Zrušení (zánik) SVJ dle § 172 NOZ

Vložil Martas (bez ověření), 5. Červen 2018 - 14:44 ::

Naše SVJ nemá dlouhodobě výbor, na mou žádost o jmenování opatrovníka soud nereagoval.
Lze SVJ založené dle NOZ zrušit dle § 172 odst. 1) písm. c) NOZ tj., cit. "pokud nemá více jak dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo"?

V § 172 odst. 1) NOZ je také uvedeno, že cit. "... a nařídí její likvidaci ..." přičemž ZDE je uvedeno, že cit. "V případě SVJ přitom NOZ výslovně stanoví, že se likvidace neprovádí."
V § 172 odst. 1) NOZ je cit. "Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu ...".
Jak funguje cit. "... nebo i bez návrhu ..."? Stačí zaslat na soud jakési oznámení, že SVJ nemá více jak dva roky statutární orgán a soud SVJ zruší?
Nebo je lepší/nutné poslat na soud návrh od osoby, která osvědčí právní zájem?
Máte s tím někdo zkušenosti, radu?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Markéta Gr., 6. Červen 2018 - 7:22

  Jak dlouho uběhlo od podání Vašeho návrhu na určení opatrovníka? Zákon uvádí „jmenuje opatrovníka i bez návrhu“ …nevím, jak si tohle vyložit. U soudů např. 6 měsíců není žádná dlouhá doba, ani rok není nic mimořádného. Držela bych se stále NOZ:

  § 165 (1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

  (2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 5. Červen 2018 - 17:14

  Můj skromný nýzor je, že soud zrušení ani likvidaci SVJ nenařící a to s ohledem na §1215 a § 1216 NOZ a snahy v tomto smětu jsou zbytečné.

  Mimo to, můžete nám osvětlit, čeho případným zrušením SVJ chcete dosáhnout?

  Vložil . (bez ověření), 5. Červen 2018 - 15:57

  Dokud existuje dům rozdělený na jednotky svj nelze zrušit. Soud svj nezruší.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".