Zřízení nebytového prostoru z části BJ

Vložil Věrka (bez ověření), 9. Červen 2018 - 10:25 ::

Dům s cca 10 byty v OV (SVJ). Záměr vlastníka bytu v přízemí domu: vybourat do ulice další dveře a z části bytu si udělat „nebytovku“ (nehtové studio). Jak to má se stavebním úřadem nevím, ale žádá všechny vlastníky domu o souhlas. Všechny ubezpečil, že se jich to nedotkne, protože klienti nebudou chodit do domu, ale jejich vlastním vchodem. Dotaz- kolik % souhlasů vlastníků je v tomto případě třeba získat? Předseda SVJ tvrdí, že 50%. A má nějaký vliv, jestli se účastní schůze? Jeden z vlastníků s plánem nesouhlasí, ale na schůzi nebyl. Všichni přítomní jinak souhlasili. Děkuji za radu

  • 100%

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil franos, 11. Červen 2018 - 10:53

Pokud opravdu chce svůj byt rozdělit na dvě jednotky – jednu bytovou a druhou nebytovou – tak určitě potřebuje smlouvu o výstavbě (= ověřené podpisy všech vlastníků). Pak stavební povolení, po realizaci kolaudační souhlas, nakonec na základě smlouvy+KS katastr zapíše novou jednotku. Pokud pouze chce užívat část svého bytu k podnikání (byt jinak „zůstává bytem“ a v KN se nic nemění), stačilo by asi souhlasné usnesení shromáždění. Hlasovací kvórum bude dle platných stanov, takže to asi může být >50%. Obdobně ke zřízení vstupu z ulice (změna vzhledu…) Od stavebního úřadu opět stavební povolení a kolaudační souhlas.

Vložil Pavel II. (bez ověření), 9. Červen 2018 - 14:58

na plášti budovy rozhodují všichni vlastníci a nemusí to být na shromáždění. Stačí získat souhlasy individuálně. Stavební úřad by měl po investorovi vyžadovat smlouvu o výstavbě podepsanou všemi a všichni vlastníci by měli být účastníky řízení. To ovšem neznamená, že tak bude v praxi postupovat. O využití bytu pro podnikání naopak není třeba žádného souhlasu vlastníků. Tam žádost posuzuje stavební úřad a pokud shledá, že není v rozporu s obecně závaznými předpisy (hygiena, rušení klidu atd.) tak sám rozhodne.

Vložil % (bez ověření), 9. Červen 2018 - 13:59

100 %.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".