znění smlouvy a usnesení

Vložil Rimoraj (bez ověření), 27. Červenec 2018 - 8:55 ::

Opět využívám Portálu a využívám jeho zkušeností a znalostí. V Prohlášení je vložena smlouva o nástavbě s textem o úhradě provozu výtahu podle počtu osob v jednotce. Shromáždění rozhodlo, že nadále se bude provoz dělit podle počtu jízd. Je nutná změna smlouvy v kat. nemovitostí ? Děkuje Rimoraj.

  • Ano !!!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 27. Červenec 2018 - 20:30

Vše je možné, pokud to někdo nenapadne u soudu. Jak budete zjišťovat počet jízd? Máte ve výtahu babku výtahářku, čipy? Zde si odhlasovali někteří nehradit za děcka do 6ti let. Sice nesmí jezdit sami, takže to neplatí dvě osoby. Hradí jim to ostatní a kupodivu jim to nevadí.

Vložil JaVa, 27. Červenec 2018 - 10:10

Pouhým usnesením shromáždění vlastníků, nelze změnit to,co je uvedeno v PV!Ke změně PV (§ 1169 odst.2/89/2012 Sb.,), je nutná písemná dohoda všech dotčených vlastníků jednotek v domě a poté se tyto změny schválí shromážděním vlastníků,dle kvóra ve stanovách SVJ.

Takže změna v „PV“,není žádný „bonus“,ale zákonná povinnost!

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil Markéta Gr., 27. Červenec 2018 - 11:52

Díky za info, já jsem v jasných závěrech už raději obezřetná, jelikož mě v nějaké diskuzi někdo oponoval, že nikde není ustanovena povinnost, že „dohoda“ musí být následně zanesena do Prohlášení vlastníka a stanov, byť je to logické. Zrovna tohle konkretně s výborem řeším a točí se stále na tomto tvrzení. V zákoně a ve stanovách je „nedohodne-li se jinak“ a výbor mává písemnou dohodou, že se dohodli v roce 200X a pro budou cí vlastníky je tato dohoda závazná…

Nejsem právník, tedy stanovisko JaVa nezpochybňuji, ale ani za něj nedám ruku do ohně. :o)

Záhadou pro mě např.je, že stavební úřad vydal kolaudační rozhodnutí o přestavbě sklepa na garáž, přestože v prohlášení je stále prostor veden jako sklep, tedy nebylo PV změněno se souhlasem všech vlastníků.I když v kolaudačním rozhodnutí jsou všichni vlastníci účastníky řízení, tedy asi souhlas dali- PV asi úřady neřeší. Pak je těžko se domáhat postupů v souladu s literou zákona, když výbor argumentuje: Prošlo to přes stav.úřad, tak je to vpořádku.

Vložil JaVa, 27. Červenec 2018 - 17:37

O změně prohlášení vlastníka je toho zde mnoho,např:

http://www.portalsvj.cz/…paragrafy-oz

§ 1214

„Mění-li se však všem vlastníkům jednotek poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.“

Ve Vašem případě,chcete měnit výši příspěvku na provoz výtahu, ze současného (řádně zapsaného v „PV“) dle „počtu osob“, na zcela jiný způsob a to dle „počtu jízd“.

Je zcela nepochopitelné,jak může shromáždění vlastníků změnit znění smlouvy, uložené na KN,bez písemného souhlasu dotčených vlastníků jednotek,resp.obou smluvních stran!

Nebo snad byla, na shromáždění předložena písemná dohoda obou smluvních stran o změně způsobu rozúčtování příspěvků na provoz výtahu?Nic takového tazatel ve svém příspěvku neuvádí!¨

Pouze píše:

„V Prohlášení je vložena smlouva o nástavbě s textem o úhradě provozu výtahu podle počtu osob v jednotce.“

Pokud nedodá tazatel více informací ,co vlastně obsahuje ta inkriminovaná smlouva o „nástavbě“,zřejmě půdní vestavba/nástavba a vznik nových jednotek,prodlou­žení výtahové šachtice aj.,proto také ta smlouva a změna „původního prohlášení vlastníka k budově“,je celá tato diskuze,pouze vaření z vody!

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Petr.. (bez ověření), 28. Červenec 2018 - 16:58

A jak si vysvětlujete pojem „provoz výtahu“. Přece může jít o náklady za službu výtah.

„Schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky“ patří do působnosti shromáždění podle § 1208/e NOZ.

Vložil Dudekk (bez ověření), 31. Červenec 2018 - 9:26

Samozřejmě, že jde o službu. O způsobu rozúčtování konkrétní služby rozhoduje shromáždění. Způsob přispívání na výtah, coby společnou část domu se tím nemění (tzn. opravy apod.)

Vložil tep (bez ověření), 28. Červenec 2018 - 14:07

Celková výše příspěvků na výtah se nezmění po rozpočítávání nákladů na výtah jiným způsobem, proto při této změně není nutné Prohlášení měnit (budou vlastníci nově přispívat podle počtu jízd). Je to spravedlivější než dříve – bydlí-li v přízemí 20 osob, které nikam nejezdí, proč by měly platit jakousi daň ze svého počtu? Tak to definovalo sice Prohlášení vlastníka, ale tento dokument není žádná posvátná kráva, které se musejí všichni klanět.

Prohlášení vlastníka je dobré jen na uchovávání definice jednotek v domě. Po založení SVJ vše relevantní by mělo být ve stanovách, které se uchovávají v rejstříku SVJ. Tím de facto přestává v Prohlášení vlastníka platit to, co je jinak definováno ve stanovách. Tak to chápu já jako laik a už se těším, jak bude můj příspěvek vyzmizíkován, aniž by někdo řekl proč.

Navíc ze zákona je určeno, že ke změně Prohlášení je nutné 100% hlasů všech vlastníků. Pokud se jediný zdrží hlasování, Prohlášení nelze změnit. Proto je lepší vše podstatné dát do stanov, ty mívají ke změně menší kvórum. U nás v domě máme nově výtah, ale tuto novou společnou část domu jsme nemohli dát do Prohlášení, i kdybychom chtěli, ale my už nechceme – zjistili jsme, že to není vůbec nutné a život jde dál.

Vložil Markéta Gr., 27. Červenec 2018 - 9:21

Doporučuji uložit takové usnesení (zápis) alespon do Sbírky listin, at je průkazné do budoucna, že si ten zápis někdo nevytvoří dodatečně s datem zpětně třeba 5 let. Jelikož prezenčky nebývají úředně ověřovány, Shromáždění je již bez notáře, tedy může se najít někdo, kdo takové usnesení napadne. Řešili se tady tvorby zápisů výborem zpětně několik let až když se nějaký aktivista po nich pídil.

Způsob rozúčtování služeb by měl být rovněž zanesen ve stanovách, které jsou následně pak zdarma uloženy ve Sbírce listin. Pokud změníte i prohlášení, je to bonus navíc. Ze zkušenosti doporučuji udělat raději více, než méně, jde přece jen o peníze a odpovědnost statutára až do výše jeho majetku.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".