Změna užívání společných prostor - hlasování

Vložil Benedikt (bez ověření), 11. Březen 2019 - 14:27 ::

Dobrý den. Prosím, dovolil bych se zde obrátit na zdejší informátory s následujícím dotazem. Musí se změna užívání společných prostor nahlásit výboru,aby tato záležitost mohla být projednána na schůzi a změna ve využívání mohla být schválena? V případě,že výbor návrh do programu nezařadí,lze v tomto případě v rámci diskuze o tom hlasovat na schůzi? Případně kolik % vlastníků musí schválit navrženou změnu v užívání? V § 1129/1 NOZ jsem našel v textu,že souhlas dává 2/3 většina.Lze to chápat tak, že jde o 2/3 všech, nebo jde o 2/3 přítomných vlastníků na schůzi? Děkuji za odpověď. Navíc přidám dotaz ve věci uvedení změny v Prohlášení vlastníka. V případě, že když by se něco vážného v těchto spol. prostorách stalo,např.požár má to následující vliv k náhradám pojištění,když místnost nebyla přepsána na SÚ a převedena v Prohlášení vlastníka.?
Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 15. Březen 2019 - 16:45

  Z Vašeho dotazu není zřejmé,proč chcete měnit účel využití společných částí domu.Můžete to prosím objasnit?Chcete si některou společnou část sám „zabrat“ nebo pouze „pronajmout“? K obojímu potřebujete souhlas všech dotčených vlastníků.

  Váš dotaz je:

  „Musí se změna užívání společných prostor nahlásit výboru,aby tato záležitost mohla být projednána na schůzi a změna ve využívání mohla být schválena?“

  Myslíte si snad,že kterýkoliv vlastník jednotky, si může bez jakékoliv dohody všech dotčených vlastníků jednotek, sám změnit účel využívání společných částí domu?

  Říká vám něco tento §: § 1175

  (1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Roman. (bez ověření), 16. Březen 2019 - 12:04

  Pane JaVa,

  píšete, že k pronájmu společných částí je třeba souhlasu všech dotčených vlastníků.

  V článku na epravo.cz https://www.epravo.cz/…-106381.html je ale k tomu uvedeno:

  „O běžném hospodaření se společnou věcí, tedy i o jejím pronajímání a nakládání s výnosy, rozhodují všichni spoluvlastníci většinou hlasů, počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů.“

  Jak uvedl už Zvídavý, problém bude asi v tom, že z dosavadní úpravy jasně nevyplývá, za jakých okolností je možné považovat vlastníka za dotčeného – zda jen když se jedná přímo o změny týkající se jeho předmětu vlastnictví, nebo i jakékoliv další změny týkající se např. společných částí.

  Vložil JaVa, 16. Březen 2019 - 17:06

  Každý vlastník jednotky v domě, je i spoluvlastníkem všech společných částí domu a pozemku,dle velikosti svého spoluvlastnického podílu.Tudíž je současně i „dotčeným spoluvlastníkem“,kte­rý má nezadatelné právo, tyto společné části užívat.

  Pravidla pro užívání společných částí domu a pozemku, jsou nedílnou součástí stanov SVJ.Všechny společné části, včetně těch,které jsou ve výlučném užívání pouze některých vlastníků jednotek,jsou uvedeny v PV.

  Jen mi stále není jasné,jak chce většina rozhodnout o tom,jak má vlastník naložit se svým podílem z „výnosů s pronájmu“.Ty výnosy, totiž patří ze zákona pouze vlastníkům a nikoliv právnické osobě SVJ.Takže i rozhodování o použití těchto výnosů, je mimo kompetenci shromáždění vlastníků, jakožto nejvyššího orgánu SVJ!

  Přeji Vám hezký den. JaVa

  Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 17:10

  kopíruji ze svého dotazu jinde:

  Obracím se na vás s radou,jak postupovat proti SVJ, členové si pronajali rodinným příslušníkům sklepy- prádelnu,kolárnu bez hlasování a nyní sebrali mandlovnu, vyklidili ji (vyhodili mandl a ostatní věci),že si z ní udělají kancelář bez poplatků.Žádné hlasování se nekonalo!… Sepisuji celkovou stížnost s doložením hospodaření za posledních pět let a ráda bych napadla jejich pronájmy,které nebyly schváleny oficiálně. Za poslední tři roky nám rapidně stoupla elektřina ve společných prostorách,kterou platíme- zjevně za broušení,svícení v pronajatých „dílnách“ Dále ještě se vybírá poplatek 10Kč za den pověšeného prádla v sušárně- doklad o zaplacení neexistuje a nikdo nedaní.

  Je možné po nich s okamžitou platností chtít ukončení jejich pronájmů, které byly uzavřeny pouze se členem výboru a nikdo o tom nevěděl? Máme 4 vchody X9 bytů. Dva prostory jsou v našem vchodě a nikdo s tím nesouhlasí primárně proto,že se nehlasovalo a také proto, že v dílně smrdí barvami a laky téměř denně do noci a větrá nám do chodby.

  Předem děkuji za věcné rady

  Vložil Petr123 (bez ověření), 11. Březen 2019 - 14:52

  Pokud jakákoli záležitost není uvedena v programu pozvánky, nelze o ní oficiálně hlasovat, pokud není přítomno 100 % členů SVJ. Ani v diskuzi, ani jinde.

  Vložil marketice, 20. Březen 2019 - 18:15

  Děkuji. Máme tedy požadovat okamžité vyklizení prostor, dokud se nebude řádně hlasovat,za jakých okolností a finanční náhrady se bude prostor pronajímat ?

  Vložil anonymouk (bez ověření), 12. Březen 2019 - 22:41

  Proč tvrdíte něco, co není pravda, klidně o tom hlasovat lze, když jsou s tím všichni pod 100 % srozuměni a nevadí jim to. Protože prostě neví! A upozornění jim nevadí. Proč jsou zde stížnosti?

  Vložil Subbarru, 11. Březen 2019 - 14:31

  Změnu by mělo schválit 100% vlastniků a na katastru přepsat v Prohlášení vlastníka.

  Vložil Benedikt (bez ověření), 15. Březen 2019 - 12:04

  /Prosím, mohl by jste mi sdělit, pod jakým § a v jakém zákonu je tato situace uvedena? Např. takto Vámi citovanou situaci jsem v zák.89/2012 nenašel.Je tu možnost jiného zákona k této situaci? Děkuji za odpověď.

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 15. Březen 2019 - 14:54

  Podle DZ novely bytového spoluvlastnictví v NOZ (sněmovní tisk 411/0) není úplně jasné, jak tvrdí „Subbarru“, že ke změně užívání společných části je dle stávajcí úpravy potřebný souhlas všech vlastníků.

  V DZ k novele se uvádí, že „dle stávající úpravy se ke změně prohlášení vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek. Z úpravy jasně nevyplývá, za jakých okolností je možné považovat vlastníka za dotčeného – zda jen když se jedná přímo o změny týkající se jeho předmětu vlastnictví, nebo i jakékoliv další změny týkající se např. společných částí.“

  Novela proto upřesňuje ustanovení § 1169 a v odst. 2 umožňuje zjednodušený postup.

  „(2) Ke změně prohlášení postačí souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a většiny všech vlastníků jednotek, týká- li se změna
  a)společných částí, při které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde- li o části ve výlučném užívání vlastníka jednotky,
  b)účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka, nebo
  c)pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou- li určena v prohlášení.“

  DZ k tomu uvádí:

  „V odstavci 2 se stanoví, při jakých změnách prohlášení se postupuje zjednodušeným způsobem a nevyžaduje se souhlas dotčených vlastníků. Jde o případy, kdy se mění společné části, ale nemění se žádnému z vlastníků podíl na společných částech – typicky půjde o přístavby výtahů, změny účelu užívání společných částí (nikoli těch ve výlučném užívání) – například prádelna se změní na kočárkárnu, či rozšíření budovy, kdy se bude zachovávat podíl vlastníků jednotek na společných částech. Dále jde o změnu užívání bytu – v tomto případě samozřejmě změnu musí iniciovat vlastník jednotky, který žádostí na změnu prohlášení vyslovuje souhlas (není myslitelné, aby ostatní vlastníci změnu užívání bytu jinému vlastníku jednotky vnutili). Dále jde o případy změn pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, to však pouze za předpokladu, že jsou součástí prohlášení.“

  Vložil Pavel II (bez ověření), 13. Březen 2019 - 12:22

  Změnu užívání povolí svým rozhodnutím stavební úřad a na základě tohoto rozhodnutí jej zapíše katastrální úřad. K dotazu. Změnu není třeba projednat na shromáždění. Stačí, když ji potvrdí každý vlastník na listině, kde je v záhlaví uvedeno meritum věci.

  Vložil levape, 15. Březen 2019 - 19:07

  Nám bylo na katastru řečeno, že změnu užívání společných částí ( na př. prádelny na kočárkárnu, mandlu na domovní předávací stanici) není vůbec třeba řešit ani se stavebním úřadem a ani změnou prohlášení. Místnosti jsou stále společnou částí domu.

  Vložil P_V (bez ověření), 11. Březen 2019 - 16:26

  Změnu prohlášení schvaluje většina vlastníků popř. podle stanov. Zároveň se změnou musejí písemně souhlasit dotčení vlastníci. Viz § 1169. Kdo je dotčen tím, že se např. v nepoužívané prádelně zřídí sklad, toť otázka. Ale pokud se dělá změna taková, že se tím mění podíly, jsou dotčeni všichni.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".