Změna stanov SVJ vzniklého dle NOZ

Vložil Tomáš Zmuda (bez ověření), 6. Květen 2019 - 13:34 ::

Dobrý den,

jsem předsedou SVJ založeného v roce 2015, před dvěma měsíci jsem se odstěhoval a na nejbližším shromáždění se bude volit nový výbor. Přišel požadavek od více členů, že by nově chtěli, aby byl výbor jednočlenný místo stávajících 3 členů. Připravil bych návrh úpravy stanov k hlasování. Otázka zní: je nutná přítomnost notáře nebo nové stanovy je možné dodat na soud novým předsedou výboru?

Stávající stanovy jsou formou veřejné listiny: https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…

Ve stávajících stanovách je:

3. Do výlučné pravomoci shromáždění náleží rozhodování o:

  1. změnách ve věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy
  2. schválení nebo o změně stanov,

Děkuji za radu.

  • stanovy
  • notář

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Tomáš Zmuda (bez ověření), 6. Květen 2019 - 15:53

My právě nevíme, z webu notářské komory bych pochopil, že musíme mít notáře: https://www.nkcr.cz/…iku-jednotek

Nicméně s našich stanovách se o tom opravdu nic nepíše.

Díky za další komentáře

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 6. Květen 2019 - 13:55

Ve vašem případě je přítomnost notáře nezbytná.

Vložil franos, 6. Květen 2019 - 15:34

Dobrý den, Zdeňku II, můžete prosím uvést, podle kterého ustanovení musí toto SVJ při změně stanov pořizovat ze shromáždění notářský zápis? V jejich stanovách jsem to nenašel.

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 6. Květen 2019 - 16:29

Dle usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7.2015, sp. Zn. 7 Cmo 79/2015 není potřeba přizpůsobovat stanovy SVJ novému občanskému zákoníku u SVJ vzniklých před 1.1.2014 za účasti notáře, vyjma těch SVJ, které mají ve svých stanovách změnu stanov za účasti notáře zakotvenou. Usnesení § 1200 odst. 3 NOZ totiž dle vyjádření soudu nedopadá na SVJ vzniklá před 1.1.2014. Podle vyjádření dále není potřeba notáře ani k následným změnám stanov, tj. poté co budou stanovy již novému občanskému zákoníku přizpůsobeny. Naproti tomu usnesení Vrchního soudu v Olomouci bylo ve svém usnesení ze dne č. 8 Cmo 278/2015 z 22. 9. 2015 opačného názoru. Tento názor však svým usnesením sp. zn. 8 Cmo 202/2016 z 28.6. 2016 Vrchní soud v Olomouci změnil a dospěl ke shodnému závěru jako Vrchní soud v Praze. Po dlouhé době nejistoty tedy došlo ke sjednocení stanovisek v tom smyslu, že pouze v případě SVJ vzniklých před 1. lednem 2014 nemusí mít rozhodnutí o změně stanov formu notářského zápisu. Doufejme, že se rejstříkové soudy budou usnesením svých nadřazených soudů řídit a nebudou notářské zápisy vyžadovat, neboť rozhodnutí vrchního soudu není pro ně právně závazné. Závaznost by mohla přinést pouze změna legislativy nebo stanovisko Nejvyššího soudu, které je možné považovat za závazné pro soudy nižšího stupně. Změna stanov po tak rozsáhlých změnách zákonů, které nastaly od 1.1.2014 zrušením zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a novou úpravou problematiky SVJ zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a změnou dalších navazujících předpisů, není jednoduchá záležitost a mnohdy se vyplatí přijmout nové stanovy jako celek, neboť je potřeba zpravidla změnit celou koncepci a strukturu stanov. Pro změnu stanov je doporučeno využít služby zkušeného správce, advokáta či notáře.

Vložil franos, 6. Květen 2019 - 16:44

Zdeňku II, ještě jednou a pomalu: Tvrdíte, že v daném případě je notář nezbytný. Podle kterého ustanovení (zákona nebo stanov) musí toto SVJ při změně stanov pořizovat ze shromáždění notářský zápis? Dotaz byl na nutnost notářského zápisu z daného shromáždění, ne na pomoc právníka. Stačí říct číslo/§/článek. To jste neudělal.

Vložil JaVa, 7. Květen 2019 - 8:07

Opravdu jste si přečetl odkazy na Judikáty,které zde „Zdeňek II“ uvádí?

Dle § 1200/89/2012 Sb., odst. 3 :

(3) Stanovy vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

http://www.slv.cz/…8cmo202/2016

„Na společné gremiální poradě soudců vrchních soudu rozhodujících ve společenstvích a rejstříkových věcech konané v Olomouci ve dnech 8. 10. června 2016 však došlo ke sjednocení stanovisek tak, že formu notářského zápisu musí mít pouze rozhodnutí o změně stanov společenství vzniklých ode dne 1. ledna 2014,“

Přeji Vám hezký den.JaVa

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".