změna stanov.

Vložil sedmikráska, 10. Leden 2017 - 15:03 ::

Dobrý den. Máme pro naše BD nové stanovy už 2 roky. Protože máme – v dnešní době nutných čestných prohlášeních o přijetí odpovědnosti za činnost v představenstvu – problém zajistit ve stanovách pevně stanovený počet členů do představenstva to 9 osob, chtěli bychom formou per rollam změnit text stanov pouze v tomto bodě. Dotaz zní – je možné změnu stanov zajistit formou per rollam a nebo kvůli změně jednoho čísla v textu stanov musíme svolat schůzi, zaplatit pronájem místnosti a účast notáře. Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Korky0202, 10. Leden 2017 - 16:40

  Dobrý den,

  pokud máte per rollam ve Stanovách na základě toho, když jste přistupovali k zákonu č. 90/2012 Sb., tak můžete o změně Stanov hlasovat per rollam.

  Pokud máte Stanovy podle tohoto zákona, je uvedeno, že hlasování per rollam při splnění všech podmínek, tak listina, kterou potvrzuje člen při hlasování per rollam je dle zákona č. 90/2012 Sb. veřejnou listinou § 654, odst. 2:

  Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká.

  Předpokládám, že vaše Stanovy kopírují obsah zákona č. 90/2012 Sb. i v tomto bodě:

  § 656 Členská schůze a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,

  Vložil VN (bez ověření), 10. Leden 2017 - 15:59

  Je to takto :

  • per rollam obecně lze použít pouze , pokud tento způsob máte uvedený ve stanovách
  • o stanovách se hlasuje vždy veřejně
  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 10. Leden 2017 - 16:26

  Podle čeho usuzujete, že „o stanovách se hlasuje vždy veřejně“. V BD se snad vždy hlasuje veřejně, nejen o stanovách, tajné hlasování je u politiků.

  Vložil VN (bez ověření), 10. Leden 2017 - 17:42

  per rollam lze zařadit mezi veřejná hlasování

  Vložil Korky0202, 10. Leden 2017 - 19:08

  Dle paragrafového znění zákona č. 90/2012 Sb., kde je řešena problematika hlasování per rollam v bytovém družstvu se vyjádření člena, pokud to zákon vyžaduje, bere jako veřejné hlasování a má váhu veřejné listiny.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 10. Leden 2017 - 18:11

  Per rollam určitě není tajné hlasování. Na listině o hlasování musí být mj. podpis a jako člen SVJ máte právo přístupu ke všem listinám, takže nemůže být problém zjistit, jak kdo hlasoval. Což u tajného hlasování není možné.

  Vložil Korky0202, 10. Leden 2017 - 19:09

  Dotaz se vztahuje k problematice hlasování per rollam u BD, které je upraveno v 90/2012 Sb.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".