Změna názvu společenství

Vložil Vladislav Šmíd- předseda výboru Společenství vlast (bez ověření), 13. Prosinec 2013 - 13:44 ::

Prosím o názor,zda bude nutné měnit stávající název našeho společenství ( Společenství vlastníků bytů v domech číslo 232/21 a 233/23 v ulici generála Píky 77900 Olomouc ). Vycházíme z toho,že jsme společenství vlastníků , ale NOZ hovoří o jednotce jejíž součástí je byt…-proto ten dotaz. Děkuji za Váš názor. V.Šmíd

  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 14. Prosinec 2013 - 2:15

Přestaňte se třást jako psík před čínským kuchařem.

O čem hovoří NOZ Vás přece nezajímá. Přečtěte si část o bytovém vlastnictví v NOZ. Asi jste to ještě neudělal. Ta část NOZ se vztahuje výhradně na nové právnické osoby, které budou vznikat založením od dne 1.ledna 2014.

Tyto právnické osoby budou v názvu mít povinně slova „společenství vlastníků jednotek“.

Pro název stávajících SVJ(2000) platí a bude platit to, co stanoví zákon, podle kterého tyto právnické osoby vznikly. Tímto zákonem je zákon č. 72/1994 o vlastnictví bytů. A ten stanoví, že název musí povinně obsahovat „společenství vlastníků“.

Název vašeho SVJ je tedy v pořádku. A bude tomu tak i po 1.lednu, protože NOZ neobsahuje ani jedinou větu o SVJ(2000), ani žádné kogentní přechodové ustanovení. Až Vám zase bude někdo vykládat nesmysly o NOZ, neberte ho vážně.

lake

Vložil Qwerty, 14. Prosinec 2013 - 8:41

Lake, opět nemáte pravdu:

  1. § 1200 NOZ vyžaduje název „společenství vlastníků“ a nikoliv „společenství vlastníků jednotek“, jak mylně tvrdíte
  2. § 9 zákona o vlastnictví bytů vyžaduje název „společenství“ a nikoliv „společenství vlastníků“, jak mylně tvrdíte
  3. drtivá většina právníků tvrdí, že stávající SVJ se budou řídit částí bytové spoluvlastnic­tví NOZ

Body 1. a 2. si každý, kdo umí číst, může ověřit. K pochopení bodu 3. je třeba právnického vzdělání.

Vložil Jar (bez ověření), 15. Prosinec 2013 - 23:12

QWERTY, budeme se ve svém životě řídit zákony nebo tvrzeními právníků? Drtiví většina finančních podnikatelů mi tvrdí, že k životu potřebuji půjčku. Drtivá většina ortodontistů, že potřebuji zcela nový chrup. A lékarníci by mě také vybavili a rádi zkasírovali o nějakou stovku nebo spíš tisícovku. Kdybych se řídila tvrzeními všech těch „dobrých“ duší, kteří mi „upřímně“ chtějí „pomoci“, byla bych buď pod mostem. Co je prosím Vás kdejakému právníkovi do názvu našeho spolku. Jarmila

Vložil lake, 14. Prosinec 2013 - 17:34

Tak už se přestaňte vzájemně hádat. Opravuji svůj předchozí text. V prvním příspěvku jsem ke každému názvu přidal omylem jedno slovo navíc. Má odpověď tazateli však zůstává stejná: neexistuje povinnost aby jeho SVJ měnilo svůj název.
-------------------------------------------------------------------------------------

Bod č. 3 z výčtu pana Qwerty je sice pravdivý, ale právně bezvýznamný. Popletená drtivá většina právníků sice tvrdí, že stávající SVJ se mají řídit ustanoveními NOZ o bytovém vlastnictví, ale tento jejich omyl nemá na platnou právní úpravu žádný vliv. Právo se netvoří tím, že stará JUDr. Blažková cosi řekla deseti JUDr. sousedkám v samoobsluze.

Právník je povinen to, co tvrdí, vždy také prokazovat. Na tom je založena aplikace práva v tomto státě, na tom stojí Občanský soudní řád a Soudní řád správní. Právník, který něco tvrdí a nedokáže si to obhájit odkazem na právní úpravu či judikaturu, ani právním rozborem s uvedením nosných důvodů, produkuje pouhý slovní odpad. Právnický hnůj.

To je jako by řidič auta neznal pravidla silničního provozu a vyjadřoval se k přednosti v jízdě v křižovatce. Budete mu věřit, že do křižovatky je třeba vjíždět na červenou? A budete mu to věřit, když nedokáže svůj názor nijak obhájit?

lake

Vložil hidden999, 14. Prosinec 2013 - 11:10

§ 1200 NOZ sice předepisuje v názvu společenství vlastníků, ale kdybyste si přečetl i ustanovení § 1166 odst. 2, zjistil byste, že je-li dále uvedeno společenství vlastníků, myslí se tím, společenství vlastníků jednotek.

Vložil Qwerty, 14. Prosinec 2013 - 11:18

hidden999, to ustanovení je mi známo. Nicméně to nic nemění na tom, co obsahuje § 1200. A dále to nic nemění na tom, že pan lake se spletl, když tvrdil, že podle NOZ musí být v názvu „společenství vlastníků jednotek“. Jde pouze o to, co přikazuje NOZ pro název SVJ, já tvrdím, že § 1200 přikazuje, že tam musí být „společenství vlastníků“. Může tam být i něco navíc.

Vložil svjdukelská111, 14. Prosinec 2013 - 9:47

Qwerty nemáte pravdu. §1200 NOZ uvádí, že název musí obsahovat slovo „společenství vlastníků“, to ale neznamená, že nemůže být název např. „společenství vlastníků krásných až překrásných bytových jednotek“. Tímto krkolomným názvem bude § 1200 dodržen, neboť slovo „společenství vlastníků“ obsahuje. V bodu 2 se opět mýlíte. Pokud umíte číst (jak se tím oháníte) je zde výslovně uvedeno: ...... a musí v něm být obsaženo slovo „společenství“. Z toho plyne, že v názvu může být téměř cokoliv pokud bude obsahovat slovo „společenství“. Ujasněte si, prosím, význam slova obsahovat. Vánoční cukroví obsahuje ořechy. To že je obsahuje neznamená, že neobsahuje nic jiného. K bodu 3. Teprve budoucnost ukáže jestli má „drtivá“ většina právníků pravdu. Já se sám za sebe domnívám že nemá. Je to můj názor, se kterým nemusíte souhlasit.

Vložil Qwerty, 14. Prosinec 2013 - 10:05

svjdukelská111, nemáte pravdu. To by nevadilo, mýlíte se často, ale vy v tomto případě překrucujete to, co pan lake mylně tvrdí. Skoro mám chuť napsat, že lžete.

Lake tvrdí, že podle NOZ: „Tyto právnické osoby budou v názvu mít povinně slova „společenství vlastníků jednotek“. Asi máte problém s porozuměním psanému textu. Lake tvrdí, že v názvu musí být povinně “společenství vlastníků jednotek". To NOZ neuvádí. Že v názvu může být i více slov jsem nezpochybnil.

Dále pan lake mylně tvrdí, že zákon č. 72/1994: "stanoví, že název musí povinně obsahovat „společenství vlastníků“. Osoby nadané schopností číst se mohou přesvědčit, že tento zákon nic takového netvrdí. Že tato slova název může obsahovat, o tom není sporu.

Protože Vám evidentně chybí právnické vzdělání, tak se ke třetímu problému nevyjadřuji. Máte plné právo na svůj chybný názor.

Vložil svjdukelská111, 14. Prosinec 2013 - 10:10

Qwerty, nereagoval jsem na to, co napsal lake. Reagoval jsem na vaše nesprávná tvrzení co se týče názvu společenství, ať už podle NOZ, nebo podle ZoVB.

Vložil Qwerty, 14. Prosinec 2013 - 10:26

svjdukelská111 skutečně nemáte pravdu.

Já jsem napsal:

"Lake, opět nemáte pravdu:

1.§ 1200 NOZ vyžaduje název „společenství vlastníků“ a nikoliv „společenství vlastníků jednotek“, jak mylně tvrdíte

2.§ 9 zákona o vlastnictví bytů vyžaduje název „společenství“ a nikoliv „společenství vlastníků“, jak mylně tvrdíte"

Vaše reakce je tedy nesmyslná. Lake tvrdil, že se něco musí podle zákona a ono se to nemusí. Lake se zkrátka zmýlil a vy to nejste schopen pochopit.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".