Závazek k výkonu volené funkce

Vložil Loreta, 22. Září 2015 - 19:49 ::

Dobrý den ,v našich stanovách SVJ2000 v části, které se týkají orgánů společenství je uvedeno: Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu se nemůže nechat zastoupit při výkonu své funkce. O jaké konkrétní zastoupení se jedná? Za odpovědi děkuji.

  • plná moc

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Dudekk (bez ověření), 25. Září 2015 - 11:08

Možná je tím myšleno zastoupení ve smyslu, že udělí plnou moc někomu, aby za něj vykonával funkci člena voleného orgánu.

Vložil sky78, 23. Září 2015 - 7:11

Loretto,

odpověď na Vaši otázku, občanský zákoník, § 159, odst. (2): „Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.“

sky78

Vložil lake, 23. Září 2015 - 9:53

Loretto, co máte ve stanovách o zastupování je dnes nesmysl. A byl to nesmysl už za účinnosti ZoVB do dne 31.12.2013. Podle zrušeného Obchodního zákoníku se právnická osoba mohla nechat zastoupit vždy.

Podle § 154 NOZ dnes platí, že „je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.“

Je přece zřejmé, že bez zastupování by toto vůbec nešlo řešit. O zastupování člena statutárního orgánu se zmiňují i § 162, § 164, § 166 NOZ.

lake

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".