Zatěžování exekutorskými dotazy - problém s trvalým bydlištěm

Vložil přeceda_ (bez ověření), 9. Srpen 2017 - 21:30 ::

Každý měsíc musíme odpovídat na cca 4 dotazy exekutorů… Jedná se pořád o ty stejné osoby, které u nás dávno nebydlí ale stále si neodhlásili trvalé bydliště.

úřad trvalé bydliště zrušit odmítá.

jsme družstvo. jedná se o bávalé nájemníky i nenahlášené podnájemníky. děsím se dne, kdy exekutor k někomu nevinnému vlístne do bytu.

je podobný problém i v SVJ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 9. Srpen 2017 - 23:05

  Proč nechce úřad zrušit TP? Postupovali při jste správně? http://www.mvcr.cz/…-pobytu.aspx

  Pronajímám byt, měl jsem kdysi problémové nájemníky, normálně jsem podal na MěÚ návrh na zrušení TP, předvolali si mě, dodal jsem doklady a asi po měsíci TP zrušili.

  Vložil přeceda_ (bez ověření), 10. Srpen 2017 - 8:02

  respektive často se jedná o děti, vnuky dotyčných, se kterými nikdo nikdy nájemní ani podnájemní smlouvu neměl, tak jak mohu doložit, že skončila?

  spíš bych chtěl namítat, že to bylo provedeno neoprávněně a důvod pro TP neexistuje.

  Vložil přeceda_ (bez ověření), 10. Srpen 2017 - 7:58

  jde právě o to dokládání… doklady ne ke všemu jsou, jsou t lidé tam již 10–15 let nebydlící, nebo různí podnájemníci členů družstva.

  nejde to otočit, aby oni museli so svoje TP obhajovat?

  Vložil TN. (bez ověření), 10. Srpen 2017 - 9:04

  Nerozumím, jak někdo může být tak nezodpovoědný a 10 let nezměnit TP? Kam mu chodí pošta?

  Nepotřebujete nájemní smlouvu, abyste úřadu oznámil TP. Stačí, když s vnukem zašla na úřad družstevnice (nájemnice) a přihlásila ho na základě své nájemní smlouvy. Trvalý pobyt je jen evidenční adresa pro úřady, aby stát věděl, kam posílat poštu. Na TP se bohužel vážou některé výhody a povinnosti (dávky, volby, exekuce…), nicméně majitele objektu se to nijak nedotýká.

  Postup: podejte návrh podle vzoru z toho odkazu, co jsem vám dal. Přiložte svědectví (navrhněte svědky), klidně pět lidí, kteří dosvědčí, že dotyčný se v roce YYYY odstěhoval, a od té doby se na adrese nevyskytuje a nikdo ho už neviděl. Pokud víte, kde bydlí, uveďte aktuální adresu.

  Vložil MartinII, 11. Srpen 2017 - 5:27

  „jedná se o bývalé nájemníky i nenahlášené podnájemníky. děsím se dne, kdy exekutor k někomu nevinnému vlístne do bytu“

  Já jsem chtěl kdysi (tehdy) z pozice předsedy zrušit pobyt nájemníkovi (nikoli mého bytu) exekučně vystěhovanému ještě před privatizací domu. Nájemníkovi dokonce poskytla Městská část přístřeší. Na MČ v „odboru evidence“ ale chtěli aby pobyt zrušil přímo vlastník bytu. Aktuální vlastník to ale hodil za hlavu.

  Protože není nikde vedeno v kterém bytě je kdo hlášen k pobytu (krom vlastníka bytu), ptal jsem se Exekutorské komory, jak ona zjistí konkrétní byt.

  Odpověď:

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  „Zrušení TP se řídí ust. § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel. Z těchto vyplývá kdo je oprávněn návrh podat (oprávněná osoba)“

  Soudní exekutor zjišťuje o obyvatelích výlučně údaje uvedené ust. § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Exekutorům poskytuje Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR údaje dle ust. § 33a exekučního řádu

  1. referenční údaje ze základního registru obyvatel,
  2. údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
  3. údaje z agendového informačního systému cizinců,
  4. údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).

  Poskytovanými údaji podle odst. 1 písm. a) jsou …

  Poskytovanými údaji podle odst. 1 písm. b) jsou …

  Poskytovanými údaji podle odst. 1 písm. c) jsou …

  Poskytovanými údaji podle odst. 1 písm. d) jsou …

  Soudní exekutor nepracuje s „číslem bytu“, neboť toto nefiguruje podle citovaných předpisů v těchto evidencích (krom vlastnictví bytu dle katastru nemovitostí).

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Někde jsem „četl“ cosi v tom smyslu, že se může exekutor na konkrétní byt vyptat obyvatel domu.

  Potíž při pokusu o zrušení pobytu je v tom, že evidence obyvatel Městské části nechce (možná neoprávněně) zrušit pobyt pokud o to nepožádá vlastník bytu. Z evidence pobytů, které lze na Městské části získat, ale není pochopitelně jasné u koho je „dotyčný neznámý“ hlášen.

  Přispívatel TN uvádí ten jednoduchý případ kdy pobyt ruší vlastník objektu který ví, že je dotyčný hlášen u něj.

  K dotazu zakladatele vlákna lze uvést, že je otázka jak exekutor zjistí, kde byl nájemník hlášen a zda najde ty pamětníky kterých by se vyptal. U nájemníků cizinců by to mohl možná zjistit na Cizinecké policii, protože si tam cizinci zřejmě dávají smlouvu od vlastníka bytu „zaregistrovat“. U tuzemského nájemníka, který nežádá o TP, není zřejmě šance zjistit u koho byl v nájmu.

  Vložil TN. (bez ověření), 11. Srpen 2017 - 9:23

  Martine, že nemůže SVJ někoho odhlásit z trvalého pobytu je přece jasné. SVJ není vlastníkem objektu. Zákony v některých případech SVJ zmocňují, aby vystupovalo za vlastníky (např. stavební zákon), v tomto případě (zákon o evidenci obyvatel) tomu tak ovšem není.

  Není také tak úplně pravda, že by úřad neevidoval osobu k bytu. Já si na úřadě nechal vyjet osoby hlášené k mému bytu. Protože sám pronajímám, tak mi vždy MěÚ pošle do datovky oznámení, že v mém bytě se změnil počet přihlášených osob – z nepochopitelného důvodu však uvedou jen počet nově přihlášených a neuvedou jméno – to je začerněno (teda úřad říká, že to je kvůli ochraně osobních údajů :-)

  Takže tady je vaše odpověď, odkud exekutor ví o čísle bytu.

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 14. Listopad 2017 - 13:57

  „odkud exekutor ví o čísle bytu.“

  Číslo bytu je v katastru.

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 14. Listopad 2017 - 13:56

  „Zákony v některých případech SVJ zmocňují, aby vystupovalo za vlastníky (např. stavební zákon)“

  Stavební zákon SVJ k vystupování za vlastníky nezmocňuje.

  Vložil osma, 14. Listopad 2017 - 13:41

  TN,

  prosím o vysvětlení, z jakého popudu a z jakého důvodu Vám MěÚ zasílá změnu počtu osob s nahlášeným trvalým pobytem ve Vašem bytě. Pracovnice na ohlašovně pobytů našeho magistrátu mne ujistila, že rozhodně nevedou evidenci trvalých pobytů po bytech v bytových domech. Děkuji

  Vložil TN. (bez ověření), 14. Listopad 2017 - 14:17

  Protože můj nájemník přijde na úřad s nájemní smlouvou, samozřejmě, že úředník ví, ke komu se dotyčný nahlašuje. Mně pak přijde dopis s oznámením změny v nahlášených osobách. Je tomu tak již mnoho let.

  Vložil osma, 14. Listopad 2017 - 14:54

  TN,

  tomu rozumím, i když původně jste uváděl, že Vám chodí informace do datové schránky. Otázka zní, zda kromě informačního dopisu adresovaného Vám je tato informace rovněž zadána do databáze evidence trvalých pobytů, a tudíž i zpětně dohledatelná. Na základě mých informací tvrdím, že tomu tak není.

  Vložil TN. (bez ověření), 14. Listopad 2017 - 15:44

  Ano, přijde mi to do datové schránky, jde o dopis městského úřadu. Manželce to přijde poštou, protože ona datovku nemá. Co evidují na úřadu samozřejmě netuším, nekoukal jsem jim do počítače. Svojí odpověď musím aktualizovat – už se mi stalo, že i poslali jméno konkrétního nájemníka bez anonymizace.

  Vložil osma, 15. Listopad 2017 - 9:14

  TN,

  děkuji za doplnění. Je v dopise uveden důvod, proč Vám to oznamují? Je to zákonná povinnost příslušného úřadu, je to dle nějakého prováděcího předpisu nebo je to jen aktivita úředníka nad rámec jeho povinností? Podle toho by snad bylo možno dovodit, jak a kam je tato informace dále zadána.

  Vložil přeceda_ (bez ověření), 11. Srpen 2017 - 7:06

  zajímavé, díky za příspěvek. vyplývá mi z toho, že v SVJ to bude kvuli konkretním jednotkám ještě větší peklo, a měli bychom to pročistit dokud je to jednodušší (družstvo vše vlastní)

  Vložil MartinII, 11. Srpen 2017 - 8:21

  Zkuste se dotázat exekutorské komory Na Pankráci (pokud nepřesídlila) praha@ekcr.cz. To co jsem zkráceně citoval mi „přišlo“ od magistra z adresy prav­nik5@ekcr.cz

  Napadlo mne, že když evidence obyvatel neví u koho je dotyčný Vopička hlášen, tak to zrušení musí úřednice přijmout od kohokoli. Jen se musí odhlašovatel tvářit, že je on dle zákona tím „oprávněným“ k provedení úkonu. A pokud je těch jmen víc tak to dělat postupně.

  Pozn.: U nás se objevují i obálky na neznámá jména při příležitosti voleb. To je také prověrka nahlášených osob.

  Vložil Jolprenhu (bez ověření), 14. Listopad 2017 - 16:18

  „zrušení musí úřednice přijmout od kohokoli.“

  Ano, odhlášení přijme úřednice od kohokoli. Vyzkoušeno, funguje.

  „A pokud je těch jmen víc tak to dělat postupně.“

  Není třeba dělat postupně, je možné odhlásit všechny najednou. Vyzkoušeno, funguje.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".