Zatékající voda do garáže

Vložil many07, 5. Září 2018 - 14:59 ::

Dobrý den, v první řadě bych chtěl říci, že nejsem žádný expert na stavební úpravy ani se nevyznám v zákonech.

Na sídlišti máme budovu, která obsahuje 42 garáží. Jedná se o SJV. Bohužel moje garáž je poslední v řadě a nachází se u ní svod vody ze střechy. Nicméně svod je prorezavělý a netěsní. Když jsou bouřky a nebo delší dobu prší, tak mi do garáže poměrně hodně zatéká.

Můj dotaz tedy zní: Mohu požadovat po ostatních vlastnícíh, abychom se společně složili na opravu celého svodu? Případně, zda mohu vůbec dělat nějakou opravu bez jejich souhlasu.

Rád bych podotknul, že jsem dosud nezažil, aby se konala nějaká schůze. Ani nevím, jak zjistím, kdo je správce. Pokdu vůbec nějaký je :(

Poradíte mi, prosím?

Moc děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kája_z_Brna, 5. Září 2018 - 19:32

  Pokud jsou garáže v SVJ, nahlédněte do sbírky listin na www.justice.cz. Tam bude napsáno, která osoba/osoby tvoří statutární orgán (předsedu společenství nebo výbor). Kontaktujte tohoto předsedu/výbor s žádostí o nápravu. Budou tam také stanovy Vašeho společenství, kde budou uvedeny další důležité údaje.

  Vybíráte nějaké příspěvky na opravy společných částí? Pokud ne, požadujte na shromáždění stanovení příspěvků. Opravu lze financovat i jednorázově; každý se na ní musí podílet dle svého spoluvlastnického podílu.

  Pokud máte statutární orgán, který nekoná (tj. nereaguje na Vaše výzvy k nápravě), můžete opravu provést na vlastní náklady a tyto následně po společenství vlastníků prostřednictvím statutárního orgánu vyžadovat k úhradě.

  Pokud statutární orgán nesvolá shromáždění, sežeňte vlastníky, kteří budou mít dohromady alespoň 25 % podílu na společných částech a kteří budou souhlasit se svoláním shromáždění (stačí jejich prostý podpis na listině, kde souhlasí se svoláním shromáždění a kde vás pověřují k jeho přípravě). Pak můžete jejich jménem svolat shromáždění, tj. rozeslat pozvánky doporučenou poštou na adresy všech vlastníků garáží. To vše na náklady společenství, které je následně povinno Vám tyto náklady proplatit.

  Pokud se na shromáždění sejde alespoň 50 % všech vlastníků, můžete navrhovat a hlasovat o usneseních – ve Vašem případě tedy například o stanovení příspěvku do dlouhodobé zálohy (na opravy společných částí), případně lze i odhlasovat, že vlastníci jsou povinni do určitého data uhradit poměrnou část nákladů za opravu okapu/svodu. S navrženým usnesením musí souhlasit nejméně 50 % vlastníků přítomných na Shromáždění (dle zákona, dle stanov může být kvórum vyšší).

  Váš postup závisí hodně na konkrétní situaci. Pokud by statutární orgán nejednal, pak bych nechal opravit svod/okap na vlastní náklady, aby mi nezatékalo do mé garáže a abych zabránil jejímu poškozování, a následně bych požadoval úhradu po společenství.

  Pokud společenství nefunguje, jak má, musel by se najít někdo, kdo jej dá do pořádku. Není to zas tak složité, ale vyžaduje to určité postupy, které Vám v konečném důsledku zajistí i vymahatelnost práva, tedy například financí na opravy společných částí tak, aby se na nich podíleli všichni vlastníci v poměru svých spoluvlastnických podílů na společných částech.

  Vložil Petr, 6. Září 2018 - 13:52

  „Rád bych podotknul, že jsem dosud nezažil, aby se konala nějaká schůze. Ani nevím, jak zjistím, kdo je správce. Pokdu vůbec nějaký je :(“

  O zákony byste se měl zajímat dříve než potřebujete pomoc v zákoně. V tomto případě 89/2012 Sb., alespoň od § 1158. A dále dle § 1221 se píše „Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku. Nepoužijí se však ustanovení o shromáždění delegátů § 256, dílčích členských schůzích § 255 ani o náhradní členské schůzi § 257“.

  Z toho plyne, že některá ostatní ano, např. § c248 a § 254.

  K tomu ještě alespoň zákon a jejich novelizace a to zákon o službách 67/2013 Sb., a Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

  Kdo je správce byste měl zjistit dle toho kdo vám posílá vyúčtování a je pod tím podepsán. Neplést správce (kdysi to byly různá OPBH) s osobou odpovědnou za správu domu. Tím je dle § 1190 „společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce“.

  Společenství si zvolilo statutární orgán. K hledání na justice.cz byste musel znát nejspíše IČO SVJ, a zdá se že ho neznáte. Takže hledejte na wwwinfo.mfcr.cz/a­res, klik ekonomické subjekty a zadejte obec, ulice, sídlo a hledejte mezi zobrazenými „společenství“. Po kliku na VR zjistíte statutární orgán.

  Máte Stanovy a Prohlášení vlastníka ?

  Pokud jde o ty garáže a svod, předpokládám, že svod patří mezi společné části (viz Prohlášení vlastníka a zákon 366/2013 § 4, § 5, § 6).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".