Zastoupení člena SVJ

Vložil Helsinki Olomouc, 7. Listopad 2012 - 10:17 ::

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se postupuje v případě, že mi na schůze SVJ chodí nájemníci místo majitelů. Specifickým případem je paní, která bydlí v bytě svého syna. Mám požadovat plnou moc nebo je funkce člena SVJ nazastupitelná? Zvlášť v tomto případě, když syn bydlí kousek a chce se pouze zprostit svých povinností a ty přenést na matku. Prosím poraďte. Děkuji.

  • plná moc

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jaroslav Jaroslav, 7. Listopad 2012 - 10:22

podívejte se do stanov – pokud tam nemáte uvedeno právo nechat se zastupovat na shromáždění – zastoupení není možné (můžete dohledat na tomto portálu, že tak nedávno rozhodl soud). Pokud máte ve stanovách možnost zatoupení – může se majitel nechat zastupovat na základě plné moci. Jestli musí být plná moc s ověřenými podpisy se také diskutovalo, a závěr byl že ne.

Vložil Helsinki (bez ověření), 7. Listopad 2012 - 13:00

Děkuji za odpověď. Podívám se do stanov.

Vložil PatrikN (bez ověření), 8. Listopad 2012 - 7:35

Dobrý den, my ve stanovách zmínku o plné moci nemáme a plnou moc k zastupování používáme. Vycházeli jsem z Občanského zákoníka $31, ale dle soudu to asi nestačí. Upřímně by mě zajímalo kolik SVJ zmínku o plné moci má ve stanovách.

Pan Jaroslav uvádí pravděpodobně tento soudní případ:

http://finance.idnes.cz/…-/pravo.aspx?…

PN

Vložil Votočka, 8. Listopad 2012 - 8:32

Když soudce nejvyššího soudu ČR neumí číst a hovno si pamatuje, pak se není čemu divit, že vyplodí rozsudek tohoto znění.

Jestliže mi „Občan“, říká, že mám právo nechat se zastoupit na základě udělené plné moci, tak to prostě platí. Vzhledem k tomu, že není stanoven text, formát, ba dokonce nemusí být plná moc písemná, pokud jiné zákony v dané věci nestanoví jinak, tak mě názor kohokoliv nezajímá, protože takouvouhle legraci by stálo za to překlopit na ústavní soud, potažmo do Štrasburku.

Votočka

Vložil Špidla Strakáček (bez ověření), 8. Listopad 2012 - 11:00

Pane Votočku,

jste to Vy, kdo neumí číst. V Obč. zák. nikde není zakotvena obecná povinnost libovolného spolku, který se řídí stanovami, strpět zastupování člena na schůzi spolku na základě plné moci podle §31. Asi nečekáte, že by na schůzi zednářů přišel někdo cizí s plnou mocí. Obecně je na členech spolku, zda stanovami založí možnost zastupování. Zpravidla tak činí zakládající členové spolku na ustavující schůzi spolku. Pokud to zapomenou dát do stanov, mohou to později členové napravit změnou stanov. Jestliže na schůze nechodí, není to vina NS ČR. Ten tu není od toho, aby zajišťoval usnášeníschopnost vašich schůzí.

Zbytečně se zlobíte na soudce NS ČR. Můžete se zlobit na autory zákona (že možnost zastupování nevložili přímo do zákona), na autory vzorových stanov (že to nedali do VS), na zakládající členy vašeho společenství (že to nedali do stanov), na právníky, kteří vám chybně radili (u nás to byl JUDr. Pražák), ale nikoliv na NS ČR.

Opačný výklad než ten, který podal NS ČR, by znamenal, že např. i spolek chovatelů kapucínských opic by na své schůzi musel strpět lidi nenávidějící opice, pokud by měli plnou moc podle §31 Obč. zák.

Š. S.

Vložil Votočka, 8. Listopad 2012 - 12:26

Pane Strakáčku,

není to tom, zda umím číst, je to o praxi. Spolek či jakékoliv sružení, kde jsou členy fyzické osoby je povinen se zákonu podřídit, neboli máte pravdu v tom, že bude-li mi udělena plná moc k zastupování fyzické osoby, jsem oprávněn za ní jednat v uděleném rozsahu.

Vy mi podsouváte názor, že pokud zmocním právníka, aby za mne jednal kdekoliv, není to možné. Opak je pravdou a chtěl bych Vás vidět, jak takto zmocněného právníka vykážete např. ze shromáždění SVJ.

A věřte nebo ne, jediný „judikát“, který mne může zavázat je judikát ústavního soudu, jelikož ten vychází ve sbírce zákonů jako zákon. Neboli „judikát“ nejvyššího souidu ČR se na mne coby fyzickou osobu opravdu nevztahuje a to i proto, že přecedentní (judikátní) soudnictví není zakotveno v právním pořádku ČR – viz zákon 2/1993. Víic k tématu nemám co dodat.

Votočka

Vložil Špidla Strakáček (bez ověření), 8. Listopad 2012 - 15:54

Pane Votočku,

podle Vašeho názoru je nezpochybnitelným právem člena SVJ nechat se kýmkoliv zastupovat na schůzi shromáždění na základě plné moci podle §31 ObčZ, přičemž ostatní vlastníci musejí toto zastoupení plně akceptovat.

Naproti tomu stojí výklad NS ČR, podle kterého je právem společenství většinovým usnesením stanovit vlastní pravidla zastupování, případně zastupování zcela vyloučit a požadovat osobní přítomnost vlastníků na schůzi.

Těžko je nám – laikům – posoudit, který názor je legitimnější. V teoretické rovině je otázka praxe a praktičnosti, zdá se, druhořadá.

Myslím, že ideálním kompromisním řešením by bývalo bylo, kdyby pravidla zastupování byla zahrnuta do vzorových stanov. Tím by bylo umožněno zastupování i na první schůzi a přitom zůstala možnost kdykoliv (na první schůzi i v budoucnu) pravidla zastupování pozměnit nebo zastupování zcela vyloučit. Vzorové stanovy však bohužel o zastupování mlčí.

Š.S.

Vložil Pavel, 8. Listopad 2012 - 9:16

Pane Votočko,

ač se mi zmiňovaný blábol z NS také nelíbí, raději jsem šel cestou nejmenšího odporu. Na shromáždění jsem vysvětlil problematiku a nechal odsouhlasit změnu stanov a nyní čekám, zda to někdo dá během 6 měsíců k soudu. Pokud ne, splníme podmínky NS pro používání plných mocí a problém bude zhojen.

Usnášeníschopnost shromáždění byla zajištěna samozřejmě prostřednictvím plných mocí, ale nikomu z přítomných to nevadilo, jsou rozumní. :-))

Jistotu, že by rozšířený senát NS či ÚS rozhodl jinak, nemám a ztrácet čas u českých soudů s velmi nejistým výsledkem je pro mne neefektivní.

Parta kriminálních živlů schválila a připravuje další zákony, které jsou namířeny proti normálním lidem a tak se chci věnovat této problematice a ne snadno odstranitelným formalitám.

Hezký den!

Pavel

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 8. Listopad 2012 - 9:08

Pane Votočko,

souhlasím, že ObčZ upravuje právo nechat se zastoupit na základě plné moci. Toto právo je v některých případech omezeno zákonem. Nesestavíme spolu (pokud možno úplný) seznam zákonných omezení práva nechat se zastoupit na základě plné moc? Jedním z takovýchto omezení je převzetí zásilky označené odesílatelem „Do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ (a z této výjimky je opět řada výjimek).

Vložil Votočka, 8. Listopad 2012 - 10:23

Ne, lituji. Na to čas opravdu nemám. Pouze podotknu, že některé zákony mají vyšší právní „platnost“ než jiné, tedy v tomto případě platí že 40/1964 je nadřízen 72/1994 neřkuli stanovám ,včetně onoho soudce-umělce, neboť ještě výše je ústavní zákon 1/1993 a 2/1993.

Votočka

Vložil Krobot (bez ověření), 9. Listopad 2012 - 17:19

listina základních lidských práv obsahuje i právo nechat se zastupovat.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".