Zápisy ze Shromáždění

Vložil Eviik, 10. Červen 2013 - 23:47 ::

zápisy ze schǔze Shromáždění jsou napsány a podepsány předsedou, žádný ověřovatel zápisu není. Stanovy našeho SVJ formu zápisu neupravují. ze zápisu vyplývá povinnost jednomu členovi, který ji rozporuje právě proto, že zápis neni dle něj průkazný. Mohl by soud uložit splnění povinnosti odsouhlasenou Shromáždením, kde by jako dukaz byl předložen takovýto zápis? Díky za radu.

  • zápis ze shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 11. Červen 2013 - 7:15

Váž dotaz je naprosto neurčitý. Netušíme jaký zápis má být předložen soudu, co je obsahem zápisu. Až uvedete přesné znění přijatého usnesení, bude možno začít diskutovat k jeho určitosti či neurčitosti, splnitelnosti či nesplnitelnosti, souladu či rozporu se zákonem, souladu či rozporu s prohlášením vlastníka, souladu či rozporu se stanovami, souladu či rozporu s dobrými mravy, o platnosti či neplatnosti usnesení.

Obecně lze pouze říci,že soudy nemají žádný problém připustit zápis ze shromáždění jako listinný důkaz. Jak budou důkaz hodnotit je zcela jiná otázka.

lake

Vložil Eviik, 11. Červen 2013 - 8:51

naše zápisy ze schůze shromáždění obsahují popis schůze, bez jakékoli zmínky o usnášeníschop­nosti. pokud se hlasovalo, je tam uvedeno „odsouhlaseno“. Takto je uvedeno i hlasování o navýšení příspěvku do dlouhodobých záloh. Přílohou je podpisová listina, pozvánky chybí, není prokazatelné i zaslání pozvánek vlastníkům. Navíc jsme ve stanovách neměli uvedeno, že je možné používat plnou moc, takže hlasovali i lidé s plnou mocí. Zápisy psal a podepisoval jen předseda, žádný ověřovatel. Máme i obavy, že by někteří členové mohli napadnout navýšení příspěvku do dlouhodobých záloh. Je to hrůza, víme. Bohužel jsme věřili předsedovi, který pokaždé tvrdil, že je vše v pořádku. A k tomu ještě používáme správcovskou firmu.. Naše chyba.

Vložil wee (bez ověření), 12. Červen 2013 - 5:45

My nedostáváme zápisy vůbec, tak ani nevíme, co je tam napsáno a jestli to odpovídá tomu, co bylo schváleno.....

Vložil Eviik, 12. Červen 2013 - 9:00

Wee: My jsme dlouho (a naivně) věřili předsedovi. Když jsme se na cokoli ptali, tak nás ubezpečil, že všechno je v naprostém pořádku. Jenže pak jsme chtěli vidět účetnictví, protože Shromáždění nikdy neodsouhlasilo žádnou závěrku a předseda vedl i účetnictví. Když jsme se konečně po obstrukcích dostali k účetnictví, zjistili jsme, že předseda zatajoval svoje dluhy v nemalé výši!!! A pak už jsme jen koukali, jaký bordel (nedá se použít mírnější výraz) v SVJ panuje. Nedělané revize, neplatná pojistka na dům, smouvy podepsané jednou osobou, neexistence účetnictví v několika předchozích letech, zbytečné náklady. No a ty zápisy ze schůze – to jsou takové dojmy a pojmy předsedy, nikým neověřené. Ještě pro dokreslení – ostatní členové výboru jsou jen figurky předsedy, které mu vše bez čehokoli odsouhlasí. Platí heslo „důvěřuj, ale prověřuj“. Takže vyžadujte všechny dokumenty po Výboru.

Vložil wee (bez ověření), 12. Červen 2013 - 13:12

pro Eviik: Vyžadujeme, vyžadujeme, ale bez úspěchu… a to jsem člen výboru. Na jednání výboru mě nezvou asi proto, že by mě vždy přehlasovali …jsme pouze tři. Pokud se na něco zeptám, je to brané jako osobní útok. Jak z toho ven? Do teď nemáme vyúčtování služeb.

Vložil Poznámka (bez ověření), 12. Červen 2013 - 13:33

jste člen Výboru – tak obejděte „svoje přívržence“ a navrhněte jim zvýšení počtu členů výboru na 5 (i třeba jen dočasně nebo bez podstatných povinností) a zkuste to prosadit. Pak přehlasujete ty dva Vaše zmetky. Anebo navrhněte odvolání výboru pro neplnění povinností dle stanov – zase s podporou Vašich „voličů“

Vložil wee (bez ověření), 12. Červen 2013 - 13:57

No jo, ale to by jsme tam byli skoro všichni, nás je jen šest. Z toho jedna nemocná stará paní a nově koupený byt, kam se ještě nikdo nenastěhoval. Můj přívrženec je tedy pouze jeden. Stav je vyrovnán na 2/2. Kolik procent z SVJ stačí na odvolání výboru?

Vložil Poznámka (bez ověření), 12. Červen 2013 - 14:16
  • podívejte se do Stanov jestli tam vůbec máte odvolání uvedené.
  • byt i když „prázdný“ jistě někomu patří. Kontaktujte ho.
  • přívržence máte dva – i tu nemocnou starou paní. Přesvědčte ji aby Vám dala plnou moc a budete nejen usnášení schopní, ale můžete doplnit stanovy o odvolání ale i dovolení Vašeho přívržence č.1 + staré paní do výboru a tím je stav co jsem již napsal – stávající předseda přestane být předsedou ale jen „v opozici“. Takže jen trochy snahy a nejste 2/2 zle 3/2 nebo i 4/2…
Vložil Eviik, 12. Červen 2013 - 14:25

Poslední možnost je vyzvat písemně předsedu, aby předložil doklady, s tím že pokud nepředloží, obrátíte se na soud (a oznámit i předsedovi, že pak zaplatí náklady soudního řízení, které prohrál). Pokud stejně nepředloží, tak jedině zbývá soud. Výzva k předložení je nutná: viz tento rozsudek http://kraken.slv.cz/22Cdo2819/2008

Odvolání není v zákoně, proto je potřeba vycházet ze stanov. Pokud je upraveno ve stanovách, že může být odvolán, pak je to odvolání nadpoloviční většinou všech členů.

Vložil Petr, 13. Červen 2013 - 11:15

Uvedené a další rozhodnutí Nejvyššího soudu je oficielně na www.nsoud.cz klik Rozhodovací činnost, Vyhledávání, Vyhledávač, Jednoduché, Rozšířené

Vložil wee (bez ověření), 12. Červen 2013 - 14:53

děkuji

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".