Zápis ze shromáždění vlastníků

Vložil Anonymous, 15. Září 2010 - 11:03 ::

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak máme postupovat, když jsme od předsedkyně výboru SVJ stále neobdrželi zápis ze shromáždění vlastníků. Hovořilo se na něm o dost podstatných věcech, s nimiž velká část vlastníků nesouhlasila. Máme obavy, že předsedkyně nechce zápis vydat z toho důvodu, že jsou v něm buď uvedené nepravdivé údaje, anebo ho bude chtít dodatečně pozměnit. Shromáždění se konalo před 5 měsíci a máme obavy, abychom nepromeškali nějakou lhůtu na případnou intervenci soudu. Děkuji, Martin Valášek

  • zápis ze shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil sedlackojan, 10. Listopad 2010 - 22:03

Dobrý den, prosím mohl by mi někdo z Vás poradit, zda je podmínkou, aby ze všech jednání výboru i jednání shromáždění byl pořizován písemný zápis? Musí být takový zápis schvalován či distribuován? Dále by mě zajímalo jak přistupovat k situaci, kdy dle stanov společenství se má výbor společenství scházet „dle potřeby nejméně však jednou za čtvrtletí“. Jsme ve srovnání se zde popisovanými případy velmi klidné SVJ, kde se nic moc neděje a scházet se se sousedy jen pro forma a dělat z toho zápis mi přijde zbytečné. Předem děkuji za rady. JS

Vložil Anonymus (bez ověření), 3. Listopad 2010 - 8:25

to se u nás řeší neustále, buďto předseda zápis vůbec neudělá, nebo je zápis takový, že z něj máte pocit, že to bylo přátelské setkání sousedů. Pokud se mu něco vytkne, řekne „komu se to nelíbí, ať to jde dělat“.

Vložil Anonym111 (bez ověření), 3. Listopad 2010 - 9:08

A co Vám brání dělat předsedu? Jistě budete lepší předseda než Vámi kritizovaný. Pokud se někomu nebude líbit jak to děláte, můžete mu říci: Komu se to nelíbí, ať to jde dělat. Ono kritizovat je strašně jednoduché.

Nebo se nabídněte, že zápis budete dělat sám, někdo ho ověří, aby to nebylo jen přátelské setkání sousedů, a předseda bude jen podepisovat.

Vložil Anonymus (bez ověření), 3. Listopad 2010 - 10:47

kdokoliv z vlastníku vyhotoví zápis ze schůze, odevzdá ho předsedovi, který tomu dá „finální podobu“ . Se slovy „JÁ svolávám schůzi, JÁ udělám zápis“. Předsedou jsem byl a po volebním období z vážných zdravotních důvodů znovu nekandidoval. Vím co práce obnáší.

Vložil vladan, 3. Listopad 2010 - 10:45

Ano s tímto souhlasím – zápis přece může dělat kdokoliv z vlastníků účastnících se shromáždění pokud ho předseda nebo výbor pověří. A je po problému.

Vložil Zapisovatel (bez ověření), 14. Listopad 2018 - 14:56

Za vyhotovení zápisu odpovídá dle stanov svolavatel shromáždění (=obvykle výbor). Je-li svolavatelem ješitný předseda výboru (náhodou dokonce advokát užívající důsledně titul Dr., který se do výboru a funkce předsedy vehementně opakovaně vecpal), proč by měl jeho povinnosti plnit kdokoliv ? Problém ovšem je, že pan advokát má zkušenosti, jak by soud patrně probíhal ve věci absence, ubohosti či nepravdivosti zápisu, a proto nulové obavy …

Vložil Anonymák (bez ověření), 15. Září 2010 - 14:18

Pokud vím, tak ze žádného právního předpisu nevyplývá, že nesprávný zápis má přednost před tím, co bylo (nebylo) skutečně odhlasování. Taktéž lhůta 6 měsíců se týká přehlasování, nikoli zfalšování zápisu hlasování.

To, co se skutečně odhlasovalo, lze dokázat i jinými způsoby než zápisem (např. svědectvím).

Vložil Pavel, 15. Září 2010 - 14:53

Máte pravdu, že skutečnost by měla mít přednost před papírem. Také jsem ověřovatele zápisu radil do budoucna.

Nicméně tazatel neví, co je v zápisu a tak se nemůže obrátit na soud s tím, že byl přehlasovám. V kontextu s touto skutečností jsem zmínil lhůtu 6 měsíců.

Čím později se tazatel dostane k zápisu, tím složitější bude, jak svědecky dokázat, co se vlastně na shromáždění událo. A tím složitější by bylo zpochybnění nesprávného zápisu.

Hezký den!

Pavel

Vložil Pavel, 15. Září 2010 - 12:06

Pane Valášek,

možná tušíte správně. Podle § 11/3 ZoVB může přehlasovaný vlastník do 6 měsíců požádat soud, aby o věci rozhodl.

Požádejte písemně předsedkyni nebo všechny členy výboru o vydání zápisu. 5 měsíců je opravdu mnoho.

Jinak k Vámi předjímanému falšování zápisu lze do značné míry předejít zvolením zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze shromáždění. Nevyplývá to z žádného předpisu, ale je lepší když se na zápisu podílí více osob.

Hezký den!

Pavel

Vložil Valášek (bez ověření), 15. Září 2010 - 12:39

Písemně jsme žádali, předsedkyně ale nepřebírá poštu, což nás docela děsí a obáváme se nejhoršího. Zapisovatelku dělala jedna členka výboru, takže to nám nepomůže, výbor pochopitelně drží spolu. Jak doporučujete postupovat? Pokud už máme jen měsíc čas, budeme asi muset jednat rychle. Předem děkuji za odpověď.

Vložil Anonymousss X (bez ověření), 30. Říjen 2010 - 7:12

Dobrý den pane Valášek. Stejná situace je v Našem Společenství.Po­žádat Obchodní rejstří ,dle Svého bydliště(daného soudu)o pořízení opisu změn v obchodním rejstříku.

Předem držím palce a hlavně vydržet.

Míša

Vložil Pavel, 15. Září 2010 - 14:52

Jak výše uvedeno, ten jeden měsíc je na „přehlasování“.

Tak písemně oslovte všechny členy výboru s tím, že Vám brání v případném uplatnění práva u soudu a že pokud zápis urychleně nevydají mohou být odvoláni.

K odvolání členů výboru musíte svolat shromáždění a mít více než 50% hlasů pro zvolení nových členů.

Hezký den!

Pavel

Vložil rivr, 29. Říjen 2010 - 13:22

mohl by jste prosím upřesnit jaký § ZoVB (nebo jakýkoli jiný §) uvádí, že lze členy Výboru odvolat? ZoVB §12 uvádí jen kolik % je třeba pro zvolení. Pro odvolání jsem nic takového v ZoVB nenašel.

Samozřejmě my v našich již schválených Stanovách máme explicitně jmenované důvody: (odstup, prodej, skončení fun.období (ZoVB §9 odst.11) a závažné porušení povinností při správě) a předpokládám, že by jsme se jimi museli řídit na základě ZoVB §9 odst.10

ale někdo to mít ve Stanovách nemusí – znamená to pak, že je pak Výbor neodvolatelný a jeho funkční období by skončilo jen na základě ZoVB §9 odst.11 ?

děkuji rivr

Vložil Valášek (bez ověření), 15. Září 2010 - 15:10

No ale v tom je právě ten problém – písemně oslovit výbor nemá smysl, protože oni nepřebírají poštu. To je docela neřešitelná situace, proto se snažím zjistit radu zde. Lze se vůbec nějak bránit?

Vložil Pavel, 15. Září 2010 - 15:31

No, jsou to pozoruhodné příběhy, které zde čtu.

Pokud členové výboru nepřebírají poštu, nedělají zápisy ze shromáždění tak svolejte shromáždění a členy výboru odvolejte a zvolte nové. To jsem již psal.

Hezký den!

Pavel

Vložil Petr, 14. Listopad 2018 - 15:42

O tom se zde již diskutovalo. Co máte v stanovách ? To je důležité čtení pro člena společenství společně se zápisy shromáždění a se zákony. Bohužel také se čtením judikátů (viz přehlasovaný vlastník, pokud jde o váš případný nesouhlas s hlasováním na schůzi).

Viz NOZ

§ 1221 Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku. Nepoužijí se však ustanovení o shromáždění delegátů (§ 256), dílčích členských schůzích (§ 255) ani o náhradní členské schůzi (§ 257).

Členská schůze

§ 248 – § 254

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".