zápis ze shromáždění SVJ

Vložil radana1967, 1. Červenec 2018 - 6:54 ::

Dobrý den. Dovolila bych si poprosit o názor na zápis ze shromáždění SVJ. Do jaké míry musí být tento zápis podrobný? Je možné nějakým způsobem z pozice řadového člena SVJ požádat o doplnění zápisu, pokud v zápisu nejsou uvedeny všechny skutečnosti, které se na shromáždění probíraly? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 4. Červenec 2018 - 0:33

  Pokud se jedná o Vaši připomínku, námitku, návrh… je třeba v průběhu shromáždění vyslovit požadavek aby byla Vaše záležitost zaprotokolována. Ex post je pozdě. Pokud by se jednalo např. o vadný zápis (např. nelze ze zápisu vyvodit kdo jak hlasoval, chybí datum atd.) je taková námitka důvodná.

  Vložil janica, 1. Červenec 2018 - 13:24

  Odpovědný je zapisovatel a ověřovatel. Taky do zápisu patří, kolik vlastníků se zúčastnilo, a zda shromáždění bylo usnášeníschopné. Podrobně by měly být zapsány body, kde se hlasuje o úvěru, opravách, rekonstrukci, výtahu, apod. Zapisovatelé píší v bodě Různé, i upozornění na různé provozní záležitosti, stejně jako náměty, připomínky a stížnosti vlastníků. Těmi se pak zabývá výbor nebo jsou zodpovězeny přímo na schůzi. Zápis může mít jednu stránku, ale i 10. Ze zápisu by mělo být jasné, co se vlastně projednávalo.

  Vložil JarekSVJ, 1. Červenec 2018 - 12:05

  radano , v první řadě si přečti vaše stanovy . Shromáždění vlastníků , jak tady určitě všichni víme je nejvyšší orgán SVJ. Ve stanovách by mělo být popsáno , píšu mělo být : Jak se shromáždění svolává ( kdo , jakým způsobem atd.), hlasovací kvóra ( určitě je rozdíl hlasovat např. o nátěru zábradlí, než o rekonstrukci nové střechy, nebo úvěru, nebo výstavbě nové části domu jak to tady ten trouba popisuje co se vydává za docenta – výtah atd. ) a určitě ve stanovách by měla být zmínka o zápisu ze shromáždění ( co má obsahovat, jeho kontrola atd. ) Co je to podle tebe řadový a neřadový člen svj – všichni jste vlastníci nebo spoluvlastníci a práva a povinnosti máte všichni stejné.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 1. Červenec 2018 - 8:25

  Řeší občanský zákoník.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 1. Červenec 2018 - 8:28

  § 254 odst. 2 občanského zákoníku:

  „Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.“

  Vložil MartinII, 3. Červenec 2018 - 13:43

  Zápis musí být tak podrobný, aby popsal důležité záležitosti (hlasování o změně záloh služeb a výši příspěvku, pravidla rozpočítání nákladů služeb, výběrové řízení na investice). Dále, kdo odešel před koncem, kdo přišel po začátku a jak se měnil součet hlasů. Přílohou zápisu je presence a plné moce. Co tazatelce v zápisu chybí ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".