Zápis ze Shromáždění

Vložil Anonym (bez ověření), 13. Červenec 2017 - 15:47 ::

Dobrý den,

máme zápis ze Shromáždění zpracovaný správcem. V zápisu máme Pro hlasovalo: 5 % z přítomných Proti hlasovalo: 40 % z přítomných Zdrželo se: 10 % z přítomných. Výsledek: Návrh nebyl přijat.

Je možné místo % psát čísla, které při hlasování měli vlastníci? takže by to bylo: Pro hlasovalo: 10 Proti hlasovalo: 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zdrželo se: 17, 18. Výsledek: Návrh nebyl přijat.

Pokud napíšeme čísla místo procent, může se stát, že vlastníci mohou napadnout kvůli uveřejnění vlastníka na veřejné listině? Je to někde uvedeno? Nebo je to úplně jedno – psát procenta nebo čísla?

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 15:55

  by měl obsahovat nejen hlasovací kvorum ale také jmenovitě např. kdo hlasoval proti a kdo se zdržel. Zejména ti co hlasují proti návrhu by měli závadný zápis u SVJ reklamovat. Jinak se těžko domohou u soudu svých práv např. nepodílet se na uhrazení podílu ze škody, která přijetím usmesení vznikla. To, že nejste schopni si zápis pořídit a necháváte to na správci ovšem avizuje úroveň SVJ i vlastníků. Zápis ze shromáždění není veřejnou listinou a ani správce nemá právo do něj nahlížet. Je věcí vlastníků jak si zápis mezi sebou distribuují. Nikdo kromě vlastníků nemá právo jej obdržet nebo číst.

  Vložil P.V., 14. Červenec 2017 - 10:10

  Správný je každý zápis, ve kterém je dostatečně průkazně zaznamenáno, zda bylo navržené usnesení přijato, lhostejno zda procentem, počtem hlasů či třeba vyjmenováním hlasujících. Co má zápis obsahovat je možno upřesnit ve stanovách. Z těchto důvodů není možno sepsat „univerzální a jediný správný vzor, jak má vypadat zápis“. Je třeba si uvědomit, že důkazní břemeno, zda obsah zápisu odpovídá skutečnosti, leží na osobě, která zápis sepsala. Lze jen doporučit, aby ze zápisu bylo možno určit, koho je možno považovat za přehlasovaného vlastníka.

  @Vložil MartinII, 13. Červenec 2017 – 19:06 Doporučuji předejít případným diskuzím § 1126 (2) kontra § 1185 (2) jednoznačným ustanovením ve stanovách, např. „spoluvlastníci jednotky mají společný, nedělitelný hlas“, pak nemusíte dělit podíly ani když má jednotka 2 spoluvlastníky (např. sourozenci nebo rodič a potomek), ani když má jednotka třeba 50 spoluvlastníků (typicky garážové stání).

  @Vložil Zdenek 22, 14. Červenec 2017 – 6:19 Tazatel má zřejmě na mysli případ, kdy ke zveřejnění zápisu dojde třeba při volbě výboru. Domnívám se, že se jedná o přílišnou opatrnost tazatele (no, ale kdo ví co přinese aplikace GDPR v praxi), nicméně elegatním řešením je Vámi uváděný detailní záznam z každého hlasování, který se zkrátka ke zveřejnění nepošle.

  P.V.

  Vložil Volný (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 9:28

  Uvádět, kdo jak hlasoval, bych doporučil. Podle § 1209 NOZ https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89… má přehlasovaný vlastník právo odvolání k soudu. Když nebudeme vědět, kdo jak hlasoval, nebudeme vědět, kdo je přehlasovaným vlastníkem.

  Vložil Anonym10 (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 6:21

  Rozumím, děkuji za vaše odpovědi.

  Vložil Zdenek 22, 14. Červenec 2017 - 6:19

  Pane Anonyme,

  v zápisu ze shromáždění by u každého rozhodování/hla­sování mělo být uvedeno alespoň procento pro návrh, potřebné kvórum, procento přítomných a výsledné konstatování – návrh přijat/nepřijat.

  V příloze k zápisu by pak měla být prezenční listina a detailní záznam z každého hlasování, tj pro každou jednotku, zda byla při konkrétním hlasování přítomna a jak hlasovala (pro, proti, zdržela se). Takto to máme my, záznamy z jednotlivých hlasování máme formou excelové tabulky, která nám počítá příslušná procenta.

  Přítomnost by se měla zjišťovat před každým hlasováním, není výjimkou, že vlastníci odcházejí i přicházejí během průběhu shromáždění.

  Čemu ale nerozumím, tak proč by zápis ze shromáždění měl být „zveřejňován“? Co vás k tomu vede a jak ho zveřejňujete?

  Vložil Siven (bez ověření), 15. Červenec 2017 - 9:46

  Pane Zdenku 22, můžete mi sdělit, jak uvádíte v zápisu a při hlasování osoby přítomné a jak zastoupené. Víme všichni, že ve většině SVJ se vlastníci nechovají zodpovědně a odsouhlasí téměř cokoliv. Poslední dobou se stává, že ani na Shromáždění nechodí.Těm Výbor přikázal že se v případě, kdy se nezúčastní mají nechat zastoupit. Nabídl jim dokonce, že je zastoupí některý člen výboru. V zápisu je pak např. uvedeno – přítomno 43 vlastníků. Nemělo by být uvedeno přítomno 13 vlastníků a plnou mocí zastoupeno 30 vlastníků. Při hlasování se pak samozřejmě počítají podíly všech. Děkuji. Siven

  Vložil K.L.F. (bez ověření), 15. Červenec 2017 - 12:47

  Přítomno == přítomno osobně nebo v zastoupení

  Vložil R.T. (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 8:39

  „detailní záznam z každého hlasování, tj pro každou jednotku“

  Nestačilo by pro každého vlastníka?

  Vložil Anonym10 (bez ověření), 13. Červenec 2017 - 16:12

  Ano, omlouvám se, máte pravdu, musím upřesnit dotaz: Výsledek hlasování:
  Pro se vyslovili vlastníci, kteří mají spoluvlastnický podíl 5 % z přítomných
  Proti se vyslovili vlastníci, kteří mají spoluvlastnický podíl: 40 % z přítomných vlastníků
  Zdrželi se vlastníci, kteří mají spoluvlastnický podíl: 10 % z přítomných vlastníků.
  Návrh nebyl přijat.

  Otázka zůstává otevřená, je možné psát hlasovací čísla místo procent podílů ve výsledku hlasování?

  Vložil Hanka7, 19. Červenec 2017 - 21:33

  pokud je výsledek hlasování vyjádřen v % přítomných vlastníků, musí být součet 100%. Př.: bylo přítomno 55 % všech vlastníků, při počítání hlasů při hlasování musí být přepočteno na váhu hlasu tak, aby součet přítomných z těchto vlastníků, kteří mají podíl na společných částech 55%, činil 100% přítomných vlastníků. Nemůže být 55% přítomných, pravděpodobně se jedná ve vámi popisovaném případě o 55% všech vlastníků, kteří byli přítomni na schůzi. Přepočet je jednoduchý a je zaznamenán v hlasovací tabulce. V tomto případě se výsledek hlasování nezmění, uvádím pouze pro upřesnění. Hanka

  Vložil Dvořák (bez ověření), 13. Červenec 2017 - 19:23

  Chápu to správně, že se ptáte, zda je možné uveřejnit, jak konkrétní byty (vlastníci) hlasovaly? Tedy např. proti byly 10,11,12 (kteří mají dohromady podíl 64%), přičemž v katastru si najdu, že byt 10 je pan Vomáčka, byt 11 paní Drahokoupilová a byt 12 pan Novák?

  Tedy že zveřejníte kdo jak hlasoval?

  Vložil asi tak (bez ověření), 13. Červenec 2017 - 16:06

  V svj se hlasuje podle podílů na spol. částech domu, ne podle přítomných.

  Vložil MartinII, 13. Červenec 2017 - 16:35

  Hlasování je řešeno v NOZ § 1206. Na portále zde je o tom bohatá diskuse vč. problematiky plných mocí a toho jak mají znít a zda musí být možnost plných mocí zakotvena ve Stanovách, a také evidence ze shromáždění odcházejících před koncem a shromáždění přicházejících po začátku.

  Vložil MartinII, 13. Červenec 2017 - 16:35

  Hlasování je řešeno v NOZ § 1206. Na portále zde je o tom bohatá diskuse vč. problematiky plných mocí a toho jak mají znít a zda musí být možnost plných mocí zakotvena ve Stanovách, a také evidence ze shromáždění odcházejících před koncem a shromáždění přicházejících po začátku.

  Vložil Anonym10 (bez ověření), 13. Červenec 2017 - 16:43

  Děkuji moc za doporučení, ale já se ptám na způsob zápisu výsledků hlasování v zápisu ze shromáždění vlastníků

  Vložil janica, 13. Červenec 2017 - 23:19

  Ten zápis ze hlasování by měl vypadat asi takto: (je to příklad) Přítomno: 50 (spoluvlastnický podíl 3250/4821, tj. 81,21 %). Shromáždění je usnášeníschopné. Jednotlivé body programu:

  Hlasování: pro návrh 20 (spoluvlastnický podíl 1225/4821, tj. 35,25 %)
  proti: 25 (spoluvlastnický podíl 1820/4821, tj. 52,21 %)
  zdržel se: 5 (…)

  Usnesení č. 5: Shromáždění neschválilo výměnu oken.

  K zápisu v našem SVJ máme v tabulce, u každé BJ vedeme, jak bylo hlasováno (je nás jen 32 bytů). Samozřejmě, že je možné uvést, kteří vlastníci byli proti a jaké byly důvody.

  Vložil MartinII, 13. Červenec 2017 - 19:06

  Pokud by byl zápis tak, jak navrhujete (počet bytů pro, proti, zdržel se), tak by to dle mne znamenalo, že se hlasovalo dle počtu bytů (každý byt 1 hlas) nikoli dle váhy (podílu) bytu jak žádá NOZ. Jak byste zapsal když má byt 2 (či víc) (spolu)vlastníků, např. sourozenci nebo rodič a potomek (tedy nikoli SJM) ?

  § 1126 (2) Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů.

  Takže správný zápis je dle velikosti hlasů, a do závorky si můžete byty vyjmenovat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".