Zamítnutí žaloby na nedoplatek vyúčtování záloh - co může následovat?

Vložil moonz, 21. Leden 2019 - 13:15 ::

I zde na portalsvj by publikován rozsudek KS v Plzni 46 Cm 262/2013 - 119, kde vlastník a příjemce služeb (v procesním postavení žalovaný) uspěl u soudu, protože nebylo jeho vyúčtování řádně provedeno.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 26 Cdo 4742/2010:
"Protože (řádné) vyúčtování je také předpokladem pro vznik splatnosti částky v něm uvedené (nedoplatku), nestává se vyúčtovaná částka splatnou, a to ani z části. Na tomto závěru nemůže nic změnit skutečnost, že pozdější (řádné, správné) vyúčtování může (a většinou také bude), obsahovat – číselně vyjádřeno – zčásti nebo zcela i částky, jež byly původně (nikoli však řádně) vyúčtovány. Nejde zde totiž o to, zda – číselně vyjádřeno – bylo původní vyúčtování vyšší nebo nižší, případně stejné jako vyúčtování řádné (správné). Rozhodné je, že splatnost nedoplatku může nastat jedině na základě (v důsledku) řádného, tj. v souladu se všemi příslušnými předpisy provedeného, vyúčtování. ".

Co to vlastně znamená? Že SVJ má prostě smůlu, protože by muselo vystavit nové vyúčtování a nelze žalovat tu samou věc, tj. vyúčtování? Nevím jak si to vyložit - jde mi o to, že pokud se dostanu do stejné situace, tak u soudu nad SVJ uspěji (vyúčtování nebylo správné), prosoudím spoustu času a peněz a SVJ vystaví nové vyúčtování a to pak zažaluje, nebo to již nelze?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Tony, 21. Leden 2019 - 19:28

  Přidávám do tohoto vlákna otázku, kdo posoudí (rozhodne), že vyúčtování je neřádné a tudíž je nedoplatek nesplatný. Vlastník snad 4× reklamoval (formálnosti!), správce 3× vystavil nové vyúčtování (vždy se stejným výsledkem – nedoplatkem). Vlastník stejně nezaplatil, trvá na nesprávném vyúčtování (číslo nedoplatku však nerozporuje). SVJ žalovalo, spolu se správcem (který tvrdí, že je v souladu s legislativou), trvá na správnosti vyúčtování. Co je možné očekávat?

  Vložil jdoucikolem (bez ověření), 21. Leden 2019 - 23:53

  No, já byl zděšen co je možné u soudu prvního stupně. Na základě mých zkušeností bych se vsadil, že spor u soudu prvního stupně prohrajete (tedy pokud nemáte v ruce znalecký posudek ve Váš prospěch). Můj soudce se vadami vyúčtování nehodlal vůbec zabývat, i když si vady mohl klidně ověřit (nebylo to složité, prostě to smetl ze stolu).
  Takže je otázka, zda znáte procesní postupy nebo je zná Váš právník. Pokud chce vlastník bojovat ať v každém případě navrhne, ať si soud nechá vyhotovit znalecký posudek. Pokud to soud odmítne musí adekvátně odůvodnit, proč zamítl si nechat vyhotovit znalecký posudek, což pochybuji, že adekvátně odůvodní. Pak můžete zkusit s právníkem ústavní stížnost.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Leden 2019 - 19:49

  a argumentaci žalovaného se dozvíte nejpozději na jednání soudu, nemá naprosto žádnou povinnost vám to říkat předem (i když já bych to řekl a snažil se soudu vyhnout, respektive zatím jsme to tak vždy dělali a trpělivě vysvětlovali v čem je vyúčtování špatné, většinou na to v SVJ stejně nereflektovali a trvali na svých nesmyslech).

  Pokud ale nejste schopní najít, v čem je vyúčtování špatné, tak můžete zkusit soudního znalce. Pokud ani soudní znalec přes vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu nenajde chybu a bude to schopen posudkem říci, máte slušnou šanci vyúčtování před soudem obhájit.

  Nikoliv ovšem 100 procentní, protože ani vy sami nebudete schopni znalce upozornit na všechna úskalí.

  Příklad úskalí na které sami nepřijdete – vyúčtování může být klidně vadné z důvodu chybných výkonů radiátorů, kdy mohl například při prvotním určování koeficientů pro přepočet někdo chybně určit výkony topných těles a pochybuji že znalce pošlete vše přeměřovat a kontrolovat. Obdobných fyzických vad zjistitelných pouze fyzickou kontrolou bytových jednotek a celého domu může být více a různého druhu.

  Vložil . (bez ověření), 21. Leden 2019 - 19:39

  Je možné očekávat, že se soud obrátí na soudního znalce, nebo i na více soudních znalců, aby vyúčtování posoudili.

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Leden 2019 - 16:17

  Takže pokud od soudu odejdete s tím, že vyúčtování nebylo řádné, další postup záleží na tom, jaká doba uplynula od skončení období, ke kterému se vyúčtování vztahuje.

  Dle konstantní judikatury je vyúčtování adresným jednostranným právním úkonem, ten kdo vyúčtovává musí tento úkon provést řádně a také jej řádně doručit (lze i doručit fikcí). Pokud toto nestihne v rámci obecné promlčecí doby a protistranou je mu promlčení namítnuto, tak již vyúčtovat nemůže. Teoreticky by mohlo SVJ začít požadovat stejnou částku z titulu bezdůvodného obohacení, ovšem tam záleží na soudech, jestli by počátek běhu promlčecí doby bezdůvodného obohacení vztáhly ke konci sporu o původní neřádné vyúčtování a nebo pravděpodobněji k momentu, kdy mohlo a mělo být řádně vyúčtováno, pak by nešlo vymoci tímto postupem nic.

  Dále tedy následuje proces úhrady škody, která vznikla SVJ tím, že neproběhlo řádné vyúčtování ve lhůtě a eventuelní proces vymáhání této škody po škůdci (výbor SVJ, správce, subjekt provádějící vyúčtování, advokát – dle konkrétní situace a průběhu, podle toho kdo z vyjmenovaných to zavinil), dle úspěchu vymáhání této škody tu částku co nebyla včas řádně vyúčtována uhradí buď škůdce a nebo všichni členové SVJ poměrně dle výše svého podílu na společných částech domu.

  Vložil Misme, 21. Leden 2019 - 15:46

  Podle mého názoru to znamená toto:

  SVJ v původním (nikoli však řádném) vyúčtování např. jen uvede, že částka za teplo je 10000 Kč, za studenou vodu 5000 Kč, za teplou vodu 7000 Kč, za odpad 1000 Kč, za úklid 1200 Kč, ale bez dalších náležitostí – to není vyúčtování řádné, tzn. nedoplatek není splatný.

  Teprve až SVJ uvede na vyúčtování veškeré náležitosti jak požaduje příslušná legislativa, jde o vyúčtování řádné, proto i splatné, přitom není podstatné, že i na tomto vyúčtování vedle povinných náležitostí budou figurovat stejné částky za jednotlivé služby, tj. za teplo 10000 Kč, za studenou vodu 5000 Kč, za teplou vodu 7000 Kč, za odpad 1000 Kč, za úklid 1200 Kč.

  Vložil aaaa (bez ověření), 21. Leden 2019 - 15:00

  Služby jste zkonzumoval, SVJ vystavilo špatně vyúčtování, Vy jste dosáhl jeho opravy, nyní je vyúčtování správné a Vy ho uhradíte. Snad jste chtěl dosáhnout správného vyúčtování a nechtěl jste dosáhnout odebírání služeb zdarma. O co Vám vlastně jde?

  Vložil zdeseny clen SVJ, 21. Leden 2019 - 15:48

  viz výše.

  Vložil Krupp, 21. Leden 2019 - 14:41

  Přeci jste chtěl dostat řádné vyúčtování. Toho jste dosáhl, tak se vyúčtovaná částka stala splatnou a musíte zaplatit. Jirka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".