Zálohy na správu není třeba vyúčtovat (slinty VS Praha pro Magdu) - účelem záloh je tvorba fondu oprav

Vložil TN. (bez ověření), 18. Únor 2018 - 22:13 ::

VS Praha 8 Cmo 22/2017

Odvolací soud v usnesení konstatoval obsah předmětného rozsudku, vyšel z faktu, že žalobce jednající svým statutárním orgánem – Stavebním bytovým družstvem SEVER – se na žalovaném jako vlastníku bytové jednotky spravované žalobcem domáhá zaplacení dluhu na příspěvcích na dlouhodobé zálohy na opravy s odkazem na předpis plateb od 1.1.2012 (a úroků z prodlení), avšak soud při řešení věci pominul, že i v tomto případě zálohové platby podléhají zúčtování, a proto se po skončení zúčtovacího období nelze úspěšně domáhat zaplacení záloh, při provedení řádného vyúčtování se nezaplacené zálohy musí promítnout do jeho výsledků. Odkázal na obsah judikátu NS ČR sp.zn. 22 Cdo 2038/2008. Ohledně splatnosti dluhu připomněl, že je vázána na řádné vyúčtování.

Z odůvodnění rozsudku plyne, že se soud neztotožnil s právním názorem odvolacího soudu, argumentoval tím, že na zálohové platby na příspěvek na správu domu a pozemku právní názor odvolacího soudu nedopadá. Zdůraznil, že zatímco u záloh na služby spojené s užíváním bytu zmíněný názor platí, neboť je zákonem stanovena povinnost ve stanovené lhůtě vyúčtovat náklady na služby za předchozí rok a vypořádat přeplatky či nedoplatky po zaúčtování zálohových plateb na skutečné náklady na služby, ohledně záloh na správu domu a pozemku zákonem taková povinnost stanovena není.

Zákon ani nestanoví povinnost přeplatky a nedoplatky vypořádat v případě převodu vlastnického práva k jednotce. Soud v této souvislosti poukázal na znění § 15 odst. 4 věta druhá ZVB a na současnou úpravu podle § 1186 o.z. Vysvětlil, že účelem zálohových plateb na příspěvky na správu domu a pozemku je dlouhodobá tvorba fondu oprav, ze kterého pak společenství vlastníků jednotek může hradit náklady spojené se správou domu a pozemku.

Rozsudek odvoláním napadl žalovaný. … Dále má zato, že zálohy, které žalobce vymáhá, nejsou zálohami na správu domu a pozemku, ale jde o zálohy na dlouhodobé opravy, a takový „fond“ není upraven ani v právním předpise ani ve stanovách žalobce.

Odvolací soud jen na vysvětlenou uvádí, že skutečnost, zda na daný rok byl či nebyl přijat rozpočet SVJ, nemění nic na platební povinnosti záloh vlastníků jednotek podle usnesení shromáždění.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kornélie (bez ověření), 26. Červen 2018 - 15:44

  Tolik Vrchní soud. A teď co říká zákon:

  „Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno…“ § 1118 občanského zákoníku

  „Správce má právní postavení příkazníka. Musí spoluvlastníkům správu vyúčtovat …“ § 1135 občanského zákoníku

  Vložil anonymm (bez ověření), 18. Únor 2018 - 23:24

  „Soud v této souvislosti poukázal na znění § 15 odst. 4 věta druhá ZVB a na současnou úpravu podle § 1186 o.z. Vysvětlil, že účelem zálohových plateb na příspěvky na správu domu a pozemku je dlouhodobá tvorba fondu oprav, ze kterého pak společenství vlastníků jednotek může hradit náklady spojené se správou domu a pozemku.“ Jak může nějaký soud tvrdit, že účelem zálohových plateb na příspěvky na správu domu a pozemku je dlouhodobá tvorba fondu oprav, když svj nemá žádné vlastní zdroje. Může někdo vysvětlit, jak k tomu ten soud přišel. Na základě čeho? Proč tomu soud říká fond oprav?

  Vložil účetní (bez ověření), 18. Únor 2018 - 23:35

  Soudce sotva zvládne pochytit co je v právu a ještě by měl znát účetnictví? Za těch pár šupů? Když je prakticky neodvolatelný? Co bereš za matroš?

  Vložil TN. (bez ověření), 18. Únor 2018 - 23:55

  Tohle opravdu nechápu. Někde se mi válí rozsudek, kde soud připustil odborné vyjádření auditora, který detailně vysvětloval, co to jsou fondy z účetního pohledu a odkazoval na právní předpisy (auditor měl nejen kulaté razítko, ale též právnické vzdělání, absolvent PF UK a VŠE). Co myslíte, že soudce napsal do odůvodnění rozsudku? ..........žalovaný je povinen přispívat do fondu oprav.......... :-)

  Vložil člen svj (bez ověření), 19. Únor 2018 - 8:26

  Pokud to je schválené ve stanovách, tak soudce tak rozhodl jak rozhodl, domnívám se. SVJ je soukroměprávní subjekt a když si jeho členové, vlastníci bytů, ve stanovách odhlasují, že budou přispívat do fondu oprav právnické osoby, která nemá vlastní zdroje na jeho tvorbu, tak asi pak takovou povinnost mají. Nevím, taky mi to rozum nebere. Taky vůbec nechápu, proč si lidi takovou povinnost schvalují ve stanovách. Evidentně někteří bez FO nemůžou žít a pak FO vnutí i zbytku vlastníků, kteří s tím nesouhlasí a do FO přispívat nemají potřebu. Je asi potřeba v zákonem stanoveném termínu napadnout tento bod stanov. Po uplynutí termínu je pozdě. Pak cesta, jak z toho ven je změnit stanovy v uvedeném bodě. Vůbec nechápu, proč někteří lidi tak lpí na fondu oprav. Ovšem setkal jsem se u soudu se soudcem, který měl rozhodovat o tom, zda dlužník má nebo nemá uhradit dluh za služby. Soudce prohlásil, že dlužník nedlužní do FO, že dluží pouze za služby, ačkoliv zmiňované společenství jednak o FO v žalobě vůbec nic neuvádělo, ale navíc FO vůbec nemá. Takže FO v žalobě vůbec nemohl být. Ale soudce si mlel své, mlel o FO.

  Vložil VN (bez ověření), 20. Únor 2018 - 15:16

  Víte,kdyby všichni vlastníci bytů se chovali zodpovědně,žádný fond oprav by nebyl třeba.Ale pokud například v našem domě žije 80% vlastníků z ruky do huby,je mnohem jednodušší z nich vydolovat každý měsíc tisícovku, než jednou za čtyři roky 48 tisícovek.. Pokud byste jel v našem případu bez tohoto fondu,brzy byste dojel.Protože větší obnos peněz na nějakou velkou opravu byste nikdy nevybral…

  Vložil člen svj (bez ověření), 20. Únor 2018 - 15:39

  Pane VN, jsem členem společenství, které nemá žádný fond oprav a ani nedoluje z vlastníků peníze jednou za 4 roky. Vlastníci přispívají na správu domu každý měsíc poměrně nízkou částku. Nemáme žádné neplatiče a z příspěvků jsme si postavili kotelnu, máme nové výtahy, máme dva, dům je systematicky udržovaný, má nízké provozní náklady a nemuseli jsme si brát žádnou půjčku. Jsme věžák, naštěstí s jedním vchodem. Dům si spravujeme sami a žádné laciné šunty neobjednáváme. Domnívám se, že k tomu všemu stačí obyčejný selský rozum. Sedláci taky nedělali nic, co nemělo hlavu a patu.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 19. Únor 2018 - 0:39

  Ano, soudy FO uznávají. Tak to tak berte, hledí se na obsah, jsou zřejmě zamrzlí.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 19. Únor 2018 - 0:19

  TN, je smutné, že je na konci vašeho příspěvku smajlík. Správně by tam měl být krajlík.

  Jak je vidět, VS pouze blábolí a vymýšlí si neexistující povinnosti. A tyto neuvěřitelné ptákoviny se šíří i díky Vám jako mor.

  Dávejte sem prosím judikaturu, která má hlavu a patu. A né vadnou judikaturu naprosto neschopného VS. To je opravdu snad nejhorší soud vůbec. Pokud by odvolacím soudem pro SVJ byl MS, pak by vše bylo zcela jinak. Stejně tak je škoda, že místo NS se nedostanu k NSS, protože to je soud, jehož rozsudky se dají číst a mají hlavu a patu. Na rozdíl od soudu Vrchního a senátu č.26 NS.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 19. Únor 2018 - 21:24

  Proč se vám MS jeví jako „dobrý“ soud? Pokud vím, tak u něho také úspěšná nejste. Četl jsem několik rozsudků MS Praha a jeví se mi jako nesmyslné. Např. rozsudek soudce Mottla 91 Co 6/2017, který konstatuje, že vlastníci nemají právo nahlížet do podkladů k hospodaření domu, jelikož shromáždění už schválilo hospodaření za uplynulý rok, žalobci nemají už důvod pro kontrolu hospodaření SVJ, když byl výsledek hospodaření SVJ schválen shromážděním vlastníků. Vlastníci mohou napadnout hlasování v 3 měsíční lhůtě jako přehlasovaní vlastníci. Po schválení už nemohou dosáhnout nějaké změny hospodaření SVJ za toto období a tedy není pro jejich informační právo dán důvod.

  Jak jsem slíbil, přikládám další návod pro výbory, které chtějí potlačovat vlastnická práva:
  1. vlastníkům odmítejte podklady ke shromáždění, na samotnou schůzi je také nenoste; neexistence podkladů je jen drobná vada, která není důležitým důvodem a NS dovolání přehlasovaného vlastníka zamítne, protože neexistence podkladů byla „zhojena“ většinovým hlasováním PRO schválení účetní závěrky
  2. i když bude vlastník hlasovat proti schválení hospodaření, jelikož neví, o čem hlasuje (nedostal do ruky zprávu o hospodaření a účetní závěrku), NS řekne, že hospodaření není důležitý důvod a žalobu zamítne
  3. OS a KS zamítne žalobu o nahlížení, jelikož pro informační právo není dán důvod, jelikož po schválení účetní závěrky už vlastníci nemohou dosáhnout nějaké změny hospodaření SVJ

  Vložil nový předseda výboru (bez ověření), 20. Únor 2018 - 7:50

  Moc děkuji pane TN. Je dobré potkat protiklad Lakeho výmyslů a kdo skutečně užitečně poradí. Tápu a snažím se nedostatky ve svých vědomostech přizpůsobit mé nové situaci. Je přeci jasné, že za těch pár šupů co je mně vypláceno za předsednictví (6eur/byt/týden) se nepřetrhnu.

  Ještě jednou díky a houšť, prosím.

  Vložil TN. (bez ověření), 20. Únor 2018 - 10:22

  U nás výborujeme zadarmo a přesto vlastnická práva neporušujeme.

  Vložil TN. (bez ověření), 19. Únor 2018 - 0:33

  Tento sen vám Magdo už asi nesplním. S ohledem na svůj věk si myslím, že soudcem se již v tomto životě nestanu :-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".