Zálohy na správu a zálohy na budoucí opravy

Vložil Anonymous, 23. Červenec 2019 - 22:42 ::

Vážená paní inženýrko Klainová,

rozdělujete zálohové příspěvky na správu na zálohy na správu a na zálohy na budoucí opravy podle https://portal.pohoda.cz/…%E2%80%93–2/

Moc tomu nerozumím. To je jako by se ovoce dělilo na ovoce a jablka. Jak jste to myslela? Není to překlep?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Svoboda 6a793b Jan (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:50

  Zkuste si vyhledat vaše SVJ na www.seznamSVJ.cz

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 15:44

  Doplním paní Klainovou:

  Zálohy se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Podle definice platí, že krátkodobá záloha = záloha s účelem použití kratší než jeden rok. Takže (pokud to chcete přesně), pak platby opakující se např. týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo jednou ročně by měly být v účetnictví vedeny jako krátkodobé zálohy.

  K tomu a contrario platí, že dlouhodobé zálohy budou nejspíše ty, jejichž doba použití je delší. Například zálohy vybírané v delším časovém horizontu jako spoření na budoucí opravy, údržbu a technické zhodnocení domu.

  Pokud se někdo zmiňuje o „zálohách na správu“, měl by k tomu jednoznačně doplnit, zda tím míní zálohy na správu domu (což pro SVJ jsou zálohy na správu cizího majetku), nebo tím míní zálohy na vlastní správu právnické osoby SVJ (ty samozřejmě nemají s cizím majetkem nic společného; SVJ z této zálohy čerpá „pro sebe“ a pro hrazení činností, které má SVJ jako právnická osoba uloženy zákonem).

  Justitianus

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Červenec 2019 - 8:35
  1. Zálohy se člení v souladu se ZoÚ na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé jsou na hrazení běžných, každoročně se opakujících nákladů (opravy, údržba, pojištění, kopírování…), dlouhodobé na finančně náročné akce, na které je třeba šetřit.
  2. Nevím, proč mi dáváte znovu odkaz na Lenku Uvírovou. K ní jsem se tu vyjadřovala jasně před pár dny a nebudu se k ní znovu vracet. Je to tady:

  K Lence Uvírové a ke „konečné platbě“

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 22. Červenec 2019 – 10:02

  Zajímají-li Vás podrobnosti,

  1. Zadejte tady vpravo nahoře do hledáčku N. Klainová, najdete jich tam plno.

  2. Registrovaní zájemci o velmi podrobné vysvětlení s příklady a na schématu mohou studovat tady: https://klaiex.webnode.cz/…vani/sprava/.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Červenec 2019 - 8:47

  Nedalo mi to a ještě jsem se na ten článek L. Uvírové podívala znovu. Ona tam má skutečně hned na začátku tabulku, ve které jsou zálohy na správu a zálohy na budoucí opravy.

  Tahle tabulka nebyla ode mne opsána, takže dotaz patří paní Uvírové, ne mně. Na mém webu, kde její opisování kritizuji, mám barevně zvýrazněny texty, které ode mne opisovala. Tabulku s chybným členěním záloh na správu tam nenajdete.

  Vložil Yvetta (bez ověření), 24. Červenec 2019 - 16:59

  Pokud se v případě článku na pohoda.cz dostupného na

  https://portal.pohoda.cz/…%E2%80%93–2/

  jedná o plagiát, jistě jste ho nechala stáhnout a nebo nechala uvést své jméno jako autorky. Příslušné ustanovení trestního zákoníku si jistě vyhledáte, případně Vám pomohu za méně než polovinu obvyklé hodinové odměny účetní poradkyně.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Červenec 2019 - 17:37

  V mém příspěvku je jasně napsáno, jaká byla dohoda s právním oddělením Pohody a jak ji porušili. Vy jste ten můj příspěvek asi nečetla, to je potom těžká diskuse. Na konci je odkaz na původní článek.

  Text, který ode mne zkopírovala, tam mám uveden červeně. Připravila jsem to pro jejich právní oddělení jako důkaz.

  Nemám čas ani chuť se k tomu po letech vracet, ale když to někdo veřejně připomene, musím se ohradit.

  Pokud paní Uvírová vyplodila něco sama za sebe, třeba tu nemožnou tabulku s nesprávným pojmenováním záloh na správu + další přehmaty, není to moje věc. Ani nevím, jestli ještě pro Pohodu píše, ale nejspíše ne po ostudě, kterou jim udělala.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".