Žaloba na nezaplacené zálohy

Vložil Vlastník (bez ověření), 9. Říjen 2018 - 12:58 ::

Dobrý den,

našla jsem jen starší příspěvky na toto téma. Výbor nepředkládá ke schválení rozpočet, účetní závěrku, ani zprávu o hospodaření. Předpis záloh byl sestaven v r.2007 od té doby beze změny. Při aktuálních cenách je překvapivě náklad na služby cca o 50% nižší, než byl v r. 2007. Příspěvek na správu domu byl předepsán v rozporu se stanovami a prohlášením vlastníka = nikoliv podle spoluvl.podílů, ale jiného pravidla na kterém se prý ústně vlastníci v r.2007 dohodli. Pro 65% vlastníků je však poměr příspěvků na správu nevýhodný (platí víc, než podle spoluvl.podílu), do sporu s předsedou však jít nechtějí. Není nutné rozepisovat, že je to všechno špatně a výbor porušuje povinnosti. Reklamovala jsem opakovaně předpis záloh, přesto mi přišla předžalobní výzva k úhradě záloh, které jsem z výše uvedeného důvodu neplatila v plné výši, ale předpis jsem sestavila na základě podkladů z účetnictví. (faktur, smluv a výpisů z účtu SVJ).

Zajímá mě zkušenost návštěvníků portálu, jak se k obdobným žalobám SVJ proti vlastníkovu staví soud, když je zjevné že výbor neplní povinnosti a vybírá zálohy nad rámec předpokládaných výdajů? Př. předepsaná záloha na plyn je 9000Kč/měs. vybráno od vlastníků 20000Kč/měs. Senioři se k tomu staví, že si takto spoří a v květnu dostanou pěkný balík zpět, ale mě ty peníze v měs.rozpočtu chybí. Děkuji

  • neplatič

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil provlada, 9. Říjen 2018 - 21:17

Především musíte rozlišit o jaké zálohy či příspěvky se jedná.

Aktuálně existují tři typy.

Zálohy za služby upravuje zákon 67/2013. Pokud nerozhodlo SVJ, výši zálohy stanoví poskytovatel podle předpokládaných nákladů z minulého období (§4 odst.2). Vyúčtování musíte obdržet do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období.

Příspěvky na správu určené na údržbu, opravy a rekonstrukce domu upravuje Občanský zákoník, prohlášení vlastníka, stanovy SVJ a především rozhodnutí shromáždění SVJ. Mohou, ale nemusí odpovídat spoluvlastnickému podílu.

Příspěvky na vlastní správu SVJ se dělí rovným dílem na každou jednotku.

Zálohy za služby můžete zkusit upravit u poskytovatele (§4 odst.1).

Výši příspěvků na správu domu a SVJ může změnit pouze rozhodnutí shromáždění SVJ. Pokud je v zákonné lhůtě nerozporujete, placení ve schválené výši se zřejmě nevyhnete.

V.Procházka

Vložil Pavel II (bez ověření), 9. Říjen 2018 - 23:17

Zákon 67/2013 se vztahuje jen na případy, kdy stanovy (nebo vnitřní předpis odsouhlasený vlastníky) toto neřeší.

Vložil anonymouk (bez ověření), 9. Říjen 2018 - 19:30

Každý soud, soudce k tomu bude přistupovat jinak, takže nelze rozhodnutí soudu předjímat! Můžete si vyhledat soudní rozhodnutí k téže věci, pokud existuje. Ale pořád to nic neznamená. Vy si nemáte co sestavovat, přednost dostane SVJ, než jednotlivec. Jsou to zálohy, po vyúčtování dostanete přeplatek zpět. Rok 2007 je dávno pryč, co s tím soud? Přesvědčete ostatní, podejte návrh na zařazení na jednání shromáždění.

Vložil vlastníkM (bez ověření), 10. Říjen 2018 - 8:07

Byly podány reklamace vyúčtování 2016 i 2017, reklamace vadného předpisu plateb, zaslána písemná žádost o schůzku s výborem, nebo svolání shromáždění. Reakce na reaklamace = 2 věty se závěrem „vaše námitky jsou irelevantní“ :o), žádný termín schůzky ani shromáždění nebyl stanoven. Prostě strategie mrtvého brouka. Jen mi přišla první upomínka na nedoplatky dle vadného předpisu. Výboru zaslána žádost o vydání bezdůvodného obohacení z důvodu chybného vyúčtování a předpisu dlouhodobé zálohy (promlčecí lhůta na bezdůvodné obohacení je 10let), bez reakce. Následně provádím zápočet k dalším předepsaným zálohám až do umoření celé mé pohledávky.

Vložil Jarda__ (bez ověření), 9. Říjen 2018 - 18:02

Písemně jste namítla výši svých záloh na plyn (předpokládám kotelnu v majetku SVJ pro TUV a topení) a žádala zdůvodnění a navrhla jste výši záloh na plyn ve výši odpovídající Vaší vyúčtované spotřebě za minulá období (plus odpovídající navýšení ceny na stávající období) a výbor na Váš návrh nereagoval?

V takovém případě bych platil to, co jste si spočítala a co odpovídá Vaši prokazatelné spotřebě za předešlá období. Výbor neuspěje s žalobou na Vaše vadné placení v takovém případě, zejména, pokud Vám neodpověděl a písemně nevysvětlil zjevný rozpor (v mém případě 100% proti skutečnosti) a pokud Vy podáte včas odpor.

Nejste povinna strpět neodůvodněné zálohy s tím, že si někdo „spoří“.

V ostatních záležitostech to je ale složitější, pokud bylo něco dohodnuto o placení do FO, písemně jste vyzvala k doložení takovéhoto usnesení? Že je to pro někoho nevýhodné a pro jiného výhodné, tak to bude vždycky.

U soudu bude zejména důležité, jak kdo komunikoval a jak kdo koho vyzval. Pokud SVJ nesplnilo povinnosti a neumožnilo Vám přezkoumat na základě písemné a prokazatelně podané výzvy, tak u soudu neuspěje anebo jen částečně (nebude mu přiznána náhrada nákladů).

Za každou cenu se snažte (písemně, aby byl důkaz. a opakovaně) dohodnout, to bude pro soud také klíčové…

Vložil Kyril (bez ověření), 9. Říjen 2018 - 15:07

„jak se k obdobným žalobám SVJ proti vlastníkovu staví soud, když je zjevné že výbor neplní povinnosti a vybírá zálohy nad rámec předpokládaných výdajů?“

Píšete o zálohách na služby, nebo o zálohách na správu?

Vložil vlastníkM (bez ověření), 9. Říjen 2018 - 16:45

Obojí, mám jasno v obou typech záloh. Zálohy na správu jsou ve špatném poměru předepsány na jednotlivé byty a zálohy na služby jsou předimenzovány oproti předpisům záloh od dodavatelů služeb pro SVJ (elektřina,plyn).

Vložil a (bez ověření), 9. Říjen 2018 - 13:24

Pokud nemáte dohodu o platbách písemnou, prokazatelně schválenou např. na schůzi, tak výbor bude těžko prokazovat, že se vlastníci ústně na něčem dohodli.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".