zákon versus nařízení vlády

Vložil Anonymous, 16. Březen 2010 - 14:37 ::

Dobrý den,

mám jen tento dotaz:

  • máme např. zákon 72/1994 Sb., a nařízení vlády č. 371/2004 Sb.,

Co je hlavní zákon nebo nařízení vlády? … někdo se ohání zákonem a někdo s nařízením vlády, můžete mi vysvětlit pojem nařízení vlady a jeho význam?

Děkuji

Ondra

  • právo
  • GDPR

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 16. Březen 2010 - 15:03

Pořadí je toto:
A. Mezinárodní smlouvy
B. Nálezy Ústavního soudu
C. Ústavní zákony a zákony
D. Vyhlášky a nařízení vlády
E. Opatření ústředních orgánů
F. Ostatní podzákonné předpisy

Pokud je předpis nižší právní síly v rozporu s předpisem "vyšším", je v této části neplatný.

Vyhlášky a nařízení vlády (a nižší) mohou upravovat práva a ukládat povinnosti pouze na základě výslovného zmocnění uvedeného v ústavě nebo v zákonu. Po vydání se stávají součástí práva a jsou stejně závazné jako právní předpis, k jehož provedení byly vydány.

Součástí práva naopak nejsou různé vnitřní směrnice, metodické pokyny, metodické vysvětlivky, stanoviska ministerstev a úřadů.

lake

Vložil Pavel, 3. Červen 2017 - 10:39

V uvedeném přehledu chybí mj. Nařízení a Směrnice EU a to jsou svou účinností na prvním místě před mezinárodními smlouvami.

Nařízení EU jsou přímo účinné, bez ohledu, jak je členské státy rozpracují. Zatím se Nařízení používají mj. v DPH.

Od 25.5.2018 bude účinné Nařízení EU k ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR), což způsobí mnoho komplikací u mezd, personalistů, IT etc.. Pokuta je tam až 20 mil. EUR.

Směrnice EU mohou mít také přímý účinek v případě, ža je členský stát chybně implementuje, tak se Směrnice může dovolat občan nikoliv stát.

Hezký den!

Pavel

Vložil Pozorovatel, 4. Červen 2017 - 20:41

Upřesním. Zatímco Nařízení dříve Komise EU, dnes je to z 80% sdílené nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (slangově Rady ministrů) jsou pro členské státy povinné a musí je zapracovat do své legislativy a pokud tak neučiní, může se občan dovolávat tohoto evropského předpisu, tak směrnice EU nejsou povinné ani vynutitelné ani občany ani státy, mají jen charakter doporučení.

Vložil Pavel, 12. Srpen 2017 - 22:41

Jak je to ve skutečnosti s evropskými předpisy uvádím na

http://www.portalsvj.cz/…ske-predpisy

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".