vyúčtování záloh

Vložil staarman, 1. Květen 2015 - 22:09 ::

V našem Společenství máme zálohově placené příspěvky do tzv. fondu na správu a údržbu společných částí domu. Na Shromáždění jsem se jako člen Výboru snažil prosadit, aby náš Správce zpracovával každému vlastníkovi vyúčtování těchto záloh, tedy kolik zaplatil na zálohách a kolik činí jeho podíl na nákladech. Je mi totiž jako vlastníkovi divné, že všechny zálohy, které platím, mám jednou ročně vyúčtované, jen tuto nikoli. Byl jsem však přerušen kolegy z Výboru s tím, že je to zbytečné, a ovečky se samozřejmě přidaly. Zástupce správcovské fy to podpořil konstatováním, že přeci zprávu o hospodaření máme a z ní je vše jasné, a navíc jsou schopni vyúčtování na přání jednotlivce zpracovat (tomu jednotlivci). Teď tak koukám na § 1436 NOZ a připadá mi, že není o čem diskutovat, že Společenství je povinno to vyúčtovat a Správce by to měl moc dobře vědět. Mám pravdu?

staarman

štítek Ne je sice fajn, ale já bych ocenil i oddůvodnění, proč ne, děkuji

http://www.portalsvj.cz/…i-vyuctovani#… – takže povinnost vyúčtovat Ano či ne?

  • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Josef Soral (bez ověření), 3. Květen 2015 - 8:51

příspěvky do fondu nelze požadovat za zálohu. Výše plateb do fondu je přeci pevně daná, tak jak se na tom usnesou vlastníci na shromáždění. Co by jste chtěl vyúčtovávat? Logicky vzato vyberu za rok např. 100 tis.Kč od vlastníků do fondu, provedu opravu např. za 10 tis.Kč – rozdíl 90 tis. Kč bych měl vlastníkům vrátit jako přeplatek? Pak by ve fondu nezbyla žádná částka na opravy a údržbu!

Vložil staarman, 3. Květen 2015 - 9:26

jsou buď zálohové nebo nezálohové

z toho, že se účtují jako dlouhodobé zálohy vyplývá, že jsou u nás zálohové. Ostatně i správce je označuje v rozpisu plateb jako zálohy a vyúčtování je schopen individuálně udělat.

Tato diskuze není o tom, zda jsou to zálohy či nikoli, ale o tom zda vyúčtování má být jen na vyžádání či povinně vystaveno každému.

staarman

Vložil janica, 2. Květen 2015 - 0:02

Nepleťte si zálohové platby a příspěvek. Na portalu se objevily v diskuzi odpovědi, které vysvětlují Váš dotaz. Najděte si – vyúčtování příspěvku na správu. Myslím si, že zmíněný paragraf se týká spíše řádného a přehledného vyúčtování pro SVJ a ne jednotlivé členy. SVJ poskytuje služby, za které vlastník platí zálohy a ty jsou vyúčtovány v ročním vyúčtování, jak vyžaduje zákon a vyhlášky. V měsíčním předpise vlastník má přehled, kolik platí na pojištění domu, jaký je příspěvek do FO, kolik se vydává peněz na výbor. Vlastníkům se spíše předkládá přehled, co se zaplatilo z příspěvku (stavební práce, právnické služby, administrativní potřeby, revize, apod.).

Vložil staarman, 2. Květen 2015 - 11:35

může být zálohový nebo nezálohový, v našem případě je zálohový a prostě nepochopím, proč se zálohově vybírané platby nevyúčtovávají – u elektřiny, plynu, vody a tepla se zálohy vyúčtovávají, tak proč by se zálohy do tzv. FO vyúčtovávat neměly?

staarman

Vložil lake, 2. Květen 2015 - 11:51

Staarman se táže: „… tak proč by se zálohy do tzv. FO vyúčtovávat neměly?“

Ptáte se proč? Protože žádný FO neexistuje. Pokud jako popletený hejl zaplatíte bez důvodu jakoukoliv částku na neurčitý a nesrozumitelný účel, jak byste se pak mohl domáhat nějakého vyúčtování? Z jakého důvodu? Vždyť to byl Váš dar.

lake

Vložil Pub (bez ověření), 3. Květen 2015 - 2:01

důvodem pro placení je §15/2 ZVB – zde je uvedeno že na příspěvky se platí zálohy. Je zřejmé že příspěvky předepsané přímo (§15/1) být asi vyúčtovány nemusí, neboť i hejl bude chtít vědět ten určitý účel a bez něho šrajtofli nevotevře.

Ale zálohy (§15/2) na příspěvky (§15/1) podléhají stejnému vyúčtování jaké zmiňujete zde tzn. §1436 NOZ.

A zálohy (§15/2) se určují vetšinovým dementním hlasováním.

Neplácejte tedy blbosti o darech.

Je ale zjevné co Vy chcete: trollovat. namísto abyste řekl je to tak a tak, vypichujete si různé pasáže abyste je mohl cupovat.


„Protože žádný FO neexistuje“! Aleluja

Vložil staarman, 2. Květen 2015 - 12:05

protože je to tak běžně označováno a mnohokráte se tu o tom mluvilo – samozřejmě nic takového neexistuje, řeč je o zálohově placených příspěvcích (§1180 NOZ). Pane lake, lidé prostě budou toto označení používat a všichni vědí, že oficiálně je nesprávné a že jde o příspěvky dle §1180, v našem případě placené zálohově. A tyto zálohy by dle mého názoru měly být vyúčtovány a pochopil jsem to tak i z Vašich příspěvků v jiných vláknech. Prosím potvrďte nebo mne opravte. Děkuji

staarman

Vložil janica, 2. Květen 2015 - 16:11

Budu používat výraz FO, i když lake nemá ten výraz rád. Jak chcete vyúčtovat, když se z tohoto fondu platí různorodé platby. Zálohu na teplo platíte a jsou vám vyúčtovány náklady na teplo. Z FO platíte např. revize, které ukáží, že výbor musí zajistit opravy. Další se zaplatí nákup hasičských přístrojů, … Ovlivním jako vlastník výši nákladů? Ještě mně napadlo, jestli jste náhodou nemyslel poplatek správci nebo účetnímu, tak ty se zahrnou do ročního vyúčtování. Jako člena výboru a vlastníka by mně zajímala výše příspěvku a co se z něho zaplatilo a zda není třeba ho snížit, když se nic dlouhodobě neplánuje něco udělat v domě.

Vložil Obyvatelka klecového lůžka (bez ověření), 3. Květen 2015 - 8:44

Ahoj janico. Z holkama z našeho pokoje jsme fascinované vaší brilantní argumentací k oprávněnosti používání pojmu FO. Z holkama jsme se rozhodly k něčemu podobnému:

  • když svítí sluníčko, říkáme, že sněží
  • když sněží, říkáme že prší
  • když prší, říkáme, že svítí sluníčko

Je to každou z nás jasné. Tak proč se držet nějakých předpisů, že?

Jen pan primář vyhrožuje, že když jsme tak popletené, že nás nepropustí z ústavu. Ale na jaře je tu krásně a máme každý den vycházky na celou hodinu. Ještě jsou tu nějaká volná místa.

Vložil babule (bez ověření), 3. Květen 2015 - 8:42

Pan Lake aby se z diskutujících zbláznil. Opakovaně sděluje, že u SVJ žádný FO neexituje, protože SVJ netvoří žádné fondy (na rozdíl např. od bytových družstev). Z FO oprav je možné skutečně hradit nejen dlouhodé opravy ale i krátkodobé opravy, revize apod. Dlouhodobá záloha na opravy u SVJ slouží pro opravy, které pravděpodobně budou v budoucí době nutné udělat-na ně si schraňují vlastníci peníze, aby potom nemuseli naráz zaplatit např. za opravu střechy, vymalování domu, zateplení domu, výměnu měřičů tepla, vody apod nebo si dokonce na tyto opravy brát úvěr. Proto je nejdříve zapotřebí, aby si vlastníci na shromáždění stanovili, co bude v horizontu např. 5 let nutné na společných částech domu opravit (vyměnit) – samozřejmě se jedná o opravy rozsáhlejšího charakteru, a podle toho nastavit a schválit vybírání peněz na Dlouhodobou zálohu na opravy. Drobné opravy, revize apod. se běžně hradí z vybraných ročních záloh např. v zálohách „údržba domu“. Proto je tedy pojmenování Dlouhodobé zálohy na opravy u SVJ jako FO tak zavádějící a nesprávné. Naprosto proto souhlasím s p. Lakem, že u SVJ jsou příspěvky do FO darem vlastníků a dary se nezúčtovávají. Tak proto je tak nutné neplést si – nenazývat Dlouhodobou zálohu na opravy jako FO! Snad je to napsané srozumitelně – hezký den.

Vložil staarman, 2. Květen 2015 - 19:56

revize a pod. to je § 1180 odst. 2 a to je na BJ, to není problém vyúčtovat

a to ostatní je tentýž § odst. 1 a není problém ty náklady rozpočítat dle podlahové plochy (a přepočtových koeficientů)

jde o to, zda se toto vyúčtování musí dělat, dle výše zmíněných příspěvků od lakeho ANO

víte oni se lidi budou chovat při rozhodování o vypořádání přeplatku jinak, když uvidí jen celkovou zprávu o hospodaření a jinak, když uvidí kolik je přeplatek u jejich bytu

staarman

Vložil lake, 2. Květen 2015 - 20:35

Pane staarmane, o revizích nemáte pravdu. Revize a kontroly technického zařízení domu samozřejmě patří buď pod náklady na správu domu, nebo pod náklady na poskytování služeb podle zákona č. 67/2013 Sb..

Která z obou možností platí – to záleží na tom o jaké technické zařízení jde, kdo je jeho provozovatelem, a k jakému účelu zařízení provozuje.

Ani náhodou se nejedná o náklady na vlastní správu SVJ podle § 1180 odst. 2 NOZ.

Vůbec mne nepřekvapuje, že jste zmaten. Kdo používá nesmyslný pojem „fond oprav“, ten většinou nerozpoznává ekonomickou a právní realitu okolo sebe.

lake

Vložil staarman, 3. Květen 2015 - 9:35

S revizemi máte samozřejmě pravdu, to jsem řekl špatně.

Jen prosím, přestaňte lidi okolo sebe snižovat, jak je Vaším nedobrým zvykem.

staarman

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".