vyúčtování vody jinak nežli podle skutečné spotřeby jednotky

Vložil seeker (bez ověření), 16. Srpen 2017 - 11:26 ::

Dobrý den, prosím o radu, pokud někdo dokáže pravdivě a kvalifikovaně odpovědět:

Většinoví vlastníci v SVJ (shodní s výborem) si odsouhlasili, že spotřeba vody v jednotkách se bude účtovat nikoliv podle skutečné spotřeby, ale podle velikosti vlastnických podílů.

Je to přípustné? Pokud ano, jakou argumentací se lze bránit?

Děkuji za odpovědi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 13. Září 2017 - 21:41

  Pěkný návod, jak okrádat spoluvlastníky :) :)

  Samozřejmně jde o rozpor s dobrými mravy. Ale mravy vykládá kažý soud „jinak“. Spíše hledejte pro sebe argumenty, pro setrvání v tomto „vlčím svazku“. Argumentace, tady žádná nepomůže.

  Vložil sedlák (bez ověření), 13. Září 2017 - 16:58

  Voda se měří na vstupu (do domu) a na výstupu (byt). Součet všech měřáků na výstupu (byty) se dá porovnat se vstupem (do domu)a rozdíl představuje ztrátu. Ztráta by se měla rozečíst podle velikosti podílu na společném. Jinak skutečnou spotřebu pro bytovou jednotku vykazují měřáky na výstupu (které by měly být v každém bytě). To samé by mělo platit i u vody teplé. Tak kde, nebo v čem je problém? Jestli zákon stanoví jiný postup „rozpočtu“ pak jedině snad proto, aby tam byl prostor pro machinace a manipulace. Tam už může být každá rada drahá.

  Vložil René (bez ověření), 16. Srpen 2017 - 15:37

  U studené vody podle § 5 zákona č. 67/2013 Sb. tj. podle rozhodnutí společenství (většinové rozhodnutí shromáždění neurčíli stanovy vyšší kvorum). Ovšem rozhodnutí rozúčtovat podle velikosti vlastnických podílů hraničí s rozporem s dobrými mravy a z tohoto důvodu by takové rozhodnutí SVJ nemuselo být platné. Záleží na konkrétní situaci v domě a vyhodnocení případných nespravedlností vyúčtování ve srovnání se skutečnou spotřebou.

  Pro teplou vodu se uplatní § 6 zákona č. 67/2013 Sb. a tam je potřeba ujednání všech vlastníků jednotek tj. jedině dohodou. Bez vašeho souhlasu tedy nelze rozúčtování spotřeby teplé vody podle velikosti vlastnických podílů provádět. Nedojde-li k dohodě, postupuje se podle vyhlášky č. 269/2015 Sb.

  Vložil Ráchel (bez ověření), 16. Srpen 2017 - 13:52

  Rozúčtování podle podílů je rozumné a lze jen doporučit.

  Vložil kolem jdouci (bez ověření), 16. Srpen 2017 - 14:22

  nesouhlasím, 1 osoba v bytě 70 m2 zaplatí více než 5 osob v bytě 50 m2

  Vložil Ráchel (bez ověření), 16. Srpen 2017 - 17:23

  Voda (studená!) nepředstavuje velkou položku, při ceně vody 60 Kč/m3 a spotřebě 35 m3/rok na osobu jde o částku 2100 Kč/rok na osobu. Takovouto částkou sotva nemá smysl se zabývat.

  Do nákladů na vodoměry je třeba zejména započíst čas promarněný čekáním na odečítače či vyměňovače a sepisováním reklamací. Bilance se rázem změní: čekání na odečítače 5 hodin/rok, čekání na vyměňovače 5 hodin/5 let, sepisování žádosti o poskytnutí podkladů k rozúčtování, pořízení kopií podkladů k rozúčtování, kontrola rozúčtování, sepisování reklamace, kontrola rozúčtování po reklamaci 5 hodin/rok, náklady na odečet 100 Kč/rok, náklady na výměnu vodoměru 500 Kč/5 let. Sečteno: Ztráta času (5 hodin/rok + 5 hodin/5 let + 5 hodin/rok) × 400 Kč/hodinu + 100 Kč/rok + 500 Kč/5 let = 4600 Kč/rok odhad nákladů na vodoměr.

  Kdo obhajuje vodoměry, obhajuje výše odhadnuté náklady na rozúčtování.

  Pokud jsou vodoměry ve společných prostorech domu, odpadnou náklady čas promarněný čekáním a náklady na vodoměr poklesnou 2200 Kč/rok.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 17. Srpen 2017 - 12:37

  VaK Břeclav – aktuální cena 92 kč. Při 4 osobách se jedná o roční platbu cca 13 tis. kč. Náklady na odečet, který u nás dělá předseda je 0 kč. Promarněný čás neexistuje, když se předem ohlásí na včerní hodinu a kdo není doma vylepí stav na dveře nebo mu to hodí do schránky. Za 17 let existence našeho domu nikdo nic nereklamoval a každý vlastník obdrží mailem všechny podklady potřebné pro kontrolu rozúčtování. Takže bych to nedramatizoval. Účtovat podle, byť nepřesných bytových měřidel je spravedlivé i motivační.

  Vložil Vodník (bez ověření), 16. Srpen 2017 - 17:56

  „60 Kč/m3“

  platí v Klatovech, jinde je cena vyšší. Na úvaze to ale nic nemění.

  Spíš je zajímavé, proč v Táboře voda stojí 2× tolik než v Klatovech.

  Vložil seeker (bez ověření), 16. Srpen 2017 - 14:06

  Jestliže ale vlastníci ve výboru, kteří to prosazují, používají své jednotky jako hotelové pokoje s nesmírnou spotřebou vody, tak to je legalizovaná zlodějna.

  Vložil la ik (bez ověření), 16. Srpen 2017 - 12:22

  § 5 zákona č. 67/2013 Sb., o službách:

  (1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.

  (2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto

  1. dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody1),

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".