Vyúčtování TS 2010

Vložil jarka (bez ověření), 8. Červen 2011 - 16:20 ::

Dobrý den,

mám dotaz k vyúčtování za rok 2010. Jeden z nájemníků v našem domě se ohradil proti vyúčtování za rok 2010. Pán je nájemníkem bytu a bylo mu doručeno vyúčotvání ve které je i zahrnuta částka za nové ventily ke kotlům. Chce udělat nové vyúčtování a to tak, že nechce do vyúčtování dát ty ventily, že ať si to zaplatí majitelka. Jenže problém je v tom, že máme problémy s totou majitlkou, která nám neplatí. Je možné mu udělat nové vyúčtování?

Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 10. Červen 2011 - 18:31

  Vážení,

  pán, ikdyž nájemník, tak má pravdu. Reklamaci uplatní prostřednictvím vlastníka. Reklamace je oprávněná, jelikož ventily ke kotlům se samostatně nevyúčtovávají !

  Výměna ventilů ke kotlům je součástí „Stálých ekonomicky oprávněných nákladů v ceně tepelné energie.“

  I pro SVJ platí pro r.2010: „Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008, ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie“ v platném znění.

  Stálé náklady v ceně tepelné energie jsou uvedeny v příloze č.2 uvedeného cenového rozhodnutí.

  Pro posouzení výdajů (nákladů) na opravy a údržbu provozovaného majetku pro výrobu i rozvod tepelné energie se vychází z účetních předpis;např.§ 47 odst.2 písm.a) vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  Matějka

  Vložil Štěpánka (bez ověření), 9. Červen 2011 - 13:32

  Dobrý den,

  sice nevím, co nadpis znamená, ale pokusím se odpovědět podle položeného textu dotazu a nadpisu si nebudu všímat.

  Jako největší chybu bych považovala, že komunikujete s nájemcem. Ten přece pro vás jako SVJ není partner. Partnerem je pro vás majitelka bytu – tedy člen SVJ. Ona by měla platit platby do SVJ – po ní vymáhat nedoplatky a jí vracet přeplatky. O tom, jak má majitelka se svým nájemcem vyřešeny platby, to je jde mimo vás a vás to ani nemusí zajímat a ani na to nemáte právo.

  Takže vyúčtování bych nechala předělat na majitelku bytu a po té vše vymáhala a s ní komunikovala. V případě, že nebude komunikovat a platit, tak nastoupí upomínky, popř. soud. Je to smutné, bohužel jiné řešení nevidím.

  Přeji pevné nervy a zdárné vyřízení problémů.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 8. Červen 2011 - 18:23

  Tím, že účtujete služby nájemníkovi si vyrábíte jenom problémy a zbytečné starosti.

  Vložil lake, 8. Červen 2011 - 17:33

  Jarko,
  zadáváte nám hádanku namísto normálního dotazu.
  Co je "TS"? Telekomunikační síť? Technické služby? Totálně sjetý?
  Netušíme proč předáváte roční vyúčtování jakémusi nájemci namísto vlastníkovi jednotky.

  lake

  Vložil jarka nováková (bez ověření), 9. Červen 2011 - 9:42

  Přečtete si dotaz a nepište nesmysly!!!!!

  Vložil Starý předseda (bez ověření), 9. Červen 2011 - 10:38

  Jarko, tak se musí na lidi, kteří Vám chtějí odpovědět! Pořádně je sprdnout! Nepochopili Váš ctěný blábol a chtějí ho vysvětlit. Ta drzost. Měla byste tu častěji přispívat. Bude veselo.

  Vložil taky nalakovaný (bez ověření), 9. Červen 2011 - 11:32

  Samotný fakt, že si paní Jarka dovolila položit dotaz, ještě nedává tomu, kdo by chtěl odpovědět, právo ji zesměšnit. To, co lake napsal, tak trochu zavání šikanou (ve smyslu já vám poradím, ale vy za to budete trpělivě snášet moje zesměšňování vašich písemných projevů). I ten, kdo je v roli „slabšího“ (neboť něco neví a ptá se), má právo nebýt ponižován tím „silnějším“ (kdo si myslí, že ví a využívá toho k ponižování). Lake jistě mohl položit doplňující dotaz neutrálně, zesměšňování si mohl nechat od cesty. Anebo prostě nereagovat.

  Vložil Štěpánka (bez ověření), 9. Červen 2011 - 13:46

  Ten první, kdo druhého napadl, tak byla paní Jarka. Pan Lake pouze položil otázku – a to dost logickou. V dotazu paní Jarky se hovoří o vyúčtování za rok 2010, o ventilech ke kotlům a poté o nájemci a majitelce. Našel jste tam nějaký termín na TS. Já nikoli. Ten nadpis byl trochu „úlet“, který mate.

  Vložil rivr, 8. Červen 2011 - 17:08
  cit.(): „…Pán je nájemníkem bytu …“
  Vyúčtování patří konečnému spotřebiteli (vlastníkovi) a s tím by jste měli řešit potíže – ostatně mohl by namítat že jste mu jej nedoručili jak ukládá §7/1 v372/2001 (doručit jej Nájemníkovi nestačí). Pokud ale Nájemník platí přímo Vám (SVJ) – asi je lepší přijmout i částečnou platbu (a tedy vystavit mu fakturu JEN pro něj – pokud mu postačuje). Zbytek bude nadále pohledávkou vůči Vlastníku (je zcela jedno jestli má Vlastník s Nájemníkem dohodu, že bude platit uvedené náklady ne jemu ale přímo SVJ)
  …takto bychom to řešili u nás
  rivr
  (doporučuji registraci na Portal SVJ)
  Vložil Štěpánka (bez ověření), 9. Červen 2011 - 13:53

  Dobrý den, chápu Váš návrh řešení, ale nebude pak v tom trochu zmatek. Kdo nyní platí povinné platby do SVJ? A k vyúčtování- když bude nedoplatek např. 3000,– Kč – vyúčtování se dá nájemci a majitelce se pošle nebo nepošle? Nájemce odmítne zaplatit třeba 1500,– Kč, protože tato platba by měla být hrazena majitelkou nebo to nepošle celé, protože není majitelem. Ten dluh bude SVJ vést za kým? Za majitelkou nebo nájemcem? Když nájemce těch 1500,– Kč zaplatí, tak dalších 1500,– Kč jako dluh budou vést za majitelkou? Jak to z ní budou chtít dostat, pokud nedostane vyúčtování a navíc část za ní uhradí někdo jiný? Myslím si, že Vaše řešení bude složité na administrativu.

  Vložil rivr, 9. Červen 2011 - 14:20
  cit.(): „…chápu Váš návrh řešení…“
  Nevidím na tom NIC složitého
  • správné Vyúčtování zašlete primárně Vlastníkovi
  • zda Vám kdokoli! kdykoli uhradí pohledávku na účtu za jednotkou (třeba i po účelově vydané listině) bude Vaše + (pokud tedy nemáte povoleny platby pouze z konkrétních bnk-účtů – zde by mhl být drobný problém)
  • dluh co zbyde a další vymáhání půjde ale za Vlastníkem – §121/3 ObčZ
  Takže kde v tomto postupu spatřujete zesložitění administrativy? (jediné co musíte udlat je vytvořit dokument s těmi položkami které Nájemník akceptuje pro to aby zaplatil část pohledávky na bytové jednotce Vlastníka)
  rivr
  Vložil Štěpánka (bez ověření), 9. Červen 2011 - 14:34

  Problém vidím v tom, že do vztahu, který je mezi SVJ a majitelkou svévolně SVJ tahá třetího účastníka. Vyúčtování SVJ může být jedno a to pouze na majitele bytu, jakožto člena SVJ, na nikoho jiného nesmí být. Ano platba za vyúčtování – máte pravdu, že pokud se neřeší konkrétní čísla účtu, tak může být jedno, z jakého bankovního účtu to přišlo, ALE to by šlo pouze na základě dohody mezi majitelkou a nájemcem, do které vám, jako SVJ nic není a nikdo není povinen ji SVJ sdělovat. Takže pokud by se majitelka s nájemcem dohodli, SVJ poslalo řádně majitelce vyúčtování znějící na její jméno, ta by ho předala nájemci, který by toto uhradil, tak takto bych to brala. Tak by to dle mého šlo.

  Ale dělat vyúčtování rovnou na nájemce – jak jsem z dotazu (a což jste měl zřejmě i Vy na mysli) pochopila(ať celkové nebo částečné s tím, že položky typu nový ventil – který měl být již hrazen ze záloh, jak tu někdo psala – platit nechtěl, protože toto měla zaplatit majitelka), protože platí, kdežto majitelka je neplatit, je chyba a to dost velká. Navíc jak byste si to představoval? Udělat vyúčtování – na koho? Pouze na majitelku nebo něco na majitelku a něco na nájemníka (viz. Váš návrh udělat dokuments těmi položkami které Nájemník akceptuje pro to aby zaplatil část pohledávky na bytové jednotce Vlastníka) a to vše poslat majitelce nebo část majitelce, část nájemci? Nechápu Váš návrh a nemyslím si, že by takto byl i obhajitelný.

  Vložil rivr, 9. Červen 2011 - 15:16
  cit.(): „…Vyúčtování SVJ může být jedno a to pouze na majitele bytu, jakožto člena SVJ…“
  cit.(§7/1 v372/2001):„Náklady … vlastník zajistí, aby s konkrétním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spotřebitel.“

  cit.(): „…Navíc jak byste si to představoval? Udělat vyúčtování …“
  • „dokument“ pro platbu kterou Nájemník akceptuje zaslat nájemníkovi
  • správné „Vyúčtování“ s případně odpočtenými platbami Nájemníka zaslat Vlastníkovi
  • na „Vyúčtování“ u Vlastníka bude zjevně nedoplatek ve výši za předmětné ventily
  • budou zmíněny nároky vyplývající z podního zaplacení nedoplatků (§121/3 ObčZ)
  rivr
  (nikomu tento postup nevnucuji – ale takto bychom postupovali u nás dokud by nás někdo nepřesvědčil o nesprávnosti či právní nebezpečnosti takového postupu. V takovém případě bychom upravili interní pravidla.)
  Vložil sevrk (bez ověření), 9. Červen 2011 - 14:07

  Všechny povinné platby na účet svj platí majitel bytu, člen SVJ. Nájemníkovi SVJ nědělá žádné vyúčtování. Jak se vyrovná s přeplatkem resp. nedoplatkem majitel bytu a nájemník vás vůbec nemusí zajímat. Vás zajímá jenom majitel bytu. Vy předepisujete platby majiteli bytu a účtujete také majiteli bytu. Když nebudete předepisovat platby majiteli bytu a nedáte mu vyúčtování, po kom chcete vymáhat případné dluhy. Po nájemníkovi? Každý soud vás s tím vyhodí. Není to složité na administrativu, složité si to děláte vy sami. Jste trochu mimo mísu a nevyrobíte si tímto nic jiného jenom průšvih. To není žádné naše řešení, to vyplýva ze zákona. Měla byste si pozorně přečíst zákon o vlastnictví bytů, tam to je všechno srozumitelně napsané.

  Vložil Štěpánka (bez ověření), 9. Červen 2011 - 14:12

  Já to chápu viz. můj příspěvek výše, kde tvrdím v podstatě totéž, co Vy ve svém komentáři. Toto byla moje reakce na návrh pana paní rivr, kde jsem upozorňovala na některé problémy, které by v případě, že by takto postupovali, vznikly. Takže řádně číst bych doporučila i já Vám. Navíc ZoVB je pořádný paskvil a ne že je to tam všechno srozumitelně napsané.

  Vložil sevrk (bez ověření), 9. Červen 2011 - 15:17

  Paskvil to je, ale soudy se tohto pasvilu musí držet, takže mi s tímto paskvilem musíme žít.

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 9. Červen 2011 - 14:07

  Ono je to tak nějak zmatené celé. Mě napadá několik otázek, asi budu za ně taky seřvána tazatelkou, ale např.:

  • co dělají ventily ve vyúčtování služeb? Proč nejsou hrazeny ze záloh na správu nesprávně zvaných Fond oprav?
  • kdo platí na SVJ zálohy? Pokud komplet nájemník, tak v čem jsou platební problémy s majitelkou? Pokud majitelka = neplatič, jaké zálohy jsou pak vyúčtovávané nájemníkovi – předepsané nebo majitelkou uhrazené?
  • no a pak otázky co už padly, tedy třeba proč se SVJ baví s nájemníkem apod.

  Možná bych tam viděla řešení přes úhradu celého vyúčtování nájemníkem, postoupení pohledávky za ventily a zápočet proti nájemnému majitelce nájemníkem. Ale bez dalších údajů to fakt řešit nejde.

  Vložil Štěpánka (bez ověření), 9. Červen 2011 - 14:18

  Já nevím (a to nechci nikoho napadat), fakt nevím na jakém základě a proč do toho všecho jak paní Jarka, pan/paní rivr, tak i Vy chcete „plést“ nájemníka. On bydlí a platit má nájem, zálohy za služby. Co se majitelky a SVJ týká – co mezi sebou mají, tak do toho mu nic není. Zároveň ho nemůže SVJ vést jako neplatiče – na základě čeho, že nezaplatil vyúčtování za majitele?

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 9. Červen 2011 - 14:29

  Já tam nájemníka plést nechci a sama bych na takovéhle pletence nepřistoupila, ale setkala jsem se teď s několika případy v jiných domech, kde platil komplet zálohy nájemník a vyúčtování taky, s písemným požadavkem vlastníka, aby tomu tak bylo. Pokud byla u nájemníka větší šance hrazení záloh než u vlastníka, tak se tomu v SVJ ani nebránili a jakž takž jim to tam funguje.

  Ono je snadné tady napsat, jak by to mělo být nebo jak to mělo být od samého počátku a podle zákona, jenže v dotazu jde o řešení situace zpětně a tak se snažím hledat cesty, jak z toho ven s co nejmenšími následky pro SVJ. Ale jak jsem psala, pokud tazatelka nepodá bližší vysvětlení patrně dost chaotické situace, která u nich panuje, těžko se něco dá řešit…

  Vložil Štěpánka (bez ověření), 9. Červen 2011 - 14:43

  Souhlasím s Vámi, že informací tazatelka moc nepodala.

  Jinak to řešení hrazení nájemcem na místo vlastníka na základě písemné žádosti je zase něco trochu jiného, než se tu řešilo, a hlavně tady by v případě problémů mělo SVJ něco v ruce. Toto však nevíme, zda mají u tazatelky také zavedeno, ale mně to spíše přišlo, „ten platí, tak máme větší šanci dostat to z něj, proto uděláme vyúčtování na něj, protože od majitelky bychom se nedočkali“.Ale třeba je to jen můj pocit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".