vyúčtování tepla dle vyhl. č. 70/2016 Sb.

Vložil Vladan (bez ověření), 14. Duben 2017 - 7:22 ::

Dobrý den, dostali jsme vyúčtování služeb za rok 2016. U vyúčtování spotřeby tepla se nic nezměnilo.Máme vlastní blokovou kotelnu, vyúčtování nám dělá firma, která montovala indikátory.Ve vyúčtování jsou stále uvedeny jen dva řádky: celková spotřeba za všechny domy a cena za giga. Pak nějaká spotřeba, zřejmě dle indikátorů,kde je uvedeno- měřidla- ale tomu neodpovídají čísla na indikátorech zafixovaná a pak rozdělení ceny v poměru 40:60. Takže žádná změna, prostě tak to bylo předchozí roky a tak je to i letos.Nikdo tomu nerozumí, ani správce, ani výbor, proč se tedy měnily vyhlášky o vyúčtování, když to dodavatel není povinen dělat pořádně? Chtěl jsem znát faktickou spotřebu mého bytu a kolik byla zvýšena z důvodu, že jsem netopil a nebo z důvodu, že jsem přetápěl.Z po­rovnání s lety minula spotřeba vyšší je. Nedozvím se nic, nikdo jakoby nechápe můj dotaz. Bylo mi sděleno, že vyúčtování odpovídá vyhl. 70/2016 Sb.Ale to není pravda. Na telefonát MMR mi sdělili, že oni se tím nezabývají, že to mám předat k soudu,pokud si myslím, že je to špatně. Jak mám vědět, že je to špatně, když nic nevyčtu? Proč tohle vyúčtování nemůže mít takovou podobu jako letošní vyúčtování spotřeby plynu a elektřiny (bylo na 3 stránkách A,B,C.Vyhláška dokonce uvádí, jak má vyúčtování tepla vypadat a nic se v praxi nekoná? Vladan

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastiks, 14. Duben 2017 - 14:12

  Protože ti co přetápí posunuli průměr spotřeby nahoru, a z Vás udělali netopiče, který je okrádá o jejich teplo.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 14. Duben 2017 - 16:57

  Vlasto, nežvaň.

  Ti kterým nadáváš do „přetápěčů“ jsou na tom hůř o 40% proti těm co častuješ „netopiči“. Kdyby ta debilní vyhláška vyprodukovaná partou dementů na MMR obsahovala vůbec nějaký algoritmus fyzikální a nikoliv je aritmetický → „přerovnání jedné hromady hnoje“ na tři hromádky a přehazovaný tak, až zbyde jen jedna hromada slizu, pak by bylo namístě se tady dohadovat, kdo je „netopič“ a kdo „plýtvač“.

  Pokud se ti to nelíbí, tak zařiď aby ty kretenský hranice byly ÚPLNĚ ZRUŠENY, každý si zaplatí co mu ukáže jeho ITN a je.

  Anebo pokud bys se chtěl chovat alespoň přijatelně korektně, zařídil bys aby bylo zákonem nařízena možnost ONLINE-kontrolovat (webová-appka), zda na základě dálkově oděčtených ITN jsi aktuálně v normě nebo mimo ni. A to bys pak VIděl, jaká by toto byla parádní beznákladová dynamická PID-regulace aniž by do toho zasahovaly nějaké imbecilní socialistické ochranářské hranice (po 15-let ±40% a tedy nyní –20%,+100%)

  Vložil Vlastiks, 15. Duben 2017 - 5:06

  https://www.youtube.com/watch…

  Bože, dej mi KLID, abych přijímal věci, které změnit nemohu, ODVAHU, abych měnil věci, které měnit mohu, a MOUDROST, abych je uměl od sebe odlišit. Arthur Miller

  Ve změnu zákona nedoufám, takže se přizpůsobím, a poněvadž mám tepla dost, tak si dopřeji kvalitnější vzduch (je to za stejné peníze).

  Vložil °° (bez ověření), 14. Duben 2017 - 13:52

  Vladane, přečtěte si Metodický pokyn MMR k zákonu č. 67/2013 Sb. a k vyhlášce č. 269/2015 Sb. To jsou základní předpisy, podle kterých se rozúčtování provádí. Metodický pokyn je zde: http://www.mmr.cz/…-_1_2_17.pdf

  Údaje, které musí vyúčtování obsahovat jsou uvedeny v § 6 vyhlášky č. 269/2015 zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269#p6

  Pokud ve vyúčtování nenajdete všechny uvedené údaje, můžete vyúčtování reklamovat podáním námitek podle § 8 zákona č. 67/2013 zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67#p8 Pokud by nebyly v termínu vyřízeny vaše námitky můžete uplatňovat po poskytovateli služeb pokutu podle § 13 zákona č. 67/2013 zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67#p13

  Z uvedeného metodického pokynu MMR http://www.mmr.cz/…-_1_2_17.pdf nejlépe pochopíte rozúčtování podle konkrétního příkladu uvedeného v pokynech na str. 24 a 25.

  Vložil ik (bez ověření), 14. Duben 2017 - 13:03

  Pane Vladan, vítejte mezi těmi co by rádi pochopili, ale nemají šanci. Já mám od kamarádky metodickou pomůcku ze školení jak na to (nahoře je poznámka ing. Skuhra). Prokousala jsem se dle návodu k výpočtu horní a spodní meze. To odpovídá i vyúčtování. A tím jsem skončila. Udělala jsem si proto do tabulky přehled za všechny zúčtovací jednotky v našem SVJ – z vyúčtování vyšlo, že 11 bytů se vejde do průměru, 8 je pod průměrem (minimálně topí) a 1 je nad průměrem (velká spotřeba oproti ostatním). Napíši teď co jsem z vyúčtování zjistila, ti co se vešli do průměru mají sečtenu základní složku (40%) se spotřební, která je vypočítána takto: je násobkem odečtených dílků x 3,19 za dílek (jak se došlo ke 3,19 jsem nepochopila a nedokázala vypočítat) a to zaplatí. Ti co jsou pod průměrem provedeným výpočtem platí za počet m2 plochy x částka vypočtená za dolní mez (u nás cca 110,0 Kč) a byt co je nad průměrem provedeným výpočtem platí za m2 plochy x částka vypočtená za horní mez (u nás cca 275,0 Kč). Protože také nedokážu posoudit, zda je to správně, volám své známé, co mi návod poskytla. Odpověď zněla – buď v klidu, to není schopen pochopit nikdo, dodavatel tepla má nastavený výpočet a podle toho provede vyúčtování, to by ses musela zeptat tam, ale jestli ti to bude vysvětleno k tvé spokojenosti nezaručuju. Smiř se s tím, že to asi nelze pochopit, všichni říkají, že je to paskvil, ale platí. Smutné, ale realita.

  Vložil Josef Patočka (bez ověření), 15. Duben 2017 - 13:03

  Realita nemusí být tak smutná, jak popisujete. S rozúčtováním za rok 2016 se množí stížnosti a dotazy, jak s náměry indikátorů a následným rozúčtováním nakládat. Typický případ, kdy 60% náměrů indikátorů je chybných a nepoužitelných a je nahrazováno nikým objektivně nedoloženým a nezdůvodněným určením přípustných odchylek od průměrné úhrady v původním rozsahu ±40%. Podle novelizované vyhlášky číslo 269/2015 Sb. v rozsahu –20% až +100%. Bezpochyby se jedná o indikátory a metodu rozúčtování podle norem ČSN EN 835 a ČSN EN 834, kterou jste si sami zvolili, nebo která vám byla někým vnucena.
  Pokud nám poskytnete nepřepočítávané, nekorigované náměry vašich indikátorů, plochy jednotlivých vytápěných místností, celkové plochy bytů a celkovou částku k rozúčtování, můžeme Vám poskytnout rozúčtování, jaké by odpovídalo metodě a rozúčtování indikátorů MDM VIPA. Není nutno uvádět jakékoliv další výpočtové, nebo opravné koeficienty. V žádném případě neuvádějte jména uživatelů bytů, ani název vašeho BD, nebo SVJ. Byty můžete označit anonymním kódem, nebo číslem. Velice zajímavá by byla i vzájemná poloha bytů v domě, která průkazně vysvětlí a doloží důvod nepřiměřeně rozdílných náměrů, kterých je ve vašem domě 60%. V žádném případě se ve vyhlášce nejedná o chybu ministerských úředníků, ale o pokus zmírnit dopad fyzikálně nezdůvodnitelných náměrů na výsledek rozúčtování. Pro systém MDM VIPA jsou lhostejné omezující meze obou vyhlášek, ale i případná vyhláška bez omezujících mezí, jak bylo realizováno do roku 2001. Doc. Ing. Josef Patočka, CSc. VIPA CZ s.r.o.

  Vložil °° (bez ověření), 14. Duben 2017 - 14:01

  Vše o rozúčtování najdete v mé odpovědí pro Vladana.

  Pokud byste chtěla spočítat vyúčtování přesně, musela byste znát nejen své náměry indikátorů, ale také náměry z ostatních bytů. Při výpočtu spotřební složky výši částky připadající na 1 naměřený dílek vypočtete vždy tak, že podělite částku určenou na spotřební složku celkovým počtěm naměřených dílků připadajích na vlastníky, mezi které spotřební složku rozpočítáváte.

  Vložil ik (bez ověření), 14. Duben 2017 - 14:40

  Jak jsem napsala, náměty všech mám. Ale pouze u vlastníků, kteří se vejdou do limitu se sčítají dvě složky, tj. základní 40% + částka vycházející z výše uvedeného (počet dílků odečtených v bytě za topnou sezonu r. 2016×3,19– u všech stejně), u ostatních bytů, které se nevejdou do limitu, tak se velikost jejich bytu vynásobí dolní mezní hodnotou či horní mezní hodnotou, a tu zaplatí. Takže u těchto bytů se vůbec jejich dílky do ceny nevypočítávají, nesčítají se tedy jako u bytů v limitu základní a spotřební složka.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 21. Duben 2017 - 2:32

  napsala jste „náměty všech mám“. A myslela jste zjevně „náměry“. Pokud Vám to nevychází ani po instruktáži a se všemi podklady které jste dle §8/1 získala, pak prostě zvolíte odpor aktivní nebo pasivní.

  Pokud zale „zaplatíte“, bude to chápáno jako uznání.

  Vložil °° (bez ověření), 15. Duben 2017 - 12:39

  Ik, v prvním kole výpočtu rozúčtování se spočítá základní složka nákladů na vytápění pro každý byt podle m2. Spotřební složka se spočítá pro každý byt tak, že se zjistí průměrný náklad na jeden dílek (celková spotřební složka za všechny byty se podělí celkovým součtem dílků za všechny byty (korekcí upravených naměřených dílků za všechny byty) a vynásobením počtu dílků za každý byt se spočítá výše spotřební složky za každý byt. Součtem takto zjištěné základní a spotřební složky za každý byt zjistíme celkový náklad na vytápění pro každý byt. Bytům, které překračují horní nebo dolní limit (zjistíme porovnáním nákladů na m2 za byt s průměrným nákladem na m2 za celý dům) se naúčtuje dolní či horní limit, je to pro ně konečné vyúčtování, do dalšího kola rozúčtování už nevstupují. V metodickém pokynu je výpočet konečného vyúčtování čtyř bytů s nadlimitními či podlimitními náklady uvedený na str. 24 a 25 pod nadpisem „Modelové příklady výpočtů“ pod bodem 1 až 4.

  U ostatních bytů (podle příkladu v metodickém pokynu šesti bytů) se vypočítaná spotřební složka v prvním kole nepoužije, ale spočítá se nově v druhém kole tak, že se od celkových nákladů na vytápění za dům odečtou částky konečného rozúčtování čtyř nadlimitních bytů z prvého kola a dále se odečte součet základních složek ostatních šesti bytů spočítaných v prvém kole. Takto nám zbude částka spotřební složky k rozúčtování mezi uvedených šest bytů, která se mezi ně rozdělí jako spotřební složka v poměru dílků každého bytu k celkovému součtu dílků za těchto šest bytů (ve vašem případě půjde zřejmě o těch 3,19 za jeden dílek). K takto vypočítané spotřební složce každého ze šesti bytů připočtete jeho základní složku spočítanou v prvním kole a máte nově spočítané náklady na vytápění pro uvedených šest bytů. Zase u nich zkontrolujete, zda něktěrý z nich nepřekročil horní nebo dolní limit na m2. Pokud ne, jde o konečné rozúčtování všech bytů. Pokud někdo ještě překročí limit, zase se mu naúčtuje částka podle limitu, a u zbývajících bytů se opět musí provést nově rozúčtování jejich spotřebních složek postupem uvedeným v tomto odstavci ((v modelovém příkladu metodických pokynů uvedené popsáno ve spodní polovině str.25).

  Vložil Poznamka (bez ověření), 15. Duben 2017 - 11:30

  „Takže žádná změna..“ – ale jsou:

  1. změna definice intervalu pro aplikaci korekce, dříve –40%, +40%, nyní –20%. +100% 
  2. změna algoritmu výpočtu při aplikaci korekce (jak viz dále) 

  „Chtěl jsem znát faktickou spotřebu mého bytu“ – ve finančním vyjádření jsou to náklady za topení (to určitě naleznete) v Kč, a vydělíte-li „cena za giga“ dostanete v množství GJ.
  „kolik byla zvýšena z důvodu, že jsem netopil a nebo z důvodu, že jsem přetápěl.“ – zda jste ve smyslu vyhlášky netopil dost nebo přetápěl, poznáte z ukazatelů (hledejte ve vyúčtování tepla):
  Měrná spotřeba energie zúčtovací jednotky: 0.xxxx GJ/m2
  Odchylka od průměru zúčtovací jednotky: yy,yy% 

  1. jestliže yy,yy% < –20 ve smyslu vyhlášky jste netopil dost 
  2. jestliže yy,yy% > 100 ve smyslu vyhlášky jste přetápěl 
  3. jinak topil normálně, vyúčtování jako v loni (téměř). 

  V případě a) b) aplikuje se korekce.
  Příklad pro „netopil dost“:
  (1) Měrná spotřeba energie zúčtovací jednotky: 0.468 GJ/m2
  (2) Odchylka od průměru zúčtovací jednotky: –23,21%
  (3) Cena za giga: 353,03 Kč/GJ
  (4) Průměrný náklad na 1m2 zúčtovací jednotky: (1) x (3)= 0.468×353,03= 165,29 Kč/m2
  (5) Započitatelná (vytápěná) plocha jednotky: 47,26 m2
  (6) Sazba pro korekci pro tento případ je 80% průměrného nákladu na 1m2:
  (4) x 0,80 = 165,29×0,8=13­2,23 Kč/m2
  (7) Upravený náklad vytápění po korekci: (5) x (6) = 47,26×132,23 = 6 249, 37 Kč
  (8) Počet dílků zúčtovací jednotky: 13,5
  (9) Jednotková cena za jeden dílek zúčtovací jednotky: 200,8837 Kč/dílek
  (10) Náklad na vytápění dle dílků: (8) x (9) = 13,5×200,8837 = 2712 Kč
  (11) Navýšení nákladů korekcí: (7) – (10) = 6 249, 37 – 2712 = 3537,44 Kč 

  Vložil Poznamka (bez ověření), 15. Duben 2017 - 18:35

  Pokračování (zapoměl jsem zahrnout základní složku):
  (12) Jednotková cena zs za jeden m2 zúčtovací jednotky: 66,12 Kč/m2
  (13) Náklad základní složky za byt: (12) x (5) = 66,12×47,26= 3125 Kč
  (14) Navýšení nákladů při aplikaci korekce: (7) – (10) – (13) = 6 249, 37 – 2712 – 3125 = 412,37 Kč

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Duben 2017 - 19:57

  Hele matematiku, a které body tvého doplněného postupu jsou o zjištění za kolik dobrých duší platím teplo a kolik dobrých duší nejen mne dotuje, případně zda byly všechny náměry do rozpočtu zahrnuty, případně zda rozúčtovatel ví kolik je 1+1?

  Vložil Poznamka (bez ověření), 15. Duben 2017 - 23:13

  „za kolik dobrých duší platím teplo a kolik dobrých duší nejen mne dotuje,“ – každý platí teplo jen za sebe. Rozpočítání předaného tepla mezi byty vyhláška neřeší.
  „zda byly všechny náměry do rozpočtu zahrnuty“ – součet dílků násobte jednotkovou cenou za dílek a dostanete spotřební složku za teplo a za zúčtovací jednotku
  „rozúčtovatel ví kolik je 1+1?“ – zbytečná otázka, vyúčtování se dělá počítačem.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 21. Duben 2017 - 12:50

  Pro tebe:
  „Je snazší dělat blbé otázky, než opravovat blbé chyby.“
  Murphyho zákony
  Pro sebe:
  „Člověk by měl být buď natolik inteligentní aby mluvil dobře, nebo natolik soudný aby byl zticha.“
  Z křížovky
  Už budu zticha.. 

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".