vyúčtování tepla

Vložil anežka holubová (bez ověření), 28. Duben 2019 - 9:26 ::

Dobrý den, tak jsme také dostali vyúčtování topné sezóny a nestačíme se divit. Že je jenom na jedné stránce a nemá údaje požadované vyhláškou, to jsme si už zvykli -můžeme chodit ke správci a nahlížet do podkladů. Ale letos neplatilo navíc (20%)pouze 9 neobsazených bytů – jsou prázdné z důvodu dědictví, rekonstrukce nebo jsou před prodejem po úmrtí původních vlastníků. My všichni ostatní (158 bytů)jsme platili tu"20%pokutu" za to, že jsme netopili, tak jak jsme měli!Jenže my jsme topili jako jiná léta. Ale v létě jsme si nechali zateplit fasádu a v tom je asi ten problém. Sazbu pro průměrný výpočet tepla v bytě nikdo nezměnil, je daná projektovou dokumentací někdy z r. 1979, kdy byl panelák postaven. Takže splácíme 7 mil. úvěr a teď jsme se dočkali úspory/ pokuty za to, že málo topíme. Výbor SVJ tvrdí, že je v tom nevině, dodavatel tepla tvrdí, že vychází z podkladů, které mu výbor předal a dodavatel „fasády“ říká, že mu do toho, že máme v bytech větší teplo, nic není, že přesně splnil to, co měl- abychom měli teplo.Takže, kdo je povinen po takovéto investiční akci udělat změnu výpočtů, abychom nebyli trestáni za to, že šetříme energií, i když se o to vůbec nemusíme starat, protože za nás šetří nová zateplená fasáda a změna klimatu??

  • rozúčtování tepla

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 28. Duben 2019 - 10:03

Anežko, vaše informace o vyúčtovaném množství tepla se mi jeví poněkud přitažená za vlasy. Pokud hodláte tvrdit, že z celkového počtu vlastníků 167 jednotek v domě mělo pouze 9 z nich spotřebu přesně ve výši měrné spotřeby tepla GJ/m2 a ostatních 158 vlastníků jednotek mělo reálnou spotřebu množství tepla vyšší o 20% proti hodnotě měrné spotřeby tepla v domě za zúčtovací období, pak je to poněkud nesmyslné. Tak jako se energie vstupující do domu pro jeho vytápění nemůže co do množství z fyzikálního hlediska z ničeho nic ztratit, tak také nemůže ze stejného principu z ničeho nic narůst. Když si celkové náklady za teplo pro celý dům (zúčtovací jednotku) za celý rok (zúčtovací období) podělíte hodnotou součtu všech započitatelných podlahových ploch jednotek v domě, obdržíte měrné množství nákladů v Kč připadající na jeden metr započitatelné podlahové plochy v domě (zúčtovací jednotce). Příslušná vyhláška pak stanovuje, jakým postupem je potřeba činit rozúčtování nákladů za teplo pro vytápění, přičemž i kdyby vlastníkům devíti jednotek v domě byly rozúčtovány podlimitní náklady, než činí měrné náklady Kč/m2 celého domu, nemohou náklady pro zbylých 158 vlastníků jednotek být ve výši 120% pro každého z nich. Vyhláška pro rozúčtování tepla není skutečně geniální, neboť její tvůrci tímto předpisem pouze dokumentovali svou úroveň myšlení, ovšem je to alespoň nějaký návod, který je povinností rozúčtovatele tepla jej respektovat.

Z obecného hlediska by bylo logické, aby vlastník jednotky = příjemce služeb, byl povinen k úhradě takového množství dané služby, které potřebuje objektivně. Jestliže udržuji ve své jednotce spotřebu tepla odpovídající projektovaným teplotám, pak je naprosto postavené na hlavu, abych se podílel na zvýšených nákladech za teplo „vyplýtvané“ jinými vlastníky jednotek jen proto, že se vychází z nějaké průměrné hodnoty spotřeby tepla podle principu „kolektivní odpovědnosti“ obyvatel domu. Tuto nespravedlnost ovšem nevyřeší ani indikátory ani kalorimetry, protože po zateplení obvodového pláště domu, výměně otvorových výplní a TH vyvážení otopné soustavy v domě se bohužel postupuje tak, jako tomu bylo před tzv. revitalizací domu. Dokud se nezmění pohled úředníků příslušného ministerstva na tuto problematiku, bude bohužel hůře a hůře pro ty, kteří se snaží s energiemi hospodařit efektivně.

Vložil anežka holubová (bez ověření), 28. Duben 2019 - 16:44

Vážený pane Zdeňku, Vašich názorů si velmi vážím. Nejsem technicky zdatná, ale skutečnost je taková: až do r. 2004 jsme měli cenu za ÚT 113.68 Kč/m2. Pak nás z blokové kotelny předělali na dálkové vytápění a cena stoupla na 289,49/m2, prý se musíme podílet na nákladech.Potom přišla v r. 2009 privatizace a cena za ÚT ve vyúčtování klesla na 198,76Kč/m2.Jenže cena za 1 GJ byla 512.89 Kč. Naše SVJ musí být vždy první, tak jsme už ve 12/2015 montovali indikátory, ne měřáky a cena za ÚT/m2 zůstala 198,76 Kč Předseda říkal, že bude stoupat cena za GJ, tak to nebudeme měnit. Tohle číslo (198,76) se nám již několik let objevuje v tom nejasném vyúčtování za spotřebu tepla.Jenže tenkrát bylo vyúčtování velká plachta, tak jsme to mohli dohledat,žádné –20% tam nebylo. Dnes máme 1 papír a nic. Na patře máme 2 byty 2+1 a 3 byty 3+1 s lodžií. Zateplili jsme fasádu, střechu a ty lodžie. A ejhle, mám nějaké –20%, protože já mám na m2 údajně 164,98 Kč, tedy nedosahuju ani těch 198,76 Kč, které někdo kdysi určil, aniž chodil po bytech a něco měřil.Taky nikde nevidím celkové náklady na tep. energii,nevidím podíl základní složky a spotřební složky, úhrn započitatelné plochy,cena za GJ je asi 698,–Kč atd.To vše si musím zjistit u účetní správce. My nejsme nikdo krajní byt, protože jsme obklopeni sousedy, ti chodí do práce a topení vypínají. Je pravda, že já v ložnici taky netopím, protože mi stačí 16 stupňů, vařím v kuchyni, takže i v obýváku mi stačí kohout na trojce, protože mám zateplenou lodžii.A takových je nás tady většina, resp. všichni,jsme už staří. V těch prázdných bytech se jen temperuje na trojku, to jsme si odsouhlasili.Všichni ale letos po zateplení máme podstatně horší výsledky než vloni a to v Praze žádné mrazy nebyly.Téměř všichni, kterým účetní ukázala podklady pro vyúčtování tepla od dodavatele, tam máme –20%, protože asi nedosahujeme na těch 198,76Kč a vyhláška říká, že pokutu (asi těch –20%) dostane i ten,kdo šetří s teplem, i ten, kdo topí hodně.Teď už předseda účetní zakázal podrobné vyúčtování ukazovat,že nemá čas to každému vysvětlovat.Proto se ptám, proč jsme vyhazovali peníze za zateplení,když nevidíme finanční návratnost na účtu a hlavně je jedno, jestli šetřím a nebo topím Pánu Bohu do oken?

Vložil Misme, 28. Duben 2019 - 17:54

Anežko, prosím, mohla byste se pokusit doložit do vašeho úvodního příspěvku (zakládajícího vlákno) skeny vašich vyúčtování za několik posledních let? Možná se kvůli tomu budete muset zaregistrovat a založit vlákno nové. Ale to, co píšete, vypadá neuvěřitelně a mám-li uvěřit, potřebuji fakta. Důvod, proč vás o to prosím, je to, že způsob, jakým se u vás provádí vyúčtování, je pravděpodobně zcela v rozporu se závaznámi celorepublikovými předpisy. Ale k takovému konstatování by pomohl důkaz, tj. ty skeny. Pak se můžeme pokusit zde na portálu vám pomoci i s formulováním reklamace.

Vložil anežka holubová (bez ověření), 2. Květen 2019 - 13:01

Vážení děkuji vám za příspěvky a návody, neumím skenovat, tak jsem vzala 2 sousedky se stejným vyúčtováním, ale jinými bytem, objednaly jsme se ke konzultaci k jedné rozúčtovatelské firmě. Sice neshodí "kolegy ", ale ukázalo se, že naše vyúčtování opravdu není v pořádku. Nebylo ani loni! Jenže moc bytů to nemělo stejné,tak to nebylo nápadné.Podivně se jevila i cena za GJ – z loňských 594,– Kč letos stoupla přes 715,– Kč. Tak jsme šly za ekonom. ředitelem našeho správce. A ejhle. Ukázalo se, že slečna účetní zvolila nějaký postup, který má v PC, ale ještě si to urychlila: zpracovala jeden byt 2+1 a jeden byt 3+1, nějakým programem okopírovala podklady faktury za teplo a spotřebu dle m2 atd.a měla zpracováno. Nikdo nic nekontroloval, ani výbor SV, hodili nám to schránky a pouze my báby 80ti leté, které počítáme každou korunu jsme se ozvaly. Dostaneme nové vyúčtování! Najednou se ukázalo, že i jiná SV se ozvala a chtějí vysvětlení.Správce teď vše, co udělala, znovu prověřuje. Takže, lidi, kontrolujte, i když vám všichni říkají, že si vymýšlíte.

Vložil Krupp, 28. Duben 2019 - 11:28

Pane Zdeňku, s vaším názorem je možno souhlasit pouze v tom, že není matematicky možné, aby všichni platili 20% zvýšení spotřeby. Jinak jsou vaše závěry značně zcestné. Fyzikální zákony bohužel platí a nijak je neovlivníme. To, že dochází k přestupům tepla z teplejšího do chladnějšího prostředí a tím dochází ve značné míře k vyrovnání teplot v bytech nic neuděláme. Ledaže by byly byty mezi sebou dokonale izolovány. Tím nechci tvrdit, že indikátorové měření a postup korekcí jsou ideální.
. Podivné je spíš, to, co píše tazatelka. Buď píše naprostou nepravdu, nebo jejich rozúčtovatel je úplně mimo. Podle vyhlášky nedochází k nějakému zvýšení o 20%, ale při nedosažení 80% průměrné spotřeby se spotřeba zvýší na 80%. Naprostý nesmysl pak je, že se to týká všech, kromě neobsazených bytů. Pokud by se v nich netopilo, tak by naopak korekce (zvýšení) v nich musela být největší.
Takže bude možno odpovědět, až tazatelka uvede správné údaje. Jirka

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 28. Duben 2019 - 13:07

Pane Kruppe, svým příspěvkem jsem nechtěl zpochybnit problematiku sdílení tepla a jeho spotřebu v objektu zúčtovací jednotky jako takovou, ale upozornit na skutečnost, že zde existuje reálně kolektivní odpovědnost za chování těch obyvatel domu, kteří teplo nevyužívají hospodárně k účelu, ke kterému má sloužit. Jedná se především o byty, ve kterých jsou v průběhu dne téměř nepřetržitě otevřené ventilačky oken a kde teplo uniká bez využití neefektivně pryč z domu. Ačkoliv vlastník takové jednotky je zatížen vyšší spotřebou tepla, bohužel v některých případech to nepokryje ani možné navýšení spotřeby tepla nad limit 100%, ale především tak dochází k nárůstu celkového množství měrného tepla vztaženého na jednotku započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky (domu), což ovlivní limit 80% minimální spotřeby tepla každého vlastníka jednotky. Patrně nikdy nedosáhneme toho, aby systém větrání jednotek a společných prostor domu byl rozumný, ovšem je nezbytné si uvědomit, že by se mělo jednat o společný rozumný zájem všech obyvatel domu. Obyvatelé, kteří jsou v produktivním věku a mají příjmy dostatečné, zpravidla nemají potřebu zkoumat vyúčtování služeb, obvykle zaplatí, co je jim vyúčtováno a jsou v klidu. Pokud se jedná o obyvatele v domě, kteří jsou v důchodu a mají příjem omezen, hůře pak, zůstanou-li v jednotce sami, nebo samoživitelky s dětmi, zde musí nastat nutně fáze, kdy skutečně hloubají, proč jsou jejich náklady tak velké a zda a v čem se mohou uskrovnit.

Vložil Krupp, 28. Duben 2019 - 13:37

Pane Zdeňku, v případě těch, kdo větrají to asi nebude ten správný příklad. Zde záleží na tom, jaký systém měření je v domě. Pokud používají denostupňovou metodu, máte naprostou pravdu. Pokud používají poměrové indikátory, zdaleka to není tak jednoznačné. Když v tom případě někdo větrá, musí o to víc topit a indikátory to naměří. V takovém případě to ten kdo větrá taky zaplatí. Samozřejmě je to zjednodušený pohled.
Především to ale neodpovídá tazatelce, která podle mého napsala zjevný nesmysl. Jirka

Vložil AsiTak, 16. Květen 2019 - 21:15

„My všichni ostatní (158 bytů) jsme platili tu „20% pokutu“ za to, že jsme netopili, tak jak jsme měli!“
Nebo jiný pohled:
20% odměna těm, kteří náš byt sálavým teplem vytápěli.

Posouzení vyúčtování (rozúčtování nákladů za vytápění)
Pokud ve účtování lze najít chybu, je vadné a lze ho reklamovat. Pokud chybu najít nelze o správnosti zpracování nelze tvrdit nic. Vyúčtování lze pouze přepočítat ze stejných dat a stejných algoritmů a lze konstatovat dle výsledku porovnání shodu nebo neshodu s přepočítáním. K přepočítání jsou potřebná data celého SVJ! NELZE DOKÁZAT ŽE VYÚČTOVÁNÍ JE DOBŘE, LZE POUZE DOKÁZAT ŽE JE ŠPATNĚ (JE-LI NALEZENÁ CHYBA). Proto je zbytečné hledat „soudního znalce“ a jiného experta který by vám dokázal, že vaše vyúčtování je správné. Rozpočítací algoritmy malých dodavatelů lze ověřit přepočítáním vzorových výpočtů velkých dodavatelů (Ista, Techem), kdy jejich metoda je ověřena velkým počtem klientů.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".