Vyúčtování / spotřeba vody

Vložil MartinBvp, 9. Duben 2019 - 7:42 ::

Dobrý den. Včera se mi dostalo do ruky jedno vyúčtování zálohových plateb za rok 2018. Jedná se o bytovou jednotku, kde je za zmíněný rok spotřeba studené vody 140m3 a TUV 15m3. V bytě žije 1 člověk! Za předešlé roky bývala spotřeba SV v rozmezí 20–30m3. V tomto vyúčtování je 140m3. Odečet byl proveden dle bytových vodoměrů, bohužel zjištění je takové, že vodoměry jsou prošlé mnoho let (poslední výměna byla provedena v roce 2005). Takže nelze zaslat vodoměr na kontrolu! Jak řešit tuto situaci, jak podat reklamaci?

  • vodoměry
  • vyúčtování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil 25Malý (bez ověření), 10. Duben 2019 - 8:43

Měřidlo, které má prošlou lhůtu ověření, se nesmí použít k rozúčtování nákladů na spotřebu. Vodoměr na teplou i na studenou vodu má tuto lhůtu 5 let, a to počínaje rokem následujícím po roku výroby. Z toho plyne, že pokud má vodoměr rok výroby starší jak 2013, musí se za rok 2018 spotřeba rozúčtovat v poměru směrných čísel.

Pokud jsou v domě pouze byty, pak je to v poměru počtu osob (všichni mají směrné číslo shodné). Pro byt je směrné číslo spotřeby studené vody 35 m3 na 1 osobu a rok.

Povrchním čtenářům připomínám, že se jedná o rozdělení nákladů (peněz) fakturované spotřeby mezi odběratele v poměru směrných čísel, a ne podle hodnoty směrných čísel.

Pokud jsou vodoměry skutečně starší jak z roku 2013, tazateli doporučuji podat reklamaci na nesprávné (nezákonné) rozúčtování spotřeby vody a požadovat výpočet podle směrných čísel roční spotřeby vody.

Vložil Patrik. (bez ověření), 10. Duben 2019 - 10:09

Můžete uvést, podle jakého předpisu a ustanovení se při prošlé lhůtě vodoměru na studenou vodu musí použít směrná čísla?

Vložil P_V (bez ověření), 10. Duben 2019 - 11:34

Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii

§ 3
Měřidla
(3) Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam
a) v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy,

§ 11
Používání měřidel
(1) Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření

Zákon č. 67/2013 Sb.
Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

§ 5
Rozúčtování nákladů na služby
(2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody1),

Vyhláška č. 269/2015 Sb.
Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

§ 4
Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce
(3) V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb nejsou instalovány vodoměry a nedošlo k dohodě všech příjemců služeb, rozdělí poskytovatel služeb spotřební složku podle průměrného počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb v zúčtovacím období nebo podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr teplé vody zohlední poskytovatel služeb přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení.

Vložil kemiS, 9. Duben 2019 - 8:30

Sice nevím, kolik těch vyúčtování chcete dostat, ale na to jste se neptal. U nás již mnoho let máme zavedeno, že nám vlastníci bytů předávají každé čtvrtletí informaci o samoodečtu spotřeby TV a SV. Ono stačí, aby vám protékalo WC. Nikdo se při vyúčtování nediví. Překvapuje mne, že se v roce 2019 pozastavujete nad tím, že nemáte měněné vodoměry od roku 2005. Každý vlastník má takový výbor, jaký si zaslouží. Reklamovat vyúčtování máte možnost u výboru SVJ – používat necejchované vodoměry pro vyúčtování je chyba. Můžete dále požadovat:

  1. po výboru zajištění kontroly vašeho vodoměru a v případě, že zkušebna zjistí, že je vodoměr vadný, pak požadujte opravu vyúčtování. V opačném případě nebudete mít určitě problém s uhrazením nákladů za přezkum vodoměru. (to zas bude mínusovačů….)
  2. po výboru SVJ zajištění obměny vodoměru v souladu s platným předpisem
  3. na shromáždění vlastníků požadovat odvolání nefunkčního výboru
  4. stát se odpovědným členem výboru, který bude řádně pečovat a spravovat byty vlastníků SVJ

Počítejte s tím, že se brzo najde někdo, kdo si bude myslet, že to děláte blbě. Jirka

Vložil VN (bez ověření), 9. Duben 2019 - 9:40

je možno pokládat za vadný bez jakéhokoliv přezkumu..

Vložil MartinBvp, 9. Duben 2019 - 8:41

Nejedná se o bytový dům, kde bydlím já. U nás máme vodoměry platné, a taky s dálkovým odečtem! Není žádný problém! Já osobně si vedu evidenci spotřeby SV, TUV, plynu, el již 14 let, zapisuji si stavy každý měsíc!

K bodu 1.- Nelze zaslat ke kontrole vodoměr, který je prošlý!!! K bodu 2.- Plně souhlasím

Vložil Petr123 (bez ověření), 9. Duben 2019 - 8:04

Vodoměry s neplatným metrologickým ověření nelze používat k rozúčtování.

Zkuste podat reklamaci, mělo by dojít k opravě všech vyúčtování v domě, dle náhradního způsobu rozúčtování – počtu osob. Pokud k tomu nedojde je samozřejmě na místě otázka, jak daleko takový spor chcete dostat – soud by byl patrně nezbytný.

Vložil MartinBvp, 9. Duben 2019 - 8:32

Reklamaci bude podávat. Bohužel bude těžké donutit BD , aby vyúčtování předělalo na počet osob, protože nelze brát v potaz historickou spotřebu, když jsou vodoměry neplatné od roku 2010! Jde tedy vycházet ze směrných čísel spotřeby vody?

Vložil Petr123 (bez ověření), 9. Duben 2019 - 8:38

Nebere se v potaz historická spotřeba, ale vždy pouze náklady na vodu za předchozí rok. Reklamovat ještě starší vyúčtování není možné, protože jejich reklamační lhůta již uplynula.

Takže loňské celkové náklady na vodu by se měly rozúčtovat podle počtu osob. Které patrně většina obyvatel nenahlašuje…

Vložil JaVa, 9. Duben 2019 - 8:23

Jen bych k tomu dodal,že v případě,kdy v domě již vznikla právnická osoba SVJ,tak bych nechtěl být v kůži jejího statutárního orgánů,který jednoznačně nekoná s péčí řádného hospodáře. U Družstva je to obdobné.Veškeré náklady na nápravu tohoto vadného účtování, jdou za představenstvem.

Přeji hezký den. JaVa

Vložil JaVa, 9. Duben 2019 - 8:02

Pokud tím vlastníkem jednotky jste Vy,tak reklamujte vyúčtování z důvodu vadných/necej­chovaných podružných vodoměrů.Ve Vašem případě se zřejmě jedná o dům plný „skrblíků“ a obzvláště „fundovaných členů zodpovědných za správu domu“.Jen mi opět chybí informace, o jaký dům se vlastně jedná.Jste družstvo,podílové spoluvlastnictví nebo SVJ?V každém případě, je vina i na vlastníkovi/nájemci jednotky,který netrval na výměně vodoměrů.

Přeji Vám hodně štěstí.JaVa

Vložil MartinBvp, 9. Duben 2019 - 8:19

Majitelem bj je můj známý. Nebydlím v tom panelovém v domě, takže vycházím pouze z vyúčtování a informací, které jsem dostal. Jedná se o panelový dům bytového družstva.Bohužel ne každý vlastník či nájemce ví, že podružné vodoměry v bytech se mění po 5 letech! Myslím, že je chyba na straně správce! Děkuji

Vložil VN (bez ověření), 9. Duben 2019 - 8:00

Je otázka , zda tato spotřeba skutečně nemohla nastat. Jeden protékající kohoutek , či protékající záchod dokáže své. Jinak by se to vyúčtování dalo reklamovat. Pokud vodoměr je starší pěti let nelze považovat výstup z něho za hodnověrný…

Vložil MartinBvp, 9. Duben 2019 - 8:10

Majitel bytu (můj známý) neví o tom, že by mu tekl záchod,nebo nechal puštěnou vodu.Ale mě to hned napadlo. Havárie tam nebyla.

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 9. Duben 2019 - 12:12

Martine Bvp, pokud bude váš známý chtít využít pádný argument k tomu, aby správce domu (družstvo) provedlo vyúčtování v duchu platných zákonů, mohu mu poradit. Kontakt: provoz­domu@seznam.cz

Vložil Petr, 9. Duben 2019 - 14:24

Zkuste zdejší diskusi

www.portalsvj.cz/…i-nadsporeby

www.portalsvj.cz/…h-vlastnikem

www.portalsvj.cz/…ska-vodomeru

artav.cz/otaz­ka/vadny-podruzny-vodomer-a-jeho-reklamace/

Neplatné podružné vodoměry by neměly být použity pro rozúčtování. Průměrná spotřeba vody je cca 100 litrů / os/ den, t.j. v případě vašeho známého cca 35 m3 / rok.

Vodoměry jsou, předpokládám, placeny ze „společných“ peněz.

Jde o byt spoelčenství vlastníků nebo bytové družstvo ?

Pro společenství vlastníků platí např.

§ 1190 Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků.

§ 1205 Orgány společenství vlastníků (1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".