Vyúčtování nákladů na správu domu

Vložil Jar (bez ověření), 31. Květen 2013 - 0:23 ::

Prosím o názor nebo radu ve věci vyúčtování: na mou prosbu o vyúčtování dlouhodobé zálohy mám od SVJ písemnou odpověď, že si mám zůstatek FO, dlouhodobé zálohy vypočítat sama, protože „správní firma to nemá v mandátní smlouvě“ a „provede vyúčtování pouze za poplatek“, tak zní odpověď výboru SVJ na písemnou žádost výboru o vyúčtování příspěvku do FO, tedy dlouhodobé zálohy, nazývané u nás v přepisu záloh rovněž FO. Dále vyúčtování odměn členů výboru: mám doplatit cca 2500 Kč jako nedoplatek na odměny výboru. Přesně takto se položka v předpisu i vyúčtování nazývá. Vyšlo ale najevo že polovinu roku se 80 % z odsouhlasené výše odměn proplácí manželům členů výboru za DPP, jejíž obsah nikdo ani KK nezná. Jde u nás o cca 120 000 Kč. Lze úhradu těchto DPP zahrnout ve vyúčtování pod „odměny výboru“? Děkuji Jar

  • vyúčtování správy
  • předpokládané náklady

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil petr11 (bez ověření), 31. Květen 2013 - 15:38

V předmětu jsem uvedl název bodu programu. Je prosím možné podle vzorových stanov odhlasovávat odměny „ostatním dobrovolníkům“? Neměli by být placeni formou DPP? Jaký je Váš názor?

Vložil petr11 (bez ověření), 31. Květen 2013 - 15:24

Zdravím všechny, zajímalo by mne, jak u Vás v SVJ vypadá takové schvalování roční uzávěrky na shromáždění SVJ, hlavně jaké podklady k tomu výbor předkládá. Např. v SVJ, jehož jsem členem, se v pozvánce na shromáždění oznámí, že do podkladů k vybraným bodům (mezi nimi je ona roční uzávěrka) je možné nahlédnout u členů výboru. Jako jediný o nahlédnutí požádám, výbor mi navrhne termín, pak se výbor a já sejdeme v kanceláři, kde mi předloží 4 papíry s názvem: „Komplexní předvaha 1.2012–12.2012“, a dva listy s názvem: „Kniha analytické evidence – dle výběru“. Je to sice docela zajímavé čtení, ale že bych byl podle toho schopen zmapovat výdaje SVJ, to ani omylem. Na shromážění pak jeden takový dokument výbor nechá kolovat, jeden z členů výboru řekne pár čísel a dá hlasovat o splnění bodu s názvem: Projednání a aschválení účetní závěrky a vyúčtování nákladů roku 2012.

Vložil Pavel, 31. Květen 2013 - 17:22

Petře,

  1. účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a z přílohy (§ 18/1 ZoÚ). Tyto 3 dokumenty by se měly schvalovat na shromáždění. V současné době to lze pouze dovodit analogií, po účinnosti NOZ je to taxativně stanoveno (§ 1 208/d)
  2. účetní uzávěrka je proces, ze kterého vznikne účetní závěrka
  3. z komplexní předvahy byste měl zjistit vše. Je to daleko více vypovídající dokument než výsledovka či rozvaha. Nevím jakým způsobem je účetnictví vedeno, zda výsledkově či rozvahově. Bez této znalosti je těžké navést na konkrétní čísla účtů
  4. pokud něco z výkazů nedokážete vyčíst, ptejte se. Pokud to nebudou vědět členové výboru měla by to vědět účetní. Těžko něco jiného radit
  5. nejvíce informací je v deníku (někdo to nazývá položkový výpis nebo nějak jinak)
  6. u nás projednáváme na výboru hospodaření SVJ nejméně jednou za Q. Do zápisu potom dáváme hlavní údaje za Q. Zkuste navrhnout obdobný postup, ať to uloží shromáždění výboru pro další období

Hezký den!

Pavel

Vložil Neználek' (bez ověření), 3. Červen 2013 - 3:39

pane Pavle, co Vás nutí (se znalostí 5 Cmo 23/2013) vůbec závěrku vyhotovovat? Není li nějakým veřejným způsobem k dispozici, pak asi nemá smysl ji vůbec dělat? Pro Vás zřejmě asi ano, ale ptám se zda jiná SVJ se stejnou znalostí nemohou uvedené využít výhradně k jejímu nedělání. Dá se to interpretovat i jako „ušetření“.

Pokud je ale závěrka finanční podklad podkladem podle kterého by např. kupec rozhodoval o koupi bytu v SVJ, pak není li dostupný jako veřejná listina, pak se zjevně nemá podle čeho rozhodovat. (podle mne jen neurčité ustanoení Stanov o tom že se řídíme dle zák. 563/1991 asi stačit nebude)

Neználek

Vložil Neználek' (bez ověření), 31. Květen 2013 - 2:08

„…přispívám si do tady tolik propíraného fondu oprav…“

  • přispíváte na konkrétní a předem známé . Přečtete si §15/2 – je tam uvedeno cit. „…aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit…“. Pokud ne, pak zcela bezdůvodně přeplácíte.
  • právě proto, že máte hradit pouze předpokládané náklady – se příspěvek na správu (Vámi nazývaný „FO“) nevyúčtovává. Nezačneteli tedy platit jak máte – nápravy se nedočkáte

Neználek

Vložil Jar (bez ověření), 31. Květen 2013 - 11:54

Děkuji, ale můj dotaz je hodně konkrétní: shromáždění odsouhlasilo výši odměny stat. orgánu, tzn. že v momentě odsouhlasení této výše na byla známa výše příspěvku pro jednotlivé členy ( narůst činil pro každého cca 250 Kč za měsíc) a měl být vystaven nový předpis záloh. Nebyl. Nyní mám na vyúčtování napsáno: Vaše záloha na odměny výboru činila, skutečný náklad byl, rozdíl je a doplatek činí. Jenže z účetnictví je patrné, že výše odměny statutárů byly vypláceny pouze pětinové, zbytek byl vyplácen manželům statutárů jako DPP. Znění oněch DPP nikdo nezná. Přece nemohou na účtu nazvaném odměny statutárních orgánů být účtovány nějaké DPP v podstatě jiných osob, které nejsou statutárním orgánem? Žádný FO SVJ nevede, má účet s názvem dlouhodobá záloha 955…, na dotaz, na co je záloha vybírána mám odpověď statutárů:„To mi přece nemůžeme vědět, třeba zítra spadne výtah!“ Protože kontroly a revize 5ti výtahů nás stojí cca 160 000 Kč ročně, zdá se mi takové vyjádření dost pochybné:-)Víte já už od ledna 2013 do toho našeho FO neplatím, protože po písemném dotazu na účel, ke kterému je tato záloha skládána mám odpověď, že se to neví, ale platit že se musí! Dokonce upomínku na nabíhající dluh a výhružku s penalizací, na dotaz, od kterého dne přesně dluh nabíhá a v jaké výši už ale odpověď nemám. Zatím mám cca 35 000 Kč pohledávku za SVJ složenou prostě do FO! Zůstatek si mám cituji"spočítat sama". Jak se někde něco vybírá do společné kasičky, hnedle se najde někdo chytrý, kdo ví, kde a za co kasičku vyprázdnit, že?

Vložil lake, 31. Květen 2013 - 16:27

Jar, ohledně záloh na správu domu podle § 15 odst. 2 ZoVB si přečtěte o Reserve Study.

Jestliže platíte naslepo zálohy na neznámý účel, dala jste tím již konkludentně svolení k jakémukoliv způsobu utrácení těchto peněz. Není Vám pomoci.

A pletete si snad příspěvky se zálohami. Je-li předem známa přesná výše odměn členů statutárního ogánu, lze na tento účel vybírat buď příspěvky podle § 15 odst. 1 ZoVB (které jsou konečnou úhradou a již se nevyúčtují), nebo zálohy podle § 15 odst. 2 ZoVB (které se jako každá záloha povinně vyúčtují minimálně jednou ročně).

Zda příspěvky či zálohy byly použity na stanovený popř. shromážděním schválený nutný účel si můžete lehce zkontrolovat. Stačí púožádat o nahlédnutí do dokumentů a účetních dokladů.

lake

Vložil Jar (bez ověření), 31. Květen 2013 - 16:37

Děkuji, sleduji téma Reserve study bedlivě, co více, domáhám se jejího zpracování v našem SVJ. Výbor je uražený a považuje můj požadavek za cituji " nepřátelský„. Údajně nelze předvídat atd. viz. výše, sleduji toto téma zde na portále i jinde. Takže vím, že lze a je možno. Jen chybí schopnosti a vůle. Platila jsem poplatek zvaný FO. Takto se jmenuje v předpisu záloh. 2/2013 byl vystaven nový předpis zíloh, který jsem reklamovala s dotazem, co znamená FO. Odpověď jde o dlouhodobou zálohu na správu domu. Odsouhlasen na shromáždění byl cituji "příspěvek do fondu oprav“, tak to je i v zápise. Nyní mám odpověď, že je to dlouhodobá záloha, vznesla jsem písemný dotaz k jakému konkrétnímu účelu. Odpověď, na správu. Moje odpověď – takový účel je nepřezkoumatelný a nejasný. Odpověď: to platit ze zákona jste povinna, dlužíte SVJ, budeme penalizovat atd. Ptám se, kolik z mé zálohy zbylo? Odpověď: to si spočítejte sama. Loni bylo ve zprávě o hospodaření, že z FO se čerpalo za rok 2011 0. cituji, vím, že FO nemáme. Letos bylo ve zprávě o hospodaření, že za rok 2011( ano, 2011) 65000,–Kč. Jednou tak, za rok zase jinak… Ze zprávy o stavu této zálohy není zřejmé, zda jde o skutečný stav nebo předpoklad, tedy předepsanou výši, to je asi rozdíl, může být teoreticky 100%, že? Chápu smysl plánování a platby na konkrétní účel, ale pokud výbor předloží shromáždění finanční plán ve smyslu, že náš dům je téměř nový a dalších deset let nebude potřebovat opravy, že je ale potřeba od každého vybrat každý měsíc 20 Kč na administrativu a snížit platbu do FO z 10 na 8 Kč za m2 a promítá mi modré a červené křivky pro názornost, jak se nám bude ten fond vyvíjet, a na dotaz, k čemu ty peníze mají sloužit, neumí odpovědět, tak co s tím? Já rozdíl mezi příspěvkem a zálohou chápu, výbor ale nikoli, ale původní dotaz zněl úplně jinak, zkuste mi poradit s mým původním dotazem. V momentě stanovení a odsouhlasení výše odměny byl předem znám výdaj a mělo být předepsáno jako příspěvek na odměny. O výši zálohy se nehlasovalo. Jenže se odměny řeší formou DPP, na jiné osoby, obsah DPP není nikomu kromě výboru znám a důvod utajení je údajně proto, že nám hrozí mnohamilionové sankce. Na dotaz, proč výbor vystavuje takovému riziku, pokud má dojem, že svým jednáním způsobí nějaké sankce, nemá takto jednat, odpověď : nic.

Ptala jsem se , lze-li vyúčtovat platby na DPP manželům statutárů jako odměnu statutárů to je vše.

A taky si kladu otázku, nemá-li práce za 240 000 mít nějaký hmatatelný a kontrolovatelný výstup oproti zadání.

Jar

Vložil Magda 3 (bez ověření), 1. Červen 2013 - 8:55

Dobrý den Jar, máme mnoho podobných problémů. Nechci Vám dávat zaručené rady, pouze mohu nabídnout mé řešení. Odmítla jsem hradit dlouhodobé zálohy na správu domu, dokud nebude vypracován a řádně schválen plán oprav. Platím pouze zálohy na služby. Oznámil jsem to písemně výboru i vlastníkům. Odmítla jsem také uhradit vyúčtování, které rozporuji v několika bodech. Ten kdo se bude muset obrátit na soud, bude SVJ, nikoli já. Je to pohodlnější řešení. Buď se výbor a SVJ dohodne a plán vypracuje a nechá ho řádně schválit, nebo mě dá k soudu s tím, že mu dlužím. Co se týká odměn výboru, neuhradila bych vyúčtování, dokud mi nebude předloženo, že tyto odměny byly schváleny na Shromáždění. Zaplatit a soudit se je dle mého názoru nesmysl. Pokud se se mnou SVJ začne soudit, určitě se o průběhu i výsledek dozvíte.

Pěkný den Magda

Vložil Jar (bez ověření), 1. Červen 2013 - 15:26

Děkuji Magdo,

zvolila jsem stejný postup ve všech bodech se stejnou úvahou, myslím, že ze zdejších diskuzí opravdu plyne, že je potřeba platit na předem určený a vlastníky odsouhlasený nebo zákonem daný účel, typu revize atd.

Také jsem se rozhodla jít cestou: „Trvám na dodržování zákona a stanov“ a bráním se „pasivně“.

Ale žasnu nad tou drzostí, 3 lidé si uzavřou DPP na sebe a své rod. příslušníky, cca 23 000,–Kč, tak to je téměř prům. měsíční plat na plný úvazek, tak by snad mělo být známo co je v DPP za požadavky a jaký je z toho výstup. Ale stav je takový, že to nikdo neví, ani KK nevěděla do předložení účta, že nějaké DPP jsou, ačkoli chodí na schůze výboru.

FO je fakt kloboukem, ze kterého si výbor bere, co uzná za vhodné, říká tomu „Plníme přání obyvatel domu“. Obvykle jde o přání několika lidí či dokonce jednotlivce. Bývalý předseda si bez souhlasu výboru nedovolil ani vyměnit roztrhanou rohož za novou…

Je to ale dobrá škola takové SVJ, absolutně se nedivím, že co se vybere na daních ve státě, to se z velké části rozfofruje neekonomicky. Takoví prostě jsme my lidé.

Co mě na celé věci nejvíce šokuje, jak absolutně téměř nikdo z vlastníků neví, jak vlastně SVJ funguje, jaká má kdo práva a povinnosti. Přitom svěří někomu péči o svůj často těžce získaný majetek, mohou být díky jednání orgánů SVJ uvrženi do dluhů, stejně je jim to jedno.

Jar

Vložil Magda 3 (bez ověření), 2. Červen 2013 - 13:38

Paní Jar,je to přesně tak, jak píšete. Nejenom, že toho vlastníci moc neví, ale oni ani vědět nechtějí. A ten kdo vědět chce a své peníze si hlídá je prudič, který obtěžuje. Nezájem, neschopnost a omezenost. V SVJ to funguje úplně stejně, jako v celé naší společnosti. Jsou tam ti samí neschopní a omezní lidé. Držím palce, vydržte! Magda

Vložil Petr, 31. Květen 2013 - 17:44

Odměna výboru se neskrývá pod DoPP. Již to tu bylo mnohokrát konstatováno. Zkuste hledat „DoPP, Dohoda, Odměna výboru apod“.

Pokud nejste spokojena s hospodařením SVJ – vysoké odměny z DoPP ať se jedná o legální práci na DoPP nebo skrytou odměnu výboru, podejte žalobu. Nic jiného se asi dělat nedá. Nehlasujte pro odsouhlasení hospodaření (účetní závěrka) a jako přehlasovaný postupujte dle stanov.

Vložil Pamětník (bez ověření), 31. Květen 2013 - 19:39

Petře, jste tu déle než 5 let. Kolikrát se tu někdo pochlubil, že mu žaloba pomohla? Já si nějak nemohu vzpomenout. Domnívám se, že pokud by někdo byl úspěšný, tak by se pochlubil. Ale nečtu všechno, možná tu 1či 2 kousky jsou.

Vložil petrsv, 31. Květen 2013 - 12:12

Slečno, vím, že mě tady teď spousta lidí ukamenuje, ale na vašem místě bych nejdříve uhradil veškeré dluhy, které vůči SVJ máte. Dále velmi doporučuji studium ZoVB, vašich Stanov a Zápisů ze schůzí SVJ. Jestli se ani potom nedoberete odpovědí, příp. se nenajde nikdo, kdo by vám to vysvětlil (počítejte s časovou náročností), radši to neřešte a přesvědčte sebe sama, že je vše v pořádku.

Vložil Jar (bez ověření), 31. Květen 2013 - 13:21

Pane/ní „petrsv“ už mám za sebou i mládí i studium zákona, stanov i zápisů, ano je to to náročné, nejen časově, a věřte nevěřte, myslím, že dluh nemám, spíš jsem v plusu, jen čekán, jak kdo naloží s penězi které jsem k neznámému účelu v slepé víře, že správě společných částí domu, složila. Vám připadá 500 000 ročně na odměny statutárů nový dům 102 bytů a ještě dalších 500 000 správní firmě + dalších 600 000 do tzv. FO ročně, kdy nikdo neumí říct co je FO, málo na to, abych se ptala na výstup? Tedy na to, co za to?

Vy někomu dáte peníze, aniž víte za co a z jakého titulu? To jste asi boháč! Nemůžete mi poslat pár set tisíc? Dám Vám číslo účtu, mám takovou hromádku a jmenuje se fond na to, po čem někdo z nás zatouží. Opravu střechy pořeším úvěrem! Jar

Vložil petr11 (bez ověření), 31. Květen 2013 - 14:41

Vážená Jar, máte můj obdiv, Vás bych potřeboval v našem SVJ. K takovému kroku jsem nikdy nenalezl dost odvahy.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".