vytápění

Vložil Ivas (bez ověření), 9. Prosinec 2017 - 5:15 ::

Dobrý den,

jsme bytový dům s 15ti bytovými jednotkami s vlastní výmě níkovou stanicí a bytovými kalorimetry. Dodavatel tepla nám od r. 15 začal účtovat kromě ceny za 1 GJ také STÁLÝ Měsíční Poplatek, který v našem případě činí za rok cca 32 tis. Kč.
Současný způsob rozúčtování pouze na ZS a SS vycházel z celkové fakturu za dodávku tep.energie a tudíž obsahoval i stálý měsíční poplatek.
Na Shromáždění jsme se dohodli, že z celkové platby oddělíme stálý měsíční poplatek

/ Ve stálé složce zákazník platí za připojení k soustavě zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo. Výše stálé platby se liší podle nároků odběratele , obytný dům, ne jednotlivé byty, na okamžité dodávky tepla/

a tento poplatek rozdělíme mezi odběratele tepla stejným dílem, tedy každý odběratel uhradí 1/15 . a zbytek částky rozdělíme podle zákona o rozúčtování na ZS a SS s limity 20– 100% a že bychom tento způsob vyúčtování použili v roce 2019.
Argumentem pro toto rozdělení stálého měsíčního poplatku byla také skutečnost, že tento poplatek vzniká a je nám účtován bez ohledu na množství spotřebovaného tepla v GJ i bez ohledu velikost vytápěného objektu – součtu plochy bytových jednotek.
Tímto způsobem se na úhradě SMP podílejí všechny bytové jednotky rovnoměrně. Při součtu stálého měsíčního poplatku, ZS a SS se žádná z bytových jednotek nedostala pod hranici 20% nebo nad hranici 100%. průměru vypočteného za celý objekt z finální částky dodavatele tepla
Prosím o sdělení zda je možný použít tento způsob rozúčtování nákladu na teplo., kdy SMP rozdělíme mezi odběratele stejným dílem. ?

Dále vás žádám o vysvětlení pojmu „pohotovostní výkon otopné soustavy“ a jaké položky lze do tohoto pojmu započítat?

Děkuji za vaši odpověd
místopředseda výboru SVJ Mrštíkova, HK Ivas

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil savča (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 17:49

  Odpověd dodavatele tepla Ve stálé složce zákazník platí za připojení k soustavě zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo,stálé náklady, jsou vázány na připravenost výrobních kapacit a rozvodných sítí nesouvisí ani s objemem dodávané tepelné energie ani s velikostí vytápěných objektů v m2. Výše stálé platby se liší podle nároků odběratele na okamžité dodávky tepla (maximální

  • největší- výkon v kW, který je nutný ke splnění nároků projetkové
  dokumentace k zajištění tepelené stability objektu jako celku)

  vysvětelení MpMR co obsahuje Základní složka při rozúčtování topení Základní složka nákladů na vytápění pokrývá permanentně náklady na výkon otopné soustavy u DMS, prostupy tepla pláštěm domu, tepelné ztráty vnitřního rozvodu a náklady na temperování společných prostor domu
  Z uvedeného vychází, že stálý měsíční plat je zvláštní platba, která s pojmem základní složka při rozúčtování nemá moc společného, tak proč tutu stálou platbu neroz)účtovat stejným dílem ??, je přece jedno, zda za možnost připojení k soustavě zásobování teplem využije byt o rozloze 30m2 nebo 60 m2, i připravenost výrobních kapacit a sítí nesouvisí s plochou jednotlivých bytů.

  Vložil tep (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 21:43

  Začátek příspěvku je dobrý, jen konec je postavený na hlavu: Základní složka rozpočtu nákladů na vytápění ze své definice má pokrýt náklady, které koncový odběratel tepla nemůže ovlivnit. Do základní složky tedy plně patří náklady na pevnou složku ceny tepla u dvousložkové ceny tepla. Problém u nás je, že pevná složka ceny tepla v SVJ činí více než třetinu nákladů na vytápění, takže u ohřevu teplé vody, kde je základní složka dle MMR 30%, nemůže být základní složkou pokryt doohřev cirkulující teplé vody, když není plně ani pokryta pevná složka ceny tepla. MMR zjevně z dvousložkovou cenou tepla nepracovalo a tvrdí na svých stránkách takové nehoráznosti, že se nemá přihlížet k zaskleným lodžiím – dle MMR je třeba potrestat ty, kteří teplem šetří a ne ty, kteří do úspor tepla nic navíc neinvestovali! Když si připlatíte na kvalitnější okna, též podle MMR máte být za to potrestán, když podkročíte –20 % průměru domu. Taková je politika MMR – plaťte za teplo jako mourovatí a nestěžujte si! MMR přece hájí zájmy prodejců tepla – hlas z SVJ na MMR zaniká.

  Jen na okraj: pro 16 bytů letos zaplatíme na pevné složce ceny tepla 75334 Kč a odebereme pravděpodobně 417 GJ tepla (bude-li prosinec srovnatelný s loňským prosincem). Náš dodavatel tepla má více než dvojnásobné náklady na dálkové zásobování teplem než dodavatel tazatele a to je zřejmě v pořádku, náš dodavatel si vyloboval tučnou základní složku a zisky putují do Francie. S tím nic nenadělám – tak si říkám, blbče, plať o 106.

  Vložil janica, 11. Prosinec 2017 - 8:50

  Pokud myslí autor zálohovou platbu, která se měsíčně vyúčtovává podle spotřeby tepla, tak je to v pořádku. My platíme taky zálohové platby, ale ne jednotné, kromě 4 měsíců, kdy se netopí, ale dodává se teplá voda. S dodavatelem tepla snad SVJ podepisovalo smlouvu, tam musíte mít napsané za co se co platí. My máme jednotnou cenu na rok za 1 GJ, žádné jiné poplatky neplatíme. Ani údaj "pohotovostní výkon otopné soustavy " ve smlouvě nemáme.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 9. Prosinec 2017 - 17:47

  V dotazu se jedná o dva nezávislé aspekty – 1) kalkulace ceny tepla dodavatelem a 2) rozúčtování nákladů na vytápění mezi spotřebitele uvnitř domu

  Pokud jde o to první, doporučuji odborně posoudit kalkulaci tepla. Je to regulovaná oblast, dodavatel si nemůže účtovat libovolné poplatky. Osobně mi o existenci „stálého měsíčního poplatku“ účtovaného bokem není nic známo (nejsem však odborník na tuto oblast) Viz též: https://www.eru.cz/…a-rozhodnuti

  Co se týká druhé části tedy rozdělění části nákladů (tzn toho „stálého měsíčního poplatku“) na rovné díly, můj názor je, že to možné není.

  Dle zákona o službách [§ 6 odst 2] mj. se stanoví …
  " Pokud je jiným právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu, rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou." 

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 9. Prosinec 2017 - 11:01

  Na poplatek se ptejte dodavatele tepla, proč. My nic takového nemáme, ani nasmlouvaný odběr tepla. Co říká vyhl. 269/2015?
  Co je pohotovostní výkon otopné soustavy nechť vám vysvětlí opět váš dodavatel nebo zadejte do vyhledávače. Zřejmě schopnost dodávat nějaké teplo v nějaké době, nemůže při zvýšené potřebě teprve zatopit pod kotly. Teplo se vyrábí i když se momentálně nespotřebovává.

  Vložil Krupp, 9. Prosinec 2017 - 7:21

  Pojem pohotovostní výkon topné soustavy vám musí vysvětlit ten, kdo jej používá.
  Pro rozúčtování tepla můžete použít jakýkoliv způsob, který si řádně, v souladu se stanovami, odsouhlasíte. Jen nechápu, proč to takto děláte. Náklad na teplo je přeci součtem obou složek. Na vámi navrhovaný způsob budou doplácet vlastníci menších bytů.
   Jirka

  Vložil Krist (bez ověření), 9. Prosinec 2017 - 19:02

  Pane Krupp,

  jakýkoliv způsob je blbost. Musíte rozúčtovat podle zákona o službách a vyhlášky.

  Uveďte, na základě kterého ustanovení uvedených předpisů lze dohodnout jakékoliv rozúčtování nákladů na vytápění. Žádné takové neexistuje.

  Vložil Krupp, 12. Prosinec 2017 - 19:49

  Zákon 68/2013, §6
  (1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.
  (2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.
  Takže v první řadě jakkoliv podle dohody a teprve v druhé řadě podle vyhlášky.
   Jirka

  Vložil Misme, 13. Prosinec 2017 - 10:47

  Kruppe, včera jsem vám dala mínus a teď koukám, jste v plusu. Nezbývá než reagovat, a to nejen na váš příspěvek, ale hlavně na ty plusovače. Lidi, OVĚŘUJTE SI INFORMACE!

  Za prvé, označení zákona, na který se pravděpodobně odvoláváte je 67/2013 Sb. Překlepnout se může každý, ale kdo vám dal plus, je pro mne záhadou.

  Za druhé, když už si dáte do titulku svého příspěvku vykřičník, měl byste se stejnou důrazností sám držet prst na tepu doby, tj. sledovat novelizace. To, co jste napsal, neplatí. Od 1. ledna 2016 platí novelizované znění, a to v případě povinnosti instalace skutečných měřidel nebo tzv. měřáků (tj. případ, který diskutujeme v tomto vlákně) ukládá postupovat v souladu s ustanovením § 6 odst. 2.

  Za třetí si dovolím usměrnit úspěšnost vašeho příspěvku konstatováním, že toto ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. jasně a srozumitelně sděluje, že …rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. To pak ale znamená, že žádné dělení nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na nějaké dílčí složky (tj. např. stálé/;-) nestálé platby) pro rozdělení do ZS a SS zákon nepřipouští a tedy ani žádné dohody na toto téma.

  Howgh!

  Vložil Krupp, 13. Prosinec 2017 - 11:12

  Nojo, zřejmě máte pravdu. Dík za poučení. Jirka

  Vložil Ing. Otakar Černý, 12. Prosinec 2017 - 19:06

  Myslím, že výběr způsobu rozúčtování musí vyhovovat oběma kritériím: musí odpovídat zákonu a současně s ním musí souhlasit SVJ.

  Vložil AsiTak, 9. Prosinec 2017 - 15:20

  Vaše dělení nákladů je nelogické a směšuje hledisko dělení nákladů výrobce a dodavatele tepla (náklady proměnné a stále) a odběratele tepla (náklady spotřební složky závislé na spotřebě a náklady základní složky nezávislé na spotřebě). Zveřejnění struktury odbytové ceny dodavatele má význam pro odběratele pro posouzení ekonomické efektivity dodavatele. Dvousložková cena tepla buď je to požadavek předpisu, nebo jen marketingový trik, jak skrýt rostoucí cenu tepla. Pro spotřebitele má význam pouze konečná společná cena tepla, kterou má rozdělit na konečného spotřebitele. Toto dělení má být relativně spravedlivé a vyjádřit participaci na odběru ale i participaci na stálých nákladech distribuce v rámci domu a nikoliv výroby dodavatele tepla. Stávající předpis dělení nákladů tepla to splňuje a jakékoliv amatérské vylepšení je šlápnutím „vedle“.
  Píšete „STÁLÝ Měsíční Poplatek“, ale čeho, víte co obsahuje? Co to znamená „STÁLÝ“? Ve stejné výši a každý měsíc (i v srpnu)? I když něco je „STÁLÝ“ neznamená, že má být děleno rovným dílem. Teplo je zboží a to má cenu a dost. Též by jste se divil, kdyby vám obchodě účtovali 1.5 za rohlík a poplatek 50 hal. že jste rohlíky koupil.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".