VYSTOUPENÍ VCHODU Z SVJ A ZALOŽENÍ VLASTNÍHO SVJ

Vložil y.sura@seznam.cz, 10. Únor 2019 - 21:49 ::

Dobrý den Vám přejí , jsme členové SVJ Mělník Mladoboleslavská 3280–3285 , jelikož jsou mezi námi veliké rozdíly názoru z ostatními vchody, přitom náš vchod 3280 má na kontě vybráno nejvíce finančních prostředku , by jsme se chtěli odloučit od SVJ a založit své vlastní SVJ jako vchod samostatný . Skoro každý z 12 bytu je v osobním vlastnictví , naopak by jsme chtěli udělat bezúročnou půjčku pro jednoho z nájemců který byt nevlastní a zaplatit za něj inuitu . Prosím o radu jak by jsme měli postupovat v takovém případě .

Pak mám ještě další prosbu o radu , co by jsme měli jako vlastníky bytových jednotek našeho vchodu podepsat a předat současnému SVJ aby nemohli zbytečně utrácet z naších finančních prostředku .

Moc děkují Sura

  • ičo: 04777085

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil VN (bez ověření), 11. Únor 2019 - 9:20

Platí, že jedno SVJ = 1 dům. A 1 dům= 1 list vlastnictví. Takže jste jeden dům o několika vchodech. Abyste si mohli založit svoje vlastní SVJ, potřebujete mít pouze na váš vchod samostatný list vlastnictví…a to může být problém , pokud jste s ostatními vchody stavebně propojeni a máte jedinou přípojku energií. Každopádně by s tímto vaším krokem by museli souhlasit úplně všichni vlastníci ve vašem SVJ. Administrativní proces s tím spojený by byl běh na hodně dlouhou trať a stál by hodně peněz.

Spíše bych Vám doporučil , aby někdo z vás se nechal zvolit do výboru SVJ a začal pomalou nenásilnou formou tvořit a předkládat ke schválení shromáždění pravidla, která by vám více vyhovovala..

Vložil vchod (bez ověření), 11. Únor 2019 - 7:26

SVJ je jedno svj i když dům má několik vychodů. SVJ má jeden účet, pravidla přispívání jsou pro všechny stejná. Jak tedy může mít jeden vchod své konto a na něm více fin. prostředků? Máte v tom vašem svj zvláštní pravidla, nebo spíše žádná pravida. Váš vchod nemá ve vašem svj žádné zvláštní vaše finanční prostředky. Ptáte se, zda lze vystoupit z svj. Nelze. Abyste uskutečnili vaše vize, tak musíte zrušit celé svj, to znamená, musí souhlasit naprosto všichni. Musíte zrušit současné vymezení jednotek, vytvořit nejdřívě něco jiného, např. spoluvlastnictví a pak znovu dům rozdělit na jednotky a založit pro svůj vchod vlasntí svj s tím, že tam máte zcela jistě nějaké společné rozvody, např. vodu, takže s tou vaší vizí musí souhlasit naprosto všichni a někdo to pak musí realizovat. Spíše by bylo prospěšné vytvořit a schválit ve vašem svj pravidla jeho fungování. Máte tam bordel.Spíše by mě zajímalo, nestojí za tím všim hospodařením, co tam máte nějaké původní družstvo? Družstva vytvářejí takové fantasmagorie jaké máte u vás. A nepište velikými písmeny.

Vložil VN (bez ověření), 11. Únor 2019 - 9:08

nějaké vchody není až tak nenormální a špatné. Každý vchod může být trochu jiný a každý vchod může mít jiné problémy. Pokud budeme mít situaci , že v jednom vchodu bude výtah a ve druhém nebude , proč by se na něm měli podílet vlastníci , kteří jej nemohou využívat ?

Vložil ik (bez ověření), 11. Únor 2019 - 19:19

To , že se na některých platbách se podílejí pouze nějaké vchody není až tak nenormální a špatné. Já bych v tomto s Vámi pane VN zas tak nesouhlasila. U nás se přesně toto dělo, do toho vstoupil neplatič. Na shromáždění se to hádalo kdo má víc naspořeno. Jak při minulém shromáždění řekla jednatelka firmy, se kterou máme mandátní smlouvu (účetnictví, vymáhání atd.) „když se něco dělá špatně, tak se to jednou zákonitě musí projevit“. A jak je psáno výše- rozdělení jednoho SVJ na dvě je hodně drahá záležitost jsou-li domy vzájemně propojeny, mají společné rozvody … A musí souhlasit všichni vlastnící stávajícího SVJ. I toto se u nás chvíli řešilo, a když ti nespokojení z jednoho vchodu zjistili co by je to stálo (druhý vchod řekl, ano, ale veškeré náklady na rozdělení ponesete Vy) tak je od té doby klid.

Vložil vchod (bez ověření), 11. Únor 2019 - 13:09

To samozřejmě může být, proč by nemohlo. Ovšem fungování svj, kde dům má několik vchodů by mělo být podrobně popsané v Prohlášení vlastníka. Pak by nemohlo dojít k tomu, aby nějaký vchod napadlo, že chce vystoupit z svj. Evidentně tam něco funguje špatně, proto se jim to nelíbí.

Vložil JaVa, 11. Únor 2019 - 11:06

Pokud jsou v PV tyto „společné části budovy“ vymezeny k výlučnému užívání pouze vlastníkům jednotlivých vchodů,včetně způsobu jejich samostatného financování,pak by to bylo zřejmě v pořádku.Ale jestliže o takovém „vchodovém hospodaření“ není v PV ani zmínka,tak se jedná ze strany statutárního orgánu o hrubé porušování § 159/89/2012 Sb.,

I v tomto případě se zřejmě jedná o SVJ,kterému jeho správu stále vykonává původní vlastník budovy t.j. SBD-Mělník.

Tyto SBD totiž pořád vedou „tzv.střediskové účetnictví“ podle vchodů a vůbec nehledí na to ,že vzniklá SVJ jsou již samostatné účetní jednotky = jeden celek!

Přeji hezký den.JaVa

Vložil VN (bez ověření), 11. Únor 2019 - 11:36

na tom se neshodnou ani advokáti, kteří se zabývají bytovým právem… .Například názor našeho advokáta je ten , že pokud někdo nějakou část domu nevyužívá , ani nemá šanci využívat (viz výtah v druhém vchodě) , nemusí za ni platit… bez ohledu na to co je a co není v prohlášení vlastníka…

Vložil P_V (bez ověření), 11. Únor 2019 - 14:57

„bez ohledu na to co je a co není v prohlášení vlastníka“

Jenže PV právě vymezuje, co komu patří. Co je to za advokáta, že doporučuje nedodržet něco, k čemu se vlastníci zavázali? Muselo by v prohlášení být výslovně uvedeno, že výtah je ve společném vlastnictví jen některých spoluvlastníků.

Vložil tep (bez ověření), 11. Únor 2019 - 21:36

Od 1.1.2014 platí NOZ, který má uvedený § 1180. Znění § je neúplné – mluví se v něm o společné části budovy výlučně užívané vlastníkem jednotky. Existují ale společné části budovy užívané výlučně určitou skupinou vlastníků a pro ně jsem odvodil, že § 1180 musí platit obdobně i pro skupinu vlastníků jednotek. To proto, že jinak dochází k porušování dobrých mravů: Nutit někoho, kdo určitou společnou část domu nemůže využívat, je zjevně nemravné po 1.1.2014. Do té doby platil ZoVB, který tyto nemravnosti kodifikoval a i proto musel být zrušen. Ošetřili jsme si to ve stanovách a v domě je klid – nikdo nedoplácí na jiné. Nečekali jsme, a k § 1180 vzniknou judikáty – nejlepší je vše řešit selským rozumem, dohodou a hlavně bez soudů.

Vložil VN (bez ověření), 11. Únor 2019 - 16:10

zase něco ve znění, že mě nikdo nemůže nutit platit za to, co nepotřebuji a nevyužívám ?

Vložil Jarda_, 11. Únor 2019 - 19:44

Pane VN! To je jako tvrdit, že když nepoužívám

  • auto (stojí mi na dvoře), nemusím platit pov.ručení.
  • televizi (mám ji ve vedlejším pokoji anebo se nekoukám na ČT), nemusím platit RTV poplatky.
  • zdravotnictví (už 20 let jsem nebyl u lékaře), nemusím platit min. 1803 Kč na zdravotní pojištění…

Takhle to nefunguje!

Ps: Obvyklé asi je, co jsem tak viděl, že na PROVOZ výtahu neplatí 1.NP, ale na údržbu ano apod. Ale je to o dohodě v SVJ.

Vložil JaVa, 11. Únor 2019 - 19:31

Můžete prosím,toto § znění zákona, na které se odvoláváte uvést do souvislosti se zněním v PV tohoto SVJ? Jak se bude podle Vás a Vašich právníků postupovat v případě hrazení dluhů právnické osoby SVJ?Taky podle vchodů?

§ 1194/89/2012…Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

Neboť i NOZ v § 1166 se stanoví ,co všechno by v PV mělo být.

„Zákon stanoví minimální náležitosti prohlášení jako jednostranného právního jednání původce prohlášení. Tyto povinné náležitosti se týkají zejména specifikace předmětu bytového spoluvlastnictví [vymezení nemovité věci, ve které se vymezuje jednotka, vymezení bytu (nebytového prostoru) a účelu jeho užívání, společných částí, výlučně užívaných společných částí, velikosti podílu na společných částech a v rámci přílohy rovněž podlahové plochy bytu].“

„Měla-li by se změna prohlášení bezprostředně dotýkat práv a povinností některého vlastníka jednotky, musí s takovou změnou písemně souhlasit. Bude-li takovýchto dotčených vlastníků více, budou muset souhlasit všichni dotčení vlastníci.“

Přeji hezký den.JaVa

Vložil ik (bez ověření), 10. Únor 2019 - 23:08

Máte jeden účet nebo více účtů -každý vchod má svůj účet? Když končí rok, uzavíráte jedno účetnictví, máte jednu účetní závěrku – jak v účetnictví z účtu dlouhodobých záloh vyúčtováváte nyní prováděné opravy, pojištění,režii? Jakým způsobem se opravy vyúčtovávají mezi jednotlivé vlastníky? Jak v případě odtržení se od stávajícího SVJ budete řešit vyúčtování tepla,teplé vody(v případě, že se jedná doposud o dodávky z centrálního vytápění)a studené vody?

Vložil y.sura@seznam.cz, 10. Únor 2019 - 23:48

člen SVJ Mělník Mladoboleslavská 3280–3285

Máme jeden účet , máme jedno účetnictví i účetní závěrku , ale na ročním vyúčtování máme rozepsané dlouhodobé zálohy a opravy každý vchod zvlášť , jelikož pokud chce některý vchod vymalovat chodbu nebo opravit schody nebo co kolii tak čerpá finance z vlastních finančních prostředku tj. z toho co má ten nebo onen vchod .Topení je centrální , jsou dálkové měřidla jak na teplo tak na vodu tak že v tom nevidíme žádný problém .

Vložil Jarda_, 11. Únor 2019 - 1:35

Staci, kdyz si zaridite vlastni pripojku tepla a vody…

Defakto chcete udelat prevrat :-)

A objasnite nam, co tim presne ziskate, kdyz jedete defakto svuj FO ze ktereho cerpate jen vy?

Vložil Danielka (bez ověření), 10. Únor 2019 - 22:46

Dobrý den, zcela sdílím Vaše rozhodnutí a mám podobný dotaz. V našem případě se nejedná o tak velký počet bytů, přesto je situace komplikovaná. 6 bytů z 10ti vlastní předseda SVJ a současně vlastník budovy a okolních přiléhajících pozemků. 4 byty jsou v osobních vlastnictvích a mají samostatný vchod. Díky většinovému podílu vlastníka a předsedy SVJ v jednom není žádná možnost cokoli odhlasovat, schůze neprobíhají, neexistují stanovy, vyúčtování chodí jen formou SMS… Každému majiteli jsou poskytovány jiné podmínky pro parkování, svoz popelnic apod. Na chodbách nejsou zábradlí, chybí bezpečné osvětlení chodby… Má otázka je zda 4 byty z jiného vchodu předsedou vlastněné budovy mohou založit vlastní SVJ, případně jak donutit stávajícího předsedu smírnou cestou, aby vše SVJ fungovalo. Prosím vás všechny pěkně, vynechte arogantní komentáře, občas je tady zahlédnu. Skutečně budu ráda za fundovanou pomoc. Děkuji moc.

Vložil netcarlos, 12. Únor 2019 - 16:45

Pomoc asi neni v silach tohoto fora. Nicmene urcite se s tim delat da dost. Obratte se tyto 4 byty na advokata. Cela rada veci co jste vyjmenovala je proti obcanskemu zakoniku a mate realnou sanci dosahnout napravy.

Vložil Krupp, 11. Únor 2019 - 7:57

Vysvětlete prosím pojem předsedou vlastněná budova. Buď ji vlastní všichni vlastníci, i když předseda má většinu, nebo v ní nemůže existovat SVJ.

Jirka

Vložil Jarda_, 11. Únor 2019 - 1:38

Vlastnik budovy je predseda nebo SVJ?

4 z 6 bytu, zalezi na podilu a ne na poctu bytu.

Malo informaci. Na svolani shromazdeni staci 25% hlaszu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".