Výše zálohy

Vložil Anonymous, 26. Červenec 2019 - 11:57 ::

Je někde upraveno (i mimo bytové spoluvlastnictví, dotaz je obecný), že výše zálohy má být přiměřená, případně co ta přiměřenost znamená?

Už se zde psalo, že výše zálohy má být ve výši rozpočtovaných/plá­novaných/očeká­vaných nákladů. Kde je to takto upraveno?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 57b646 Procházka Michal (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:51

  Zkuste se podívat na dokumenty na Seznamsvj.cz

  Vložil Justitianus, 31. Červenec 2019 - 7:13

  Anonymous, tážete se:
  „Je někde upraveno (i mimo bytové spoluvlastnictví, dotaz je obecný), že výše zálohy má být přiměřená, případně co ta přiměřenost znamená?“

  Ano, je to upraveno.

  Pro bytové vlastnictví je to povinně součástí stanov SVJ. Podle § 1200 odst. 2 písm. g) NOZ platí, že stanovy povinně obsahují „pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek“.

  Když to shrnu: nemá cenu naprázdno a obecně mudrovat o zálohách a jejich přiměřenosti. Je třeba podívat se co o zálohách a jejich výši obsahují vaše stanovy. Co jste si v nich odhlasovali, to tam máte. A každý soud bude postupovat právě podle toho. Stanovy totiž vyjadřují (většinovou) vůli spoluvlastníků společných částí. To platí i pro určení výše záloh na správu. Komu se to nelíbí, ať prodá svou jednotku a odstěhuje se jinam.

  Mimo bytové vlastnictví je možno nalézt zálohy v ustanovení NOZ přídatném spoluvlastnictví. Postup pro stanovení záloh je tam podrobně řešen v § 1235. Nic konkrétního o „přiměřenosti“ tam ovšem nenajdete, to je už z principu nemožné stanovit.

  Justitianus

  Vložil Petr123 (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 12:28

  Zákon č. 67/2013 Sb.

  § 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše

  (1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.

  (2) Nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 13:46

  Reaguji na:

  Výše zálohy

  Vložil Anonymous, 26. Červenec 2019 – 11:57 :: Ostatní ........

  Už se zde psalo, že výše zálohy má být ve výši rozpočtovaných/plá¬no­vaných/očeká¬va­ných nákladů. Kde je to takto upraveno? ...............

  O nutnosti odvozovat zálohy na správu, a nejen tyto formy příspěvků na správu z rozpočtů, píšu hodně dlouho. Mám na to příklady, ale je to marné, je to marné.

  Bylo to upraveno už pro SVJ podle ZoVB viz § 15 ZoVB:

  (2) …Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech…

  Předpokládané náklady = náklady rozpočtované.

  Autoři ZoVB si mysleli, že to uživatelé ZoVB vědí. Předpokládali to špatně, Náklady se stanovily třeba podle toho, jak to měli v domě vedle nebo jak to mají v anketě na tomto portálu nebo jak si to přál předseda výboru, aby po něm zůstal nějaký pomník např. v podobě hřiště,.....

  Od roku 2014 už jsou rozpočty i v právní úpravě viz § 1200 – Stanovy musí obsahovat i pravidla pro tvorbu rozpočtů.

  Reaguje i NV č. 366/2012 Sb § 15:

  Rozpočet na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených ve stanovách, schvaluje shromáždění vlastníků jednotek, které také schvaluje výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků jednotek.

  Vložil Anonymousqwerty (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 22:23

  Už to někdo viděl rozumný rozpočet sv j? mimochodem novela NOZ tento paragraf ruší. Víte proč? Aby si externí předsedové a výboře mohli s vašimi penězi dělat, co je napadne. V návrhu novely je i odůvodnění , proč není třeba předkládat rozpočet!

  Vložil Yvetta (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 12:32

  Zákon č. 67/2013 Sb. se vztahuje pouze na služby. Ty problémy nečiní.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".