Vyplácení odměny za drobné opravy v domě, bez smlouvy schválené shromážděním.

Vložil JaVa, 11. Leden 2017 - 17:25 ::

Předseda SVJ=Právnická osoba SBD = Externí správce,vyplácí dva tzv.zmocněnce z peněz SVJ(určených statutárnímu orgánu za výkon funkce)za výměnu žárovek a úklid sněhu před domem,bez řádně uzavřené a shromážděním vlastníků schválené smlouvy o DPP.Nemělo by SVJ tyto peníze danit,nebo z nich platit Zdravotní a sociální pojištění.

  • DPP + DPČ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil TN (bez ověření), 11. Leden 2017 - 17:58

Toto je běžná praxe, v některých domech těmto lidem říkají „domovník“, „údržbář“ apod.

Prostě SVJ uzavře s dotyčnou osobou DPP a ta vykonává pro SVJ určitou činnost, třeba mění žárovky a uklízí sníh. Takovou smlouvu nemusí shromáždění schvalovat, pokud to není určeno stanovami.

Vložil Korky0202, 11. Leden 2017 - 17:44

Dobrý den,

já to chápu takto:

SVJ má svého předsedu, kterým je právnická osoba SBD. Tato právnická osoba bere odměnu jako statutár za výkon funkce v SVJ. Tím, že bere odměnu, je to jeho odměna a nejsou to již peníze SVJ, ale peníze družstva, se kterými může naložit dle svého uvážení. Protože jako právnická osoba, není schopna uklízet, musí to udělat nějaká fyzická osoba.

Nebo to je opravdu tak, že tyto peníze odchází těmto zmocněncům přímo z účtu SVJ?

Vložil JaVa, 11. Leden 2017 - 18:04

Já tomu také nerozumím,ale předpolkádám,že do technických zařízení SVJ(míněno světla,dveře,kliky, zámky ,zvonky aj.)by měla zasahovat pouze pověřená fyzická osoba,která je k této drobné údržbě určena na základě nějaké smlouvy o provádění těchto služeb pro SVJ ,jejiž schválení je plně v kompetenci shromáždění vlastníků. JaVa

Vložil Korky0202, 11. Leden 2017 - 18:12

A nemají smlouvu například s SBD, který má smlouvu s SVJ, že tyto činnosti má na základě třeba mandátní smlouvy zajišťovat?

Vložil Petr, 11. Leden 2017 - 18:32

Tazatel nepíše nic o obsahu smlouvy s SBD. Upřímně řečeno, je to zmatený dotaz. Danění či nedanění je věc spíše v tomto dotaze zavádějící. Aby mělo SVJ možnost vůbec uzavírat DoPP, muselo by se zaregistrovat na FÚ a odvádět 15 % daň.

Tazatel ale píše „bez řádně uzavřené a shromážděním vlastníků schválené smlouvy o DPP“. Nepochopil jsem, jak to vlastně celé je.

Vložil JaVa, 11. Leden 2017 - 20:20

Omlouvám se.Tu smlouvu s externím správcem jsem Vám již dal do přílohy k úvodnímu příspěvku.Jen pro doplnění.Myslíte,že kvalifikace v oboru razič-rubač je dostatečná k výměně a seřízení pohybového čidla u svítidla určeného k osvětlení společných prostor v domě?Neměla by tyto práce provádět osoba s kvalifikací v oboru elektro dle vyhl.50/1978 § 6?JaVa

Vložil jinmila, 13. Leden 2017 - 19:01

Pokud to bude fungovat ke vší spokojenosti tak ano. To je můj názor. Něco podobného jsem dělal v našem vchodě zadarmo. Nebudeme přeci k výměně žárovky na společné chodbě volat člověka, který má k tomu potřebné paragrafy. Doma si taky měníte žárovku sám.

Vložil JaVa, 14. Leden 2017 - 9:24

Milý pane,Vy si pletete pojmy s průjmy.Nepsal jsem o výměně žárovky ,ale o výměně a seřízení pohybového čidla ve společných prostorách domu!To, co si Vy, jako osoba bez odborné kvalifikace a pravidelných přezkoušení před komisí, dovolíte „opravit“ ve své bytové jednotce(gará­ži,chatě atd.),nemůžete „opravovat“ na zařízení,které je přístupné všem vlastníkům jednotek v domě,jejich rodinným příslušníkům ,návštěvám,úředním osobám atd.Neodborným zásahem do jakéhokoliv zařízení k němuž nemáte oprávnění,vys­tavujete ostatní obyvatele domu obecnému ohrožení pro případ úrazu el.proudem a statutární orgán ,který Vám tuto činnost na základě smlouvy povolí,aniž by si vyžádal potvrzení o Vaši odborné způsobilosti do těchto zařízení zasahovat, se vystavuje trestnímu stíhání spolu s Vámi.

Je to stejné jako ,když budete jezdit motorovým vozidlem na svém pozemku bez získání řidičského oprávnění..Pokud při tom nikoho nepřejedete,tak Vám nikdo tu jízdu nemůže zakázat.Ovšem,kdyby jste chtěl vyjet na veřejnou pozemní komunikaci,tak musíte splňovat určité podmínky, dané zákonem o provozu na pozemních komunikacích nejen Vy ,ale i to vozidlo.

JaVa

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".