Vybudování parkovacích stání na vlastní náklady uživatelů

Vložil Vlastník BJ - Blanka V (bez ověření), 2. Červenec 2018 - 9:52 ::

Dobrý den, chceme na společném pozemku SVBJ vybudovat NA VLASTNÍ NÁKLADY UŽIVATELŮ parkovací stání. Vlastníků BJ je 12, zájemců je 6. Musíme mít schváleno 100% vlastníků BJ nebo nad 50%?? Tato parkovací místa budou zanesena v katastru nem. k jednotlivým bytovým jednotkám – 1BJ = 1 parkovací stání. Děkuji Blanka V

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 4. Červenec 2018 - 0:36

  Musíte mít souhlas všech vlastníků.

  Vložil asi tak (bez ověření), 2. Červenec 2018 - 10:12

  Nejdříve je potřeba si ujasnit,komu patří pozemek. Nic takového jako společný pozemek SVJB neexistuje. Ten pozemek může patřit společenství, nebo patří podílově vlastníkům jednotek. Podívejte se, kdo je zapsaný jako vlastník pozemku v Katastru. Jste si jistá je to společná část domu, když je to pozemek, který není pod domem? Zjistěte si skutečnost, jak to vlastně s pozemkem je a napište to.

  Vložil Blanka V (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 15:30

  Jedná se o podílové spoluvlastnictví pozemku-zahrady (tedy jak píšete, patří podílově vlastníkům jednotek), který náleží k domu, tudíž na LV je zapsáno 12 vlastníků (někde manželé) a každý vlastní podíl 23/282 na této zahradě. Zahrada je 1008m2:12= 84m2 na 1 vlastníka. Parkovací místo 2,5×5m= 12,5m2. O parkovací stání má zájem 8 vlastníků z 12. Děkuji

  Vložil Blanka V (bez ověření), 10. Červenec 2018 - 15:36

  Ještě otázka: Jak navrhujete řešit? – věcným břemenem vždy k č. bytu? Aby bylo zřejmé, že parkovací místo, které si financoval vlastník ze svých prostředků, je k určitému bytu (v případě např. pozdějšího prodeje)

  Vložil JaVa, 10. Červenec 2018 - 16:18

  Vybudování parkovacích stání na společných částech pozemku,která pak budou ve „výlučném užívání“ pouze předem dohodnutých vlastníků jednotek v domě.

  Jak se „všichni“dohod­nete,tak to budete mít!Možná bude vhodnější tyto změny zapsat do PV.

  § 1189/89/2012 Sb.,

  (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.

  (2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".