Volný přístup k hlavním úzávěrům ve sklepech?

Vložil Werewolf, 5. Květen 2019 - 18:46 ::

V 1. podzemním podlaží u výtahu jsou troje dvěře, levé sklepy, pravé sklepy, kolárna. V levých sklepech se nachází technická místnost, ve které jsou hlavní uzávěry SV, TUV, Otopu. Musí být tato místnost volně přístupná a všichni mít klíč od křídla levých sklepů, kde se místnost nachází, aby mohl kdokoli v nouzi okruh zastavit? Popř. zamčené a všichni k tomu klíč? Bývalo to u nás vždy zamčené. Řekl bych, že by to přístupné být právě mělo. Píše se o tom v nějakém předpise? Děkuji.

  • hlavní uzávěry

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 6. Květen 2019 - 12:04

Váš problém je řešen v § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů: „vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení“.

Tedy volný přístup musí být zajištěn, a to nejen do místnosti, ale po celé délce přístupu. Navíc musí být provedeno bezpečnostní značení tohoto prostoru a přístupu k němu [§ 11 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Vložil uzávěr (bez ověření), 6. Květen 2019 - 15:25

Nevíte někdo, jestli je z právního hlediska za hlavní uzávěr vody považován uzávěr v chodníku před činžovním domem (je jen pro tento dům) nebo uzávěr ve sklepě domu ? Děkuji

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 6. Květen 2019 - 18:18

Nevím, jak to přesně myslíte s tím právním hlediskem, ale uzávěr v chodníku je uzávěr přípojky. Uzávěr ve sklepě je hlavním uzávěrem, ke kterému by měl být volný přístup pro případ uzavření.

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 6. Květen 2019 - 7:09

Váš problém je řešen v § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů: „vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení“.

Tedy volný přístup musí být zajištěn, a to nejen do místnosti, ale po celé délce přístupu. Navíc musí být provedeno bezpečnostní značení tohoto prostoru a přístupu k němu [§ 11 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Vložil BSAD (bez ověření), 5. Květen 2019 - 20:43

U nás je to podobné. Klíč od prostor s uzávěry vody jednotlivých stoupaček má Výbor a „pověřená osoba“ (známý předsedy Výboru SVJ). Dům 12 pater, 6 stoupaček. Navrhoval jsem alespoň prosklenou krabičku s klíčem, dodnes bez odezvy.

Zde je následující rozbor příslušného zákona:
Termín volný přístup použitý v ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů znamená, že předmětné zařízení musí být trvale dostupné, bez nutnosti překonání jakékoli překážky. Umístění uzávěru vody v uzamčené místnosti, pokud nejsou provedena opatření k neprodlenému odemčení vstupních dveří do předmětné místnosti, nesplňuje podmínku volného přístupu k předmětnému zařízení.

Proč statutáři blokují vydání klíčů pro případ havárie a jak je donutit, aby dodrželi alespoň předpis, když ne zdravý rozum?

Vložil VN (bez ověření), 6. Květen 2019 - 7:06

Nicméně by mne zajímalo , jak byste řešil následující situaci :

  • převzal jste si dům , který stojí již 10 let
  • tyto uzávěry jsou po domě rozmístěny naprosto chaoticky. Jedna stoupačka má uzávěr v kolárně , druhá v garáži (kde ještě k tomu v minulosti můj předchůdce povolil instalaci uzamykatelných vrat a třetí stoupačka je uzamčené sklepní kóji konkrétního vlastníka.

Jak byste toto řešil ? Když budete nechávat otevřenou kolárnu , začnou se ztrácet kola. Chtít po někom , aby nechal svůj klíč od sklepa v prosklené krabičce ?

Toto má jediné řešení. Totálně to celé přestavět. Náklady enormní..

Vložil BSAD (bez ověření), 6. Květen 2019 - 17:43

Uzávěr vody přece není v kolárně. To kolárna je zřízena v místnosti s uzávěrem. Ten je důležitější.
Kromě majitelů kol, mají mít klíč i lidé na stoupačce a kola ať si chrání majitelé sami, to není věc Výboru. Klece, zámky, atd.

Když je uzávěr v garážích, tak asi jedině kamera. Protože tam by neparkující chodit neměl. Co by tam dělal? Ale klíč by měly mít opět i všichni na stoupačce.

Vytáhnout uzávěr mimo kóji snad takový problém není.

Pokud Výbor přesto odmítá klíče vydat (tuto nadřazenost nikdy nepochopím – u nás v domě běžné), tak ta prosklená (uzamčená) krabička s klíčem může být v prostoru snímaném kamerou (ty jsou skoro všude).

Vždyť by se ulevilo i všem těm, kteří mají klíč na povel. Ve dne v noci, o víkendu, svátcích, čekat že někdo zazvoní kvůli havárii. Člověk to vnímat nemusí, ale podvědomí… a jednoho dne…

Tahle permanentní pohotovost by se měla velkoryse proplácet. Nebo raději zrušit, protože je oboustranná.

Navíc, uzávěr je součást bytů přes které stoupačka vede. Tyto byty mají mít klíče automaticky.

Smutné je, že k normálnímu klidnému bydlení potřebujeme používat např. § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. proti několika sousedům (členům Výboru), co si pletou pojem podřízený s nadřízeným. Jako u nás.

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 6. Květen 2019 - 18:13

„Uzávěr vody přece není v kolárně. To kolárna je zřízena v místnosti s uzávěrem. Ten je důležitější.“ – Takto to nestojí. Rozhodující je k jakému provozování byl prostor skolaudován, příp. rekolaudován.

„Kromě majitelů kol, mají mít klíč i lidé na stoupačce“ – To je nedostatečné opatření. Volný přístup má být z důvodu vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce. Tedy měl by být umožněn i volný přístup např. zasahujícím jednotkám. I z tohoto důvodu je vhodnější zajistit volný přístup k hlavnímu uzávěru vody, nikoliv na jednotlivých stoupačkách.

Vložil P_V (bez ověření), 6. Květen 2019 - 9:03

Ani totální přestavění nepomůže. Lidská blbost je všudypřítomná a i když budou „volně přístupné“ jen ty samotné uzávěry a rozvodná zařízení, stále se občas najde někdo, kdo tím bude neoprávněně manipulovat, krást z toho součástky, nebo si z té místnosti udělá odkladiště krámů. Všechno tohle se u nás už dělo.

A čímpak to, že tento předpis nedodržují i energetické podniky? Ještě jsem neviděl třeba trafostanici, kde by u dveří visel klíč za sklem.

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 6. Květen 2019 - 9:51

Trafostanice je přístupná jen omezenému okruhu osob. Trafostanice není hlavní vypínač. Srovnáváte nesrovnatelné!

Vložil P_V (bez ověření), 6. Květen 2019 - 21:39

Tak si ten zákon přečtěte. Vidíte tam nějakou výjimku pro určité druhy „rozvodných zařízení elektrické energie“, jako trafostanice?

Vložil macegriffin (bez ověření), 6. Květen 2019 - 23:05

Trafostanice spadá pod vyhrazené elektrické zařízení, kam nemá přístup nikdo bez dostatečné kvalifikace a hlavně spadá pod provozovatele sítě. Nebo snad máte pocit, že někdo nechá klíč na zdi u stanice kde je přívod 22kV?

Je rozdíl mezi přístupem k rozváděči v domě, kde máte hlavní jistič a trafostanicí.

Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 6. Květen 2019 - 7:16

Má dům hlavní uzávěr vody? Domnívám se, že ano. Takže bych řešil uzavření přívodu vody zde, a to včetně bezpečnostního značneí.

Vložil 25 (bez ověření), 9. Květen 2019 - 12:12

Náhled na problematiku:

  • Plyn, hlavní uzávěr plynu musí být na veřejně přístupném místě, v chodníku, na fasádě, v antoníčkovi na hranici pozemku. V domě mohou být uzávěry stoupaček, případně uzávěr přívodu do kotelny.
  • Voda, uzávěr přípojky na hlavním řadu je na veřejně přístupném místě. V domě bude uzávěr před vodoměrem a uzávěry stoupaček, uzávěr přívodu do kotelny apod.
  • Elektřina, na veřejném místě bývá skříň kabelové smyčky s pojistkami přípojky. Obdobně může být řešen přívod z venkovního vedení. V domě je vyústění přípojky, hlavní vypínač pro objekt, ochranné přístroje a jističe před elektroměry.
  • Horkovod z teplárny, na veřejném místě bývá šachta s uzávěrem přípojky, na vstupu do kotelny uzávěry obou trubek horkovodní přípojky.

Ne vše z toho s ohledem na kvalifikaci mohou obsluhovat sami obyvatelé domu. Když půjde o život, vše obslouží hasiči. Mají k tomu nástroje, orientační značky v terénu, plánky a mapy a jsou k tomu vycvičeni.

Všechny ostatní uzávěry a vypínače, pokud se nacházejí „pod zámkem“, by mělo jít obsloužit po otevření oprávněnou osobou. Tou nechť je kdokoliv s důvěrou obyvatel, s telefonem a s klíči v zalepené obálce.

Mít v prostoru, který výhradně užívám, nějaké domovní zařízení, je stejný závazek jako mít v posledním patře odvzdušňovací ventilky. Můžete na ně nadávat, ale odvzdušňovat musíte. Stejně tak i k ventilům občas někoho pustit musíte.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".