Vodné/stočné - jak rozúčtovat rozdíl, když na hlavním vodoměru bylo naměřeno více než na podružných/bytových

Vložil Koller (bez ověření), 23. Červenec 2019 - 0:21 ::

Dobrý den,

náklady na vodné/stočné se v našem SVJ dle Stanov rozúčtovávají ročně podle poměru naměřených hodnot na podružných/bytových vodoměrech. V minulém roce vykazoval hlavní vodoměr o 160 m3 spotřeby vody více než součet podružných vodoměrů. Po výměně podružných vodoměrů vykazuje nový, přesnější vodoměr v jedné bytové jednotce za první pololetí při stejném způsobu života a stejném počtu osob zhruba dvakrát vyšší spotřebu, než byla měřena v minulém roce a v letech předtím. Tato zvýšená spotřeba by za rok odpovídala rozdílu ve výši zhruba 130 m3. Je možné za těchto podmínek rozdíl z minulého roku ve výši 160 m3 (nebo alespoň jeho větší část) nechat uhradit obyvatele dotyčné bytové jednotky? Nebo je nutné postupovat i v tomto případě v souladu se Stanovami a rozúčtovat rozdíl v poměru naměřených hodnot na podružných/bytových vodoměrech? Jak má v tomto případě předseda SVJ postupovat? Může rozhodnout sám či musí nechat rozhodnout shromáždění? Je možné nechat valné shromáždění odhlasovat i jinou možnost než tu, která je zakotvena ve Stanovách, např. úhradu onou bytovou jednotkou či rozúčtování ve stejném poměru všem nebo úhradu z fondu oprav? Jak postupovat v případě, že shromáždění odhlasuje úhradu rozdílu majitelům zmíněné bytové jednotky a ta úhradu odmítne? Má SVJ na základě analogického přepočtu množství spotřebované vody na rok 2018 na úhradu rozdílu právní nárok?

Za informaci a pomoc Vám předem děkuji. Koller

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Michal Veselý ee8d4e (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:50

  Nejvíce společenství je v Praze dle seznamu SVJ. Ale co my ostatní?

  Vložil Justitianus, 29. Červenec 2019 - 15:00

  Pane Kollere,
  Vámi navržený postup je v rozporu se zákonem. U soudu byste tvrdě narazil.

  Změna způsobu rozúčtování je možná buď rozhodnutím shromáždění, nebo rozhodnutím SVJ. Ovšem taková změna pravidel se může uplatnit teprve od počátku následujícího zúčtovacího období. Je vyloučeno měnit pravidla „za pochodu“, či dokonce zpětně! Přestaňte vymýšlet nezákonné obezličky.

  Je také zbytečné fantazírovat o něčem, co nejste schopen prokázat. Jestliže ten vodoměr nebyl odborně odmontován a poslán na oficiální přezkoušení, nemůžete o jeho přesnosti tvrdit vůbec nic. Totéž platí o nepodložených dohadech ohledně „ovlivnění“ vodoměru vlastníkem jednotky. Šíření nepodložených a dehonestujících tvrzení je přestupkem podle zákona č. 250/2016 Sb..

  Justitianus

  Vložil Vlastník co řešil (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 23:49

  Nemusí být pravda: „že mokroběžné obchodní měřidlo vodárenské společnosti je vždy přesnější než bytová podružná měření je reklamace u dodavatele často jen finanční ztrátou SVJ, protože náklady na neuznanou reklamaci nese ten kdo ji vyvolal.“

  Protože hlavní – patní vodoměry vodárenské společnosti nemusí a často nebývájí přesnější než bytové vodoměry, resp. „bytová podružná měření“ tedy součet bytových vodoměrů. Obecně se po čase /zhruba po třech letech/ přesnost hlavních vodoměrů zhoršuje, někdy až o desítky procent! Máme v domě elektronicky odečitatelné podružné vodoměry a při zkoušce hlavního vodoměru se prokázalo, že měřily v součtu lépe než patní vodárenský starý cca. 5 let.

  To, že: „25% rozdíl mě ústně sdělil technik fy Enbra…“ nic nemění na skutečnostech, které byly v tématu již uvedeny. Rozdíl uvedený jen v % procentech sám o sobě neukáže jestli se vyplatí nebo nevyplatí začít chybovost řešit. Musíte znát další proměnné, celkový náměr za stejné období na hlavním vodoměru a součty podružných. Spočítat vstupní nákladovost na řešení atd. Rozdíl v % převést převést na finance. Příspěvek http://www.portalsvj.cz/…ych-bytovych#… a hlavně to téma v odkaze, http://www.portalsvj.cz/…ych-bytovych#… vše vysvětluje celkem dobře.

  Tedy, že: „Pokud odchylka objemu naměřeného patním vodoměrem a součtu objemů naměřených bytovými vodoměry nedosahuje 25 % (v obou směrech), vůbec se tím nezabývejte, nemá to smysl.“ je stále chybné a zavádějící tvrzení. V našem domě se řešil mnohem menší % rozdíl než 25 % a nakonec se ukázalo, že se řešit vyplatilo. Ale museli jsme nejdříve přepočítat i další proměnné na finance.

  Vložil Vlastník co řešil (bez ověření), 29. Červenec 2019 - 0:00

  Oprava, uveden dvakrát stejný odkaz, téma co řeší detailně je níže:

  http://www.portalsvj.cz/…vodaren-pvak#…

  Vložil 25Malý (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 16:04

  K této problematice je zde mnoho vláken, zkuste použít okénko vpravo nahoře „hledat“.

  Patní vodoměr vodárny naměří hodnotu odebrané vody a Vy dostanete fakturu na odebranou vodu (a vypouštěné splašky) = vodné (a stočné). Zaplacené peníze za tuto službu jsou náklad.

  Náklad podělíte mezi konečné odběratele podle stanoveného klíče, kde se uplatní podíl hodnot naměřených na bytových vodoměrech.

  Nemícháte objem vody naměřené patním vodoměrem a součet objemů naměřených bytovými vodoměry, i když to k tomu svádí. Ani sebelepší měření objemu vodoměry u dokonale těsné soustavy rozvodů nezaručí, že se budou obě hodnoty rovnat. Problém je v tom, že patní vodoměr má lepší přesnost než bytový. Přitom přesnost vodoměru se mění s průtokem a je jasné, že na patním bude vždy vyšší průtok než na jednotlivých bytových vodoměrech.

  Odborná literatura připouští rozdíl až 25 %, viz https://www.interma-byty.cz/…ych-bytech-/

  Příčinou je nejen rozdílná přesnost, rozdílné průtoky ale třeba i poloha podružného vodoměru, dodržení uklidňovací zóny potrubí před vodoměrem, zvyky konkrétního odběratele, konstrukce splachování (nádržka, tlakový splachovač), počet členů domácnosti a počet spotřebičů vody (soudobost odběru), a nakonec i třeba různý čas odečtů vodoměrů hlavního a podružných.

  Pokud odchylka objemu naměřeného patním vodoměrem a součtu objemů naměřených bytovými vodoměry nedosahuje 25 % (v obou směrech), vůbec se tím nezabývejte, nemá to smysl.

  Pokud máte v domě i jiné výtoky vody než v bytech, například pro zahradu, pro uklizečku, pro zedníky apod., osaďte je taky vodoměry anebo se aspoň pokuste tuto spotřebu odhadnout, abyste ji mohli oddělit od spotřeby bytů a náklady na tuto vodu hradili z jiné položky hospodaření domu.

  Vložil P.N. 25.7. (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 18:58

  Obecně napsat, že:

  „Pokud odchylka objemu naměřeného patním vodoměrem a součtu objemů naměřených bytovými vodoměry nedosahuje 25 % (v obou směrech), vůbec se tím nezabývejte, nemá to smysl.“:

  je DOST zavádějící.

  Správný přístup je tento: "Nejvyšší povolená odchylka v průtoku u patního vodoměru jsou 4% (Q1), 4% (Q2) a 10 % (Q3)…Stačí, když nevyhovuje jen jedna i nižší z hodnot (např. když je odchylka přes 4%).

  „V ekonomické rovině záleží na tom kolik je % rozdíl v penězích za daných podmínek, jestli má cenu investovat vlastní čas, úsilí a peníze na nezávislé měření oproti výši navrácených peněz od vodáreno. Rozdíl mezi náměrem hlavního vodoměru a součtem podružných vodoměrů např. už od 6 % může být pár stovek ,–Kč ale také pár desítek nebo set tisíc korun, záleží na okolnostech.“

  Níže je odkaz kde se detailně řeší kdy a jak se zabývat rozdíly v náměrech mezi patním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů.

  http://www.portalsvj.cz/…vodaren-pvak#…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 16:36

  že mokroběžné obchodní měřidlo vodárenské společnosti je vždy přesnější než bytová podružná měření je reklamace u dodavatele často jen finanční ztrátou SVJ, protože náklady na neuznanou reklamaci nese ten kdo ji vyvolal. Proto je doporučení chybu rozpočítat podle odběrů OK a zabývat se zvýšenou spotřebou je třeba velmi uváženě. 25% rozdíl mě ústně sdělil technik fy Enbra je to hodnota v souladu s tvrzením diskutujícího a ukazuje ošidnost přesnosti levného měřidla v bytu.

  Vložil Vlastník co řešil (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 23:56

  Jen uvedení rozdílu je zcela zavádějící pro rozhodnutí jestli se vyplatí rozdíl v náměru mezi hlavním a podružnými vodoměry začít s dodavatelem vody řešit. I rozdíl mnohem menší než 25% může mít cenu začít řešit. Detailní reakce výše v tématu nebo v odkaze:

  http://www.portalsvj.cz/…ych-bytovych#…

  Vložil Leukocit (bez ověření), 24. Červenec 2019 - 13:07

  Poradím Vám prevenci, pořiďte si, pokud vám to stojí za to, digitální KADEN, má to dálkový odečet, aktuální stav a průtok, registr za předchozích 18 měsíců (vždy 1. den měsíce v 0:00 se uloží do registru hodnota), má to detekci a měření zpětného průtoku i jakousi detekci “ovlivnění” aj.

  Neřeší to sice váš problém minulý, ale budoucí.

  Můžete každý měsíc kliknout a načíst hodnoty a součet porovnat s patním.

  Vložil P_V (bez ověření), 23. Červenec 2019 - 9:11

  Když v tom bytě nový vodoměr měří víc, tak ho buď dejte přezkoušet, nebo účtujte podle něj. Jiná možnost není. Jen v případě že bude vadný, můžete za ten rok použít nějakou kompenzaci, nebo vyúčtovat podle směrných čísel (viz zákon 67/2013).

  Vložil Markéta Gr., 23. Červenec 2019 - 7:55

  Já jsem to svého času po dohodě s vlastníky rozdělila na spotřeby jednotlivých domácností a co bylo navíc šlo z dlouhodobé zálohy všech, protože jsme měli i kohoutek ve společných částech, kde brali vodu řemeslníci – výmalba, revitalizace…atd.

  Vložil Koller (bez ověření), 23. Červenec 2019 - 11:52

  Děkuji všem za odpověď. My společný kohoutek nemáme. Žádné vodoměry poškozené nebyly, vodoměr zmíněného bytu však mohl být ovlivněný. Nyní je spotřeba tohoto bytu 2× vyšší, ostatní byty mají hodnoty více méně stejné jako loni. Logicky tedy vycházíme z toho, že i loni měl ten jeden byt spotřebu vyšší a že by měl vzniklý schodek uhradit. Není mi jasné, zda tato možnost přichází v úvahu nebo zda se v každém případě musí postupovat podle Stanov, čili rozdělení v poměru spotřeby, což je zase nespravedlivé vůči ostatním, kteří tuto vodu prokazatelně nespotřebovali.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 16:43

  a nemůžete jejich ustanovení měnit at hoc pro jeden případ hlasováním na shromáždění. I kdyby jste stanovy řádně změnili vč. uložení u krajského soudu nelze tuto změnu použít retrospektivně. Pro budoucí eliminaci podobných případů je vhodná častější kontrola i odečet, jak se zde radí třeba dálkově. Dálkový odečet nabízi Kaden i Enbra. Jinou záležitostí by bylo pokud by se mohl prokázat neoprávněný zásah do bytového měřidla. Snad na toto téma Vaše stanovy něco obsahují.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 6:39

  ostatní PROKAZATELNĚ vodu nespotřebovali? vodoměr MOHL být ovlivněný? kdo ji tedy PROKAZATELNĚ spotřeboval?

  Vložil P_V (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 14:25

  „vodoměr zmíněného bytu však mohl být ovlivněný“

  To by obyvatel musel být pěkný tydýt, když by vodoměr ovlivňoval tak, aby měřil víc, ne?

  Vložil ... (bez ověření), 25. Červenec 2019 - 17:08

  „vodoměr zmíněného bytu však mohl být ovlivněný“

  Čas minulý!

  Vložil Petr123 (bez ověření), 23. Červenec 2019 - 12:31

  Už jste zde odpověď dostal. Nemůžete postupovat jinak než podle schválených pravidel a Stanov. Žádný důkaz o tom, že by se dřív podvádělo, totiž nemáte. Pokud bylo podezření, měl se nechat vodoměr tehdy ověřit, teď už je pozdě.

  Vložil Leukocit (bez ověření), 24. Červenec 2019 - 13:02

  Leda, že ty demontované vodoměry třetí osoba deponovala v bedně a zaplombovala za přítomnosti komise, do doby promlčení by se mohl nechat vodoměr (byl-li vůbec v kalibraci, nebyl-li propadlý) nechat přezkoušet a prozkoumat.

  Tvrzení, že byl ovlivněný, bez důkazu také nejde použít a že má někdo 2 x vyšší spotřebu než minule také není důkaz, jen indicie.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 23. Červenec 2019 - 5:49

  Nemůžete někomu přiřadit náklady nějakým hlasováním, to je v principu nesmysl. To by se také třeba ostatní mohli spiknout a nechat Vás zaplatit všechnu vodu …

  Jedině, pokud byste prokázali vadný vodoměr, ale o vadném vodoměru nepíšete.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".