Vlastník v insolvenci, nadále se zadlužuje

Vložil Zdeněk K. (bez ověření), 11. Srpen 2017 - 12:34 ::

Máme vlastníka, kterému roku 2014 bylo povoleno oddlužení. SVJ včas podalo přihlášku za dluhy 2013–2014 a pohledávka byla zahrnuta do seznamu přihlášených pohledávek. Soud vydal usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, dlužník „nějak“ splácí, ale protože je nezaměstnaný, nesplácí jak by měl, nicméně snaží se a soud to akceptuje. Insolvenční správce nám každý měsíc něco posílá (jsme rádi aspoň za to něco, je pro nás lepší, než kdyby dlužník spadl do konkursu, pak neuvidíme už nic).

Problém je jiný – dlužník dluží nadále, svoje měsíční platby neplatil dál, dluží nám roky 2015–2016, kdy měsíční příspěvek a zálohy na služby neplatil.

V roce 2016 insolvenční správce byt prodal, bohužel výtěžek z prodeje celý připadl bankám, naše SVJ nedostalo nic.

Co teď s pohledávkou za roky 2015–2016, která začala vznikat až po povolení oddlužení?

Máme podat žalobu o zaplacení (návrh na vydání platebního rozkazu) nebo máme pohledávky oznámit insolvenčnímu správci?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lama (bez ověření), 13. Srpen 2017 - 20:17

  Jednoduše napište přímo na soud, který insolvenci spravuje, vše pište ke konkrétní spisové značce dlužníka. Napište návrh na zrušení insolvence z důvodu zadlužování dlužníka. Pokud má dlužník v insolvenci dluhy starší 30-ti dní soud MUSÍ insolvenci zrušit. Tak to říká zákon, konkrétně § 418 zákona 182/2006 Sb. Musíte trvat na tom, aby soud insolvenci zrušil, tak jak mu to říká zákon. Ten jasně říká, že soud oddlužení ZRUŠÍ. Pokud si na to netroufáte určitě si na to najměte právníka a trvejte přesně na tom co jsem Vám napsat, tedy aby zajistil, aby soud oddlužení na základě uvedeného paragrafu zrušil. Soudům se do toho moc nechce, ale musíte být tvrdí. Nám se to nakonec povedlo.

  Vložil Zdeněk K. (bez ověření), 13. Srpen 2017 - 20:54

  Že soud oddlužení zruší vím. Nerozumím však, proč nám to radíte. My nechceme, aby soud oddlužení zrušil. Napsal jsem to v textu dotazu. Dlužník nám pak spadne do konkursu a my už nikdy neuvidíme NIC.

  Nyní alespoň z toho přihlášeného dluhu splácí stokoruny měsíčně, možná nám splatí nakonec alespoň těch 30 %. Budeme rádi i za to, než za velké NIC. Zatím splatil asi 6 % z původního dluhu.

  Když teď spadne do konkursu, přestane splácet i po těch stokorunách, co splácí nyní.

  Nemá žádný majetek a je nezaměstnaný, dělá snad jen nějaké brigády a bydlí někde po kamarádech, není ani v řádném nájmu, jeho byt prodal insolvenční správce.

  Můj dotaz zněl, co máme technicky provést s nově vzniklým dluhem, zda se podává klasická žaloba o zaplacení (návrh na vydání platebního rozkazu), nebo se jen pohledávka nějak dodatečně „dopřihlásí“ insolvenčnímu správci. A pokud se podává klasická žaloba, tak co pak máme provést s rozsudkem… Rozsudek pošleme insolvenčnímu správci, nebo podáme návrh na exekuci? Jenže exekuce asi není možná, když je přece v režimu oddlužení. Tak jak to je?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 14. Srpen 2017 - 20:26

  Píšete o vlastníkovi [bytu], jak je možné, že zároveň tvrdíte, že nemá žádný majetek ?

  Vložil lama (bez ověření), 14. Srpen 2017 - 8:28

  Žalobu podat nemůžete, protože Vám ji soud zamítne z důvodu, že dlužník je v insolvenci. Pokud soud insolvenci zruší, žalobu podat můžete. následně budete mít exekuční titul a až bude jednou dlužník třeba pracovat, tak bude exekutor konat. Když nebudete dělat nic, tak dluh bude po třech letech promlčen.

  Vložil Jaroslavová (bez ověření), 15. Srpen 2017 - 8:03

  Pane lamo, proč oblbujete tazatele? Samozřejmě, že musí podat výbor žalobu o zaplacení – viz § 159 o.z.

  Fakt, že je dlužník v insolvenci, neznamená, že výbor nebude pokračovat ve vymáhání nově vznikajících dluhů.

  Pokud by výbor informoval insolvenčního správce, soud oddlužení zrušil, a dlužník opravdu spadl do konkursu, poruší § 159 o.z., protože věděli, že od dlužníka takovým postupem dluh nevymůžou. Pan Zdeněk tedy uvažuje správně a jedná v s péčí řádného hospodáře.

  Občanský soudní řád o zamítnutí žaloby o zaplacení z důvodu insolvence nic neříká. Také jsme měli dlužníka v insolvenci a podali jsme žalobu o zaplacení. Šlo o malou částku asi 5000 Kč. Dlužník se nakonec sám ozval a zaplatil a my žalobu vzali zpět.

  Vložil Zdeněk K. (bez ověření), 14. Srpen 2017 - 14:17

  „Žalobu podat nemůžete, protože Vám ji soud zamítne z důvodu, že dlužník je v insolvenci.“

  Můžu se zeptat, v kterém paragrafu insolvenčního zákona toto najdu? Náš právník říká, abychom podali návrh na vydání platebního rozkazu.

  Vložil lama (bez ověření), 14. Srpen 2017 - 19:15

  Proč se ptáte tady, když máte právníka, který Vám radí?

  Vložil anonymouus (bez ověření), 12. Srpen 2017 - 10:06

  na dluh vzniklý po oddlužení lze podat žalobu a následně jej exekuovat. zároveň platí, že dle § 418 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona insolvenční soud následně zruší oddlužení.

  rozhodně bych i kontaktoval insolvenčního správce.

  § 418 (1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo (2) Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

  Vložil Zdeněk K. (bez ověření), 13. Srpen 2017 - 13:46

  Jak tomu tedy rozumět? Když soud povolí oddlužení, pak mají věřitelé 30 dní na to, aby přihlásili své dosavadní pohledávky, tj. i pohledávky, které budou splatné během následujících 30 dní?

  Ale pohledávky vzniklé od 31. dne se už nepřihlašují, ale věřitelé klasicky budou podávat návrh na vydání platebního rozkazu (žaloba o zaplacení)?

  Co s podanou žalobou provede soud? Předpokládám, že na soudu se jim v počítači vysvítí, že dlužník má povolené oddlužení. Může vůbec soud v takové situaci vydat rozsudek?

  Má někdo praktické zkušenosti? Děkuji.

  Vložil MartinII, 12. Srpen 2017 - 14:03

  Zkuste najít rady zde v diskusi po zadání řetězce „exekuce“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".