vlastník platí zálohy na nesprávný účet

Vložil petra strnadová (bez ověření), 13. Květen 2020 - 22:42 ::

Dobrý den, máme letitý problém. Vlastník platí zálohy na účet kam je splácen úvěr (porušuje mandátní smlouvu) a peníze z tohoto účtu není možné vybrat ani převést. Bylo to projednáváno u soudu, ale doložil, že platí a o správnost účtu se nikdo nestaral. Dluh na zálohách roste… Právnička radí zažalovat za porušení mandátní smlouvy. Je nějaká jiná možnost? Předem děkuji za radu. S pozdravem P. Strnadová

  • zálohy na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil × (bez ověření), 14. Květen 2020 - 16:59

Neuvádíte to nejpodstatnější: Kdo je majitelem účtu, na který vlastník hradí?

Vložil petra strnadová (bez ověření), 18. Květen 2020 - 14:45

Majitelem účtu je svj

Vložil × (bez ověření), 18. Květen 2020 - 22:01

„Majitelem účtu je svj“

Pokud je majitelem účtu SVJ a vlastník hradí, pak nemůže dlužit.

Pokud vlastník hradí na účet SVJ, nemůže dlužit. Čemu na tom nerozumíte?

Dokonce i kdyby uvedl nesprávný variabilní symbol, ale prokazatelně hradil, tak rovněž nemůže dlužit.

Vložil . (bez ověření), 14. Květen 2020 - 9:39

Jste opravdu v obraze? Úvěrový účet je v bance a vlastník jeho číslo pravdepodobně vůbec nezná, tak jak by na tento účet mohl posílat své vlastní předepsané částky. Vlastník porušuje mandátní smlouvu. A jakou, vždyť on žádnou, co se týče správy domu, nepodepsal. O správnost účtu se u soudu nikdo nestaral. Ale od toho je přece svj, aby prokázalo, na jaký, který účet má vlastník platit. Já bych si dovolil napsat, že to máte drobátko všechno pomíchané a vůbec nevíte o co jde.

Vložil petra strnadová (bez ověření), 18. Květen 2020 - 14:43

č. ú. zná, protože byl činný v minulém výboru… ano svj prokázalo, že má vlastník dluh, ale vlastník doložil, že platí a tím celá věc skončila. To je ta absurdita na které to stojí.

Vložil a (bez ověření), 18. Květen 2020 - 21:35

Na ten úvěrový účet SVJ posíláte peníze na splácení úvěru z běžného účtu SVJ měsíčně sami či má od Vás banka svolení k inkasu a z běžného účtu si finanční prostředky na úvěrový účet banka inkasuje sama? Pokud jde o první variantu, tak holt do vyrovnání částky, co má být převedena na úvěrový účet, prostě nic nepřevádějte, neb tam už máte poněkud předplaceno. Pokud jde o druhou variantu, tak se domluvte s bankou, ať inkasuje z Vašeho běžného účtu až po vyčerpání už na účet složených finančních prostředků. Na úvěrovém účtu máte prostě předplacené splátky. Poněkud nevýhodné, ale účetní by si s tím měla poradit. Spíš než na soud by možná bylo vhodnější obrátit se na úvěrující banku a domluvit se na postupu s ní.

Vložil Justitianus, 19. Květen 2020 - 6:04

Paní Petro, absurdita je spíše Váš setrvalý postoj.

Přestože jsem Vám vysvětlil jak se věci mají, přestože jsem k tomu citoval příslušný judikát, stále tomu odmítáte porozumět a správný postup soudu označujete za „absurdní“. Nesmyslně jste označila platícího vlastníka za „neplatiče“. Nepravdivě jste tvrdila, že má „dluh na zálohách“.

Ukázalo se, že není pravdivá ani Vaše informace o tom, že vlastník „porušuje mandátní smlouvu“.

Stejné to asi bude s Vaším tvrzením že z účtu SVJ „nelze peníze dostat“. Nejspíše je to opět nepravda.

Úvěrové účty jsou dvou typů: Buď jde o účet ve vlastnictví banky, přes který procházejí platby od úvěrového dlužníka, nebo jde o účet ve vlastnictví dlužníka, ke kterému má banka inkasní právo a strhává si z něj platby spojené s úvěrem.

První možnost jste vyloučila – účet je ve vlastnictví SVJ. Zbývá tedy druhá možnost. Prosím prokažte Vaše tvrzení „stále máme desítky tisíc na úvěrovém účtu odkud je nelze dostat“. Z každého účtu SVJ samozřejmě lze peníze dostat. Vždyť vlastník účtu má dispoziční právo k prostředkům na účtu! Citujte laskavě tu část úvěrové smlouvy, která zakazuje, aby vlastník účtu (SVJ) disponoval s prostředky na svém účtu. Děkuji.

Justitianus

Vložil JaVa, 14. Květen 2020 - 8:03

Mohla by jste zde prosím,nejprve objasnit, z jakého důvodu má vaše SVJ dva bankovní účty.Jsou oba zřízeny a vedeny zcela bez jakýchkoliv poplatků?Co je o způsobu hrazení příspěvků na správu,měsíčních splátek úvěru a záloh na služby, uvedeno ve vašich stanovách?

Děkuji.JaVa

Vložil petra strnadová (bez ověření), 18. Květen 2020 - 14:46

Jeden účet slouží k vlastníkům k placení záloh a druhý úvěrový slouží ke splácení úvěru (zateplení domu) a tam vlastník posílá platby.

Vložil Justitianus, 14. Květen 2020 - 1:33

Z čeho dovozujete, že vlastník platí na „nesprávný“ účet? Máte ve stanovách uvedeno, že vlastníci jsou povinni hradit na nějaký jiný konkrétní účet SVJ?

Z čeho soudíte, že vlastník porušuje mandátní smlouvu? On má sjednanou mandátní smlouvu? S kým ji sjednal? A co je jejím obsahem?

Z čeho soudíte, že vlastník má dluh na zálohách? Sama jste uvedla, že zálohy platí. Platí tedy řádně a podle předpisu na účet SVJ u poskytovatele peněžních služeb, nebo neplatí?

[J]estliže věřitel bez zbytečného odkladu poté, kdy mohl při řádném chodu věcí zjistit, že dlužník poukázal peněžité plnění na jeho účet (odlišný od účtu, na který měl dlužník dle dohody plnit), tyto peněžité prostředky dlužníkovi nevrátí, lze zásadně uzavřít, že dlužníkovo plnění na jiný účet akceptoval; v takovém případě zanikne dlužníkův závazek (neplyne-li z uzavřené smlouvy něco jiného) dnem připsání poukázané částky na účet věřitele.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 3065/2009, ze dne 16. 1. 2013

Justitianus

P. S. Pozdravujte ode mne vaši právničku.

Vložil petra strnadová (bez ověření), 18. Květen 2020 - 17:30

Ano ve stanovách je uvedeno kam mají vlastníci platit a on to porušuje. Vlastník roky platil na úvěrový účet odkud peníze nelze převést ani vybrat. Mandátní smlouvu (zapomněla upřesnit v dotazu) porušilo družstvo, když problémovému vlastníkovi dalo nedávno číslo nového účtu svj, který neslouží k platbám vlastníků, ale k provozu domu. Sem tento vlastník začal posílat poslední rok platby. Odtud se peníze převést dají, ale stále máme desítky tisíc na úvěrovém účtu odkud je nelze dostat.

Vložil JaVa, 18. Květen 2020 - 18:13

Nějak v těch Vašich informacích tápu.Jste družstvo nebo SVJ?Kdo si vlastně ten úvěr vzal?Družstvo nebo SVJ.Pokud SVJ ,tak jak se do toho, kam máte peníze posílat, může vměšovat nějaká cizí právnická osoba=družstvo?Nechtě­la by jste nám to,prosím, více objasnit?Stačí sem dát vaše IČO a celé znění vašich stanov, včetně „mandátní smlouvy“,kterou máte zřejmě uzavřenou s původním vlastníkem budovy=družstvem.

Děkuji. JaVa

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".