Venčení psů nájemníky na pozemku SVJ

Vložil Sissy (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 10:42 ::

Prosím o radu. Máme schválen zákaz volného pobíhání zvířat na pozemku SVJ. Psy přesto venčí nájemníci (ne vlastníci) jednoho bytu. Dotaz 1.- mají automaticky pronájmem bytu nárok na užívání společné zahrady SJV bez souhlasu všech vlastníků SVJ? Dotaz 2.- Pokud by iniciovali hlasování o změně stanov v souvislosti s venčením psů na zahradě, mají pak nárok na venčení/užívání? Dotaz 3– Kolik hlasů vlastníků je potřeba k této změně?

Předem děkuji i za případný odkaz k zákonu. Sissy

  • smlouva o pronájmu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil asi tak (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 9:20

Jak jste napsala, pozemek vlastní SVJ. SVJ je právnická osoba a zastupuje jí statutární orgán. Ten má tedy právo požadovat po nájemníkovi, aby psy na jeho pozemku nevenčil a zakázat mu na pozemek vstup. Pokud to nájemník nebude respektovat, můžete se obrátit na přestupkovou komisi, nebo na něj můžete zavolat městskou policii. Obraťe se (členové výboru) taky písemně na vlastníka byt s výzvou, ať upozorní svého nájemníka, že na pozemku psy venčit nemůže. Upozorňuji vás, že právo v této republice je na straně hajzlíku. Takže dostat nájemníka z pozemku vám dá hodně práce s nejasným výsledkem. Nejlepší by bylo působit na vlastníka, aby pronajal byt někomu jinému.

Vložil asi tak (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 13:40

Píšete zde o dvou věcech, které jsu v rozporu. Jednou, že pozemek je svj a podruhé uvádíte, že je to společná zahrada SVJ. Nic takového, jako společná zahrada SVJ neexistuje. Společná zahrada SVJ je nesmysl. Pokud je pozemek kolem domu ve vlastnictví SVJ (u nás to tak máme) nemají nárok na užívání tohoto pozemku ani členové SVJ. Že pozemek ve vlastnictví SVJ vlastníci bytů běžně užívají je jiná věc a je to normální a běžné. SVJ obvykle užívání pozemků majitelům bytů nezakazuje. Nájemníci vlastníků na užívání pozemku ve vlastnictví SVJ nemají národ, protože vlastník bytu nemůže pronajmout svému nájemníkovi cizí pozemek (tj. pozemek ve vlastnictví SVJ). Pokud je pozemek kolem domu ve vlastnictví majitelů bytů podle podílů, tak nájemník má nažívání pozemku nárok a žádné hlasování se konat nemůže, protože žádným hlasováním mu to zakázate nemůžete (jak se na tom pozemku chová je jiná věc). Tak si prosím nejdříve ujasněte, kdo je v Katastru zapsaný jako vlastník pozemku, zda vlastníci bytů podle podílu nebo SVJ jako právnická osoba.

Vložil Sisy (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 16:19

Pozemek je ve vlastnictví SVJ. Není tedy můj podle podílu, pokud jsem členem SVJ? Díky, Sisy

Vložil JaVa, 10. Říjen 2017 - 16:33

Víte to na 100 %?Máte to ověřeno ve výpisu z KN?Zatím jste se o tom nezmínila a z Vašich dotazů je cítit,že o správě SVJ, toho moc nevíte.JaVa

Vložil Sisy (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 16:52

Ano vím, v katastru je uvedeno SVJ a jméno našeho SVJ… Sisy

Vložil JaVa, 11. Říjen 2017 - 8:46

Děkuji za doplnění info.Pokud, je na LV ke zmiňované parcele, opravdu uvedena pouze právnická osoba SVJ(což se mi nejeví jako správné, vůči všem členům SVJ) a nikoliv seznam všech vlastníků jednotek v domě,tak Vám vše, již odpověděl"asi tak".Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil Petr123 (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 12:27

„Máme schválen zákaz volného pobíhání zvířat na pozemku SVJ“

I kdyby tam venčil psa vlastník… jak byste chtěli tento zákaz vynutit?

Vložil Sisy (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 12:43

To nevím, nebylo potřeba- vlastníci to respektují a chtějí. Je ale stále více nájemníků a Ti to chtějí změnit, pomocí plné moci snad..

Vložil JaVa, 10. Říjen 2017 - 13:51
  1. Nájemníci, mají právo užívat vše,co patří do společných částí domu a pozemku,pokud to mají uvedeno ve své nájemní smlouvě s vlastníkem jednotky a k tomu žádný(zatím) souhlas SVJ nebo dokonce všech vlastníků jednotek v domě ,určitě nepotřebují.Ale vlastník jednotky,ve Vašem případě pronajímatel, má také své povinnosti a ty musí dodržovat i nájemníci,kterým byt pronajal.Pokud má SVJ s nájemníky problémy v rámci dodržování stanov SVJ,musí jednat vždy, pouze s vlastníkem jednotky=prona­jímatelem.Pou­ze s ním, je právnická osoba SVJ, v právním vztahu.

§ 1176 z.č. 89/2012 Sb.,

Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.

2)Pokud jsem dobře pochopil,tak nájemníci chtějí iniciovat změnu ve stanovách SVJ.S tím je pošlete ihned někam,třeba tam, kde končí lidská záda!Nájemníci, nejsou členy právnické osoby SVJ a svá práva vyplývající ze své smlouvy, mohou uplatňovat pouze vůči pronajímateli a tím v tomto konkrétním případě, SVJ zřejmě není.

3)Počet hlasů máte ve svých stanovách.

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".