Úprava výpočtu nákladů na ÚT u bytu dle minimální dovolené hranice na m2 objektu

Vložil FrJu1935, 24. Květen 2018 - 22:59 ::

Lze i výpočtu nákladů na ÚT za část roku (Vyhl.269/2015, §5) uplatnit kontrolu na přípustné meze průměrných nákladů, a event. tyto náklady i přepočítat dle dolní hranice celého objektu, pokud ji nedosáhnou!?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil FrJu1935, 28. Květen 2018 - 6:23
  Vložil Jan77 (bez ověření), 25. Květen 2018 - 7:27

  Patrně máte na mysli § 3 (2). Domnívám se spíše, že nikoliv, neboť výpočet je vztažen na (celé) zúčtovací období a § 5 (5) s tím ani nepočítá.

  Vložil FrJu1935, 28. Květen 2018 - 6:21

  Omlouvám se; chtěl jsem být stručný a zjišťuji, že jsem byl nesrozumitelný. Mám na mysli případ, kdy 15. 9. 2017 došlo ke změně majitele bytu i jeho užívání, a každému z nich firma provádějící rozpočet nákladů na ÚT určila podíl na základní a spotřební složce; jejich celkové náklady, jednomu za období 1. 1. 2017 až 14. 9. 2017,druhému od 15. 9. 2017 do 31. 12. 2017 následně podrobila kontrole na přípustné hranice průměrných nákladů na m2 v daném objektu, a když u prvního zjistila, že moc šetřil a jeho náklady se dostaly pod dolní hranici, tak mu „opravila“ spotřební složku dle této dolní meze o +3.456 Kč, i když měl součet dílků nulový! A v tom vidím „firemní folklór“ dotyčné společnosti! § 5, odst. 5, nebo 6, vyhlášky 269/2015 Sb. nic takového nestanovuje! Jinak celkové náklady bytu za celé účetní období byly ve stanoveném rozmezí. Díky za Váš názor. FrJu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".