Umožnění přístupu do soukromé části

Vložil SVJ403, 11. Únor 2018 - 16:51 ::

Dobrý den, naše SVJ řádně odhlasovalo na shromáždění zateplení stropu sklepních prostor bytového domu a vybralo dodavatele. Převážná část stropu je přístupná ze společných prostor, menší část ze sklepů náležících k jednotlivým bytům. Před samotnou stavbou nyní přišel jeden vlastník s tím, že on hlasoval proti zateplení, a že nás do jeho sklepa nepustí. Na zateplení nemá zájem a nechce vyklízet sklep. Z obav, že se k němu přidají další vlastníci, bych se rád dotázal, zda na takový postup má právo. Předem děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 11. Únor 2018 - 19:34

  Pokud Vámi zmiňovaný přehlasovaný vlastník, nenapadl v zákonné lhůtě řádné usnesení shromáždění vlastníků o zateplení stropů ve sklepě,( § 1209/89/2012 Sb.,),tak mu zkuste mu dát přečíst toto § znění zákona.Třeba pak změní názor.

  § 1183/89/2012 Sb.,

  (1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

  (2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

  Přeji hezký zbytek víkendu.JaVa

  Vložil Romeo (bez ověření), 20. Červenec 2018 - 21:08

  Dobrý den Nelze, než souhlasit s napsaným JaVa. Krom toho lze uplatnit i jiné právní úpravy a to nemám na mysli jen NOZ. Mnoho lidí se totiž chybně domnívá, že sklepní kóje je jejich výhradním vlastnictvím. Je to omyl, kdy špatná formulace je mnohdy zavádějící i třeba v nabídkách realitních kanceláří ap. Je rozdíl mezi sklepní kójí, která je umístěna někde v podzemní prostoře, která je rozdělena poměrně mezi jednotlivé vlastníky (jedná se VŽDY o majetek SVJ !!!) Jiná situace je v domech, kdy například na patře má vlastník „kumbál“ a má jej veden v KN jako součást bytové jednotky. Mnohdy ke zmatečnosti dochází při dělení majetku např. v převodu z LBD na VBJ Závěr – vlastník je povinen daný sklep zpřístupnit. Je mnoho verzí, jak věc řešit a neznám dispozice vašeho domu. Pokud by nad danou kójí nebyl např. byt jiného vlastníka, pak je možné zateplení provést ohraničením dané kóje. Z pohledu stavebního pak může naopak dojít k tomu, že naopak daný prudič bude mít ve svém sklepě plíseň, vlhkost ap. Je zde samozřejmě institut právní cesty, pokud by vaše SVJ chtělo jít touto cestou, nebo nebylo cesty jiné, pak nezapomeňte při podání žaloby žádat o předběžné opatření soudu. hodně štěstí

  Vložil TO (bez ověření), 20. Červenec 2018 - 23:17

  Romeo sklepní koje nejsou v majetku SVJ. Pište jen o věcech, kterým rozumíte, jsou-li takové.

  Vložil Romeo (bez ověření), 21. Červenec 2018 - 8:52

  Dobrý den Všiml jsem si, že brázdíte po portálech SVJ a zřejmě záměrně zde rozporujete jasné skutečnosti aby jste mátl nejen vlastníky BJ, ale i výkonné orgány SVJ Jak jsem Vám odpověděl v jiném vlákně. Prosím vaše dezinformace poškozují práva vlastníků bytů OPĚT tedy všechny ostatní odkazuji na Nařízení vlády ČR 366/2013 Sb § 5 odst.1 písmeno I Společné části domu § 5

  (1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména

  1. vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu,
  2. střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
  3. komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
  4. zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
  5. výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
  6. balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
  7. domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
  8. výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
  9. půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
  10. bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce.

  (2) Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.

  (3) Podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí domu

  Vložil TO (bez ověření), 21. Červenec 2018 - 9:15

  Romeo, nekopírujte zde všeobecně známé texty. Nechápete, že balamutíte čtenáře svou utkvělou představou, že koje a okna jsou v majetku SVJ. NEJSOU!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vložil Romeo (bez ověření), 21. Červenec 2018 - 9:25

  To se příteli budete muset obrátit na naše zákonodárce :-) Zkuste i Úřad vlády ČR – třeba jim vysvětlíte, že jste nad zákon a na základě vašeho rozhodnutí jsou tyto zákony neplatné :-D Ano okopírované je přesné znění zákona, kde se píše, že skl. koje JSOU majetkem SVJ čti §5 odst.1. písm. I (9) Tedy pokud umíte číst :-)

  Vložil Romeo (bez ověření), 21. Červenec 2018 - 9:10

  OPRAVA ODKAZU Pro ty co zajímá pravda – výše vložen text nařízení vlády s odkazem na písmeno „I“ po přenesení textu se zobrazuje číslovka „9“ TEDY I = 9

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 11. Únor 2018 - 19:25

  Není zákaz takto postupovat.
  Ale nevysvětlil jste, zda se jedná o sklepy vlastníků, tedy místnost, nebo jen kóje ve sklepě. Pak užívá část společného prostoru.
  Přečtěte si prohlášení vlastníka, i když i to může být vadné. V KS mám uvedený sklep, a je to kóje, sklepy jsou společné.
  Jste-li stat. orgán, načtěte si příslušné normy, očekává se od SO jejich znalost. Pokud je to odhlasováno v souladu se zákonem, poslední instancí je pro vás soud.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".