Umoření dluhu

Vložil salve, 13. Duben 2019 - 4:44 ::

Řešíme tento případ. Dlužník má promlčený dluh a vznikne mu přeplatek v ročním vyúčtování služeb. Lze tímto přeplatkem umořit tento dluh?

  • dluh

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil xy (bez ověření), 13. Duben 2019 - 8:27

Proč je ten dluh umořený a nebyl vymáhaný?

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 13. Duben 2019 - 6:47

Pokud se domníváte, že dlužník nemá ponětí o svých právech, můžete to zkusit. Obrátí-li se na soud s uplatněním námitky na promlčení vámi uváděného dluhu a bude požadovat sankci za nesplnění povinnosti SVJ ve smyslu §13, zákona 67/2013 Sb., máte smůlu. V podstatě se může bránit vůči zadržení svého přeplatku z ročního vyúčtování služeb, který musí SVJ vypořádat do zákonem stanoveného termínu, které v takovém případě bude představovat na straně SVJ bezdůvodné obohacení. Pokud by dlužník shledal ve vyúčtování nějaká pochybení a vůči SVJ by na takové vyúčtování služeb uplatnil řádnou reklamaci, pak takové vyúčtování není řádné a pohlíží se na něj, jako by nebylo předloženo, čímž by se SVJ vůči dlužníkovi ocitlo v prodlení a sankci dle výše uvedeného zákona by tak mohl dlužník uplatnit vůči SVJ v mnohem razantnější formě. Ostatně, pokud by se dlužník nechtěl obracet na soud, může si svou pohledávku za SVJ započítávat na své zálohy, které na účet SVJ měsíčně poukazuje.

Vložil tomas 22, 15. Duben 2019 - 2:57

šedivá je teorie a zelený strom života…

přečtěte si http://www.portalsvj.cz/…uctovani-tuv

zjistíte jak výrazně se liší zákon a reálné rozhodování soudu

Vložil jdoucikolem (bez ověření), 13. Duben 2019 - 21:17

Pane "Zdeněk II", hodně zde přispíváte a toho si cením, ale myslím, že jste použil špatně pochopitelnou (možná i vadnou) větní kombinaci.

cit. ".. by na takové vyúčtování služeb uplatnil řádnou reklamaci, pak takové vyúčtování není řádné a pohlíží se na něj, jako by nebylo předloženo .."

Domnívám se, že vyúčtování služeb aby bylo splatné, musí být správné a řádné, jinak není splatné. Je úplně jedno, jestli příjemce podal reklamaci, protože
dle judikatury (např. I.ÚS 1294/07 ze dne 13. 3. 2008) je vyúčtování jednostranný, adresný právní úkon (jednání).

Vložil Zdeněk II (bez ověření), 14. Duben 2019 - 17:59

Pane „jdoucíkolem“, děkuji za upozornění, protože uvedený judikát je užitečný a přiznám se, že v této souvislosti jsem jej nezaregistroval. Tedy v tom smyslu, že vyúčtování je jednostranný právní úkon. Pokud na jedné straně příjemce služeb takové vadné vyúčtování akceptuje (ne všichni příjemci služeb si vyúčtování kontrolují) a přijme případný přeplatek nebo uhradí případný nedoplatek, domnívám se, že se později asi obtížně bude dovolávat skutečnosti, že takové vyúčtování není správné a řádné, když s ním v podstatě vyjádřil souhlas.

Vložil jdoucikolem (bez ověření), 14. Duben 2019 - 20:29

Kdoví co na to soud. Ale zkusím položit otázku a odpovědět si jako "člověk průměrného rozumu".

a) Příjemce má nedoplatek a zaplatí ho. Zde na portalsvj.cz panuje názor, že konkludentně s vyúčtováním souhlasil a že u soudu pak neuspěje. Bude to fungovat i opačně?
- SVJ za 2 roky zjistí, že jeho nedoplatek měl být výrazně vyšší. Vystaví mu nové vyučtování a jistě po něm peníze chtít bude.
- Co opačně, má přeplatek, SVJ se "sekne" v přeplatku o "nulu" a vyplatí to. SVJ si za to za 2 roky uvědomí a myslíte si, že mu ty peníze nechají?

V osobním životě může nastat celá řada situací, kdy příjemce služeb nemůže na vyúčtování reagovat. Nemusí to být člen SVJ, ale také nájemce.

K 1.5. je povinnost SVJ vyhotovit a doručit řádné vyúčtování za předchozí rok. Teď beží tříletá subjektivní promlčecí lhůta.
Podle mého názoru, když si příjemce služeb uvědomí po 4 letech, že vyúčtování nebylo řádné, tedy nesplatné ani zčásti a, že se SVJ bezdůvodně obohatilo může jít k soudu.

Možná někdo ze zdejších odborníků zná nějaká soudní rozhodnutí či judikaturu ke shora uvedenému.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".