Účtování úroku z prodlení v případě opožděných plateb vlastníků bytů

Vložil staarman, 16. Březen 2019 - 13:20 ::

Dobrý den všem.

V pozvánce na shromáždění SVBD se objevil tento překvapivý bod jednání – „Účtování úroku z prodlení v případě opožděných plateb vlastníků bytů“. Je pravděpodobné, že se jedná o pravidelné měsíční zálohové platby. Není to z toho ale jasně patrné a může se jednat i o placení nedoplatků vzniklých při ročním vyúčtování. Otázka zní, zda vůbec má Společenství právo vybírat od členů úroky z prodlení nebo jiné penalizace?

Jen pro upřesnění, máme schváleny nové stanovy a fungujeme tedy podle NOZ.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 16. Březen 2019 - 17:54

  My nemůžeme vědět co tam o dlužných částkách máte uvedeno. Shromáždění vlastníků sice může rozhodnout o účtování úrokú stanovených ve smyslu platného zákona, ale protože se jedná o důležité rozhodnutí nestačí na to jen nadpoloviční větčina přítomných. Kvorum by opět mělo být ve Vašich stanovách.

  Vložil staarman, 17. Březen 2019 - 19:24

  Máte pravdu, nemůžete. Nemáme tam o tom ani čárku. Takže to možné je, ale musela by se odhlasovat změna stanov? A na to je kvórum stanoveno v NOZ nebo to má být ve stanovách? A pokud to tam není?

  staarman

  Vložil Roman. (bez ověření), 18. Březen 2019 - 18:57

  V případě, že vlastník je vlastník s platbami v prodlení, vzniká společenství vůči tomuto dlužníkovi nárok na úrok z prodlení ve výši sjednané ve stanovách.

  Pokud výše úroku z prodlení není ve stanovách sjednána, vzniká společenství vůči tomuto dlužníkovi nárok na úrok z prodlení ve výši dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., tedy ve výši, která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Vymáhání úroků z prodlení po dlužnících patří do pravomoci statutárního orgánu. Není k němu potřebný souhlas shromáždění vlastníků, pokud stanovy nevyhradí rozhodování v této záležitosti do působnosti shromáždění.

  Vložil staarman, 18. Březen 2019 - 19:21

  taky už jsem si to našel. Každopádně děkuji. staarman

  Vložil Roman. (bez ověření), 17. Březen 2019 - 17:42

  Jak jste přišel na to, že jedná-li se o důležité rozhodnutí nestačí na to jen nadpoloviční většina přítomných?

  Pokud mají ve stanovách úpravu převzatou podle NOZ, tak stačí podle § 1206/2 k přijetí rozhodnutí souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Pouze v případě mění-li se všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek a pak ještě souhlas dotčených vlastníků při změně prohlášení vlastníka.

  Vložil antispamer (bez ověření), 18. Březen 2019 - 11:56

  Pavel II je spamer, který tu šíří ničím nepodložené bláboly. Ignorujte ho.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".