Účtování a vypořádání poštovného

Vložil Vladimir B., 19. Květen 2016 - 20:16 ::

V rozpisu zálohových plateb na služby spojené s bydlením máme položku poštovné, která se předepisuje externím vlastníkům (záloha 5,– Kč/měs). Ročně se provede vyúčtování. Vzniklé nedoplatky na poštovném jsme od vlastníků inkasovali snížením vyplácených přeplatků z ročního vyúčtování za služby. Položka poštovné totiž není v SW na roční vyúčtování služeb zavedena. Nyní nám zaslal jeden externí vlastník protest na tento postup s komentářem, proč se mu nezasílají doklady e-mailem /jedná se o závažné doklady: předpis zálohových plateb a vyúčtování zálohových plateb/. Tyto doklady se vlastníkům v domě předávají vždy proti podpisu. Odeslání mailem nepovažujeme za průkazné předání proto jej naprovádíme – nyní snad jen do datové schránky vlastníka /pokud ji někdo vlastní/. Zajímá mne jak je to u Vás.

  • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil PavelII (bez ověření), 20. Květen 2016 - 13:56

Pouze na vyžádání poštou. Především odesílající si nastaví informaci, že byl mail otevřen a také jsme se dohodli, že každý odpoví prostým OK. Nikdo s tím nemá problém a šetříme vlastní peníze. M.j. také zasíláme vlastníkům kompletní účetní evidenci. Maliem hračka, papírů by bylo do krabice.

Vložil ttttr (bez ověření), 20. Květen 2016 - 7:29

Jaký je rozdíl mezi externím a interním vlastníkem? Jinak poštovné je nákladem vlastní činnosti.

Vložil Svbj (bez ověření), 20. Květen 2016 - 0:30

Zajímavý dotaz. Přílišnou byrokracii nemusím, jsme malý dům, tak tyto doklady rozesíláme mailem se žádostí o potvrzeni příjmu a nadto, pokud vlastník zálohu uhradí, víme, že je vše v pořádku. Takový postup se však nehodí pro domy s větším počtem vlastniků. Tam by měl být postup „formálnější“ a korespondence se „vzdálenými“ vlastníky pro výbor prokazatelná. A také ke všem těmto vlastníkům stejný přístup. Jak se ve společenstvi předává a projednává roční uzávěrka? Na jednáni společenství? Pokud se vlastníkům, žijícím v domě předávají tyto doklady osobně proti podpisu, co vyzvat ty ostatni, že v určitou dobu nebo po domluvě si tyto dokumenty mohou také osobně vyzvednout, jinak budou zaslány poštou. Dala bych přednost stejnému zacházení se všemi „vzdálenými“ vlastníky. Je sice pravda, že poštovné se řadí mezi náklady vlastní správní činnosti, to bych však chápala u korespondence v zájmu celého společenství. Proč by však vlastníci přebírající doklady osobně, měli přispívat na poštovné oné druhé skupině vlastníků? Nebylo by i řešení vyzvat tyto vlastníky k předložení oficiální informace, jaký druh korespondence si přejí a na jakou adresu?

Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 19. Květen 2016 - 20:36

Poštovné je podle mého názoru nákladem vlastní správní činnosti. Tam kde potřebuji prokázat doručení doručuji doporučěně popř. s doručenkou (upomínky).

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".