Účast, hlasování, platby - staré vers. nové stanovy

Vložil talk, 1. Listopad 2016 - 12:36 ::

Dobrý den,

mám pár dotazů. Předem děkuji za vaše odpovědi. Řešíme nové stanovy SVJ. Nedříve popíši stav k dnešnímu dni podle starých stanov. Jsme dům o 12 bytech s různou velikostí, s různými podíly na společných prostorách (5 velkých bytů, 7 menších). Při shromáždění jsme měli pravidlo pro účast, hlasování 1 byt/1 hlas, zároveň máme odvod do fondu oprav každý byt stejnou částku.

Jak správně postupovat při tvoření nových stanov – rádi bychom toto pravidla zachovali.

Děkuji.

  • hlasování
  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel II (bez ověření), 2. Listopad 2016 - 15:33

Zákon 74/1994 Sb. neumožňoval Váš způsob hlasování a tato jsou neplatná. Na nákladech na provoz a opravy se podílíte podle prohlášení vlastníka a následně podle stanov. Pokud máte ve stanovách schválený podíl na počet bytů pak je vše OK. Pokud ne porušujete vlastní stanovy, leda, že by všechny byty byly stejné resp. v LV zapsány stejné podíly. Nejste povinni přijmout vše z části bytové hospodářství co NOV přináší. Staré stanovy lze jen upravit a to v kogentních ustanoveních. Problém je, že je nikdo z diskutujících neumí vyjmenovat a odůvodnit. Kdysi to tady řešil diskutující LAKE, dle mého soudu správně, ale všichni ho tady za to kritizovali. Takže si najděte starší příspěvky na toto téma.

Vložil Kubík (bez ověření), 2. Listopad 2016 - 11:31

Napsal jste: „Při shromáždění jsme měli pravidlo pro účast, hlasování 1 byt/1 hlas, zároveň máme odvod do fondu oprav každý byt stejnou částku.“

Nejdříve je třeba zjistit, jestli byl uvedený postup v souladu se zákonem. Uplatňovali jste toto pravidlo už před r. 2013 tj. za účinnosti ZoVB? Jestliže ano, bylo takové ustanovení stanov schváleno souhlasem všech vlastníků?

Podle NOZ lze uvedené pravidlo uplatnit podle § 1161 NOZ stanovením spoluvlastnických podílů na společných částech domu ve stejné výši (předpokládám, že v katastru máté zapsány spoluvlastnické podíly podle velikosti podlahových ploch bytů). Změna spoluvlastnických podílů vyžaduje změnu prohlášení vlastníka souhlasem všech vlastníků.

Nevím, jaký důvod vedl vlastníky menších jednotek, že dosud souhlasili (pokud tedy vůbec existuje doklad o souhlasu všech vlastníků) s příspěvky na správu ve stejné výši jako vlastníci větších bytů. Tento způsob byl v případě bytů s různou velikostí neobvyklý a zpravidla se příspěvky řídily velikostí podlahové plochy bytů.

Vložil páčko (bez ověření), 2. Listopad 2016 - 14:16

Kubík napsal: Nevím, jaký důvod vedl vlastníky menších jednotek, že dosud souhlasili (…) s příspěvky na správu ve stejné výši jako vlastníci větších bytů.

Mě by zas zajímalo jakej důvod měli vlastníci větších bytů souhlasit s tím že budou v poměru podle svejch (velkejch) spoluvlastnickejch podílů ručit za závazky společenství když rozhodnutí o jejich vzniku při hlasování nadpoloviční většinou podle kusů nemaj ani šanci ovlivnit nebo zablokovat…

Vložil provlada, 2. Listopad 2016 - 13:32

Prohlášení vlastníka musí obsahovat (dle ZoVB i NOZ) velikost podílů jednotek na společných částech. Ne nutně musí odpovídat podlahové ploše. Vlastník jednotky má vždy hlas podle tohoto podílu a současně podle něj ručí za dluhy SVJ. Příspěvky na správu domu odpovídají podílům jednotek, ale mohou být dohodou (všech VJ) určeny jinak.

Nejsou-li podíly v prohlášení stejné, nesmí být stejné podíly hlasů, ale příspěvky mohou být dohodou všech určeny ve stejné výši.

V.Procházka

Vložil anon. (bez ověření), 1. Listopad 2016 - 12:50

Hlasování 1 byt 1 hlas nedoporučuji, byt nemůže mít hlas. No, do fondu oprav si snad můžete navrhnout co chcete, protože FO neexistuje, vlastník nemá povinnost přispívat do FO. Vlastník má povinnost přispívat pouze na správu domu a to podle podílu na společných částech domu. Já osobně bych jinak nepostupoval. Ovšem..... Úprava poměrů ve společenství vlastníků je současnou právní úpravou ponechána z velké části na vůli jejich členů. Občanský zákoník má přednost vždy, ovšem v mnoha případech umožňuje členům, aby se od jeho textu odchýlili a upravili si poměry jinak (tzv. zásada autonomie vůle a dispozitivnosti ustanovení). U každého ustanovení občanského zákoníku se v tomto ohledu zjišťuje, zda je možné ho vyloučit. Tam, kde občanský zákoník neupravuje nic, platí zjednodušeně zásada, co není zakázáno, je dovoleno.

Vložil talk, 1. Listopad 2016 - 12:57

myšleno, na vlastnictví 1bytu bez ohledu na velikost, spoluvlastnictví bytu, SJM, 1hlas

Vložil Vlastiks, 1. Listopad 2016 - 12:54

… ale kdo tomu rozumí.

Kolik právníků, tolik názorů.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".