Trestná činnost předsedy společenství vlastníků

Vložil Anonymous, 7. Červen 2019 - 16:59 ::

Neví někdo, jak dopadlo tohle řízení

http://kraken.slv.cz/5Tdo269/2015

nebo jak zjistit konečný výsledek? Řešíme něco podobného.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anonym1 (bez ověření), 19. Červen 2019 - 17:56

  z justice.cz vyplývá, že předsedkyně byla zproštěna.

  Vložil anonim (bez ověření), 6. Září 2019 - 18:00

  Za prvé není zodpovědná pouze předsedkyně, ale celý výbor SVJ .

  Pokud někdo podal trestní oznámení pouze na předsedkyni výboru, není se divit že orgán v trestním řízení nemůžou konat jinak jak zprostit jmenovaného.

  Příklad Usnesení orgánu v trestním řízení proti starému výboru SVJ – Nedvědova 7,9,11 v Olomouci v roce 2017.

  anonim

  admine nemazat

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 6. Září 2019 - 19:06

  Usnesení orgánu činného v trestním řízení jsem sice nenašel, ale přečetl jsem si poslední zápis ze shromáždění IČ 27199341. Mají tam nějakého psychopata Miroslava Š., který bez vyzvání vykřikuje svá moudra a proto ho ignorují. Já bych ho nechal vyvést ochrankou.

  Vložil anonim (bez ověření), 7. Září 2019 - 7:16

  Opětně změna nanonymousss a mmm na Jdoucí kolem, který je spjat s SVJ – Nedvědova 7,9,11 v Olomouci.

  Nejsou to žádná moudra ale fakta ke korupčnímu jednání zainteresovaných stran a osob v trestním řízení z důvodu : " Porušení povinnosti při správě cizího majetku " a " Zkreslování o stavu hosúpodařenía jmění".

  Na daném portálu jsou vždy co přinášejí skutečné fakta vždy perzekuovány šlenci jako: anonymoussss,mmm a nyní Jdoucí kolem, kterří těží k daného jednání členů výboru SVJ a to na základě korupčního jednání.

  Nejste za členem státní správy jdoucí kolem ?

  Nejde o moudra ale pouze o fakta a to uzavřením úvěru v roce 2010 v částkách 13.000.000 Kč. a 120.000.000 Kč­.u stavební spořitelny Wustenrot a.s.

  je též nutnost sdělit že podané trestní oznámení bylo podáno novým výborem SVJ na starý výbor SVJ, ale poté uzavřeno novým výborem SVJ překlenovací úvěr v částce 15.000.000 Kč.

  To jsou fakta k jednání SVJ neslučující se s dobrými mravy.

  Kdo nemůže argumentovat fakty , tak se snižuje k pmluvě daných osob !!!

  anonim

  Admine nemazat

  Vložil Zločin zpronevěry (bez ověření), 9. Červen 2019 - 14:10
  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Červen 2019 - 15:45

  Při řádně vedeném účetnictví by k ničemu takovému nemohlo dojít. Nejen nepoctivost na jedné straně, ale i pohodlnost a nezájem vlastníků na druhé straně je výsledkem takových konců.

  Přitom některé nepravosti v „hospodaření SVJ“ mohou skutečně odhalit i ti, kteří účetnictví nerozumí.

  Stačí požadovat alespoň to, aby bylo účetnictví průkazné, srozumitelné a přehledné, jak to stanoví § 8 zákona o účetnictví.

  Podrobnosti jsou v předchozím dnešním příspěvku pod názvem „Jak najít účetního 2 – pro Týnu“, který je zatím v nemilosti. Doufám, že zatím.

  Vložil Vlastnické hnutí (bez ověření), 13. Červen 2019 - 2:05

  Tady se opakovaně z nepochopitelných důvodů zaměňuje účetnictví a vyúčtování. Vlastníka bytu účetnictví nezajímá.

  Co vlastníka bytu zajímá je vyúčtování záloh na správu a vyúčtování záloh na služby, která obě musejí být správná, srozumitelná, přehledná, v souladu s právní úpravou, a nesmíchaná dohromady. Vlastník bytu není povinen cokoli luštit či si domýšlet na základě své fantazie. Soudce (docela ráda bych zde napsala jeho jméno, ale řízení není skončeno a už teď je těžce zaujatý proti mě) mi nicméně vysvětlil, že stačí vyúčtování přibližné (!!) i vadné (!!) s odůvodněním, že vyúčtování mají podle jeho zkušenosti vadné ve většině SVJ (patrně včetně jeho SVJ, je sám předsedou).

  Dostat obě vyúčtování v řádné podobě od našeho SVJ je nemožné, zato SVJ podává žaloby.

  Vložil \\\\\ (bez ověření), 13. Červen 2019 - 10:04

  Nikdo nic nezaměňuje, ale to nepochopíte při své prostoduchosti. Bohužel zde můžete přispívat z nepochopitelných důvodů i vy i když byste měla být pro mimořádnou hloupost svých příspěvků průběžně mazána. Pokud vlastníka nezajímá účetnictví, pak se nemůže divit, jak to může dopadnout.

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 13. Červen 2019 - 18:14

  A jak pak asi laik rozezná účetní podvod?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 13. Červen 2019 - 2:46

  hm,

  a jak Vám pomůže držet v tajnosti jméno soudce, který se chová jak Vy tvrdíte?

  Já bych chtěl vidět rozsudky soudce/kyně který takovéto krávoviny tvrdí a takto soudí – bez ohledu na to, že bych třeba nebyl místně příslušný k jeho moci. Uveďte ho a já si je sám vyžádám. Uvedete jeho jméno?

  Čmuchal

  PS: moje <jméno> sice není „Čmuchal“, ale mít za nick „Vlastnické hnutí“ asi nebude pro důvěryhodnost Vašich tvrzení, to nejlepší.

  Vložil Roland (bez ověření), 14. Červen 2019 - 14:50

  „jak Vám pomůže držet v tajnosti jméno soudce“

  Jak Vám pomůže, když Vám přispěvatelka jméno soudce napíše?

  Vložil JarekSVJ, 10. Červen 2019 - 8:16

  " Nejen nepoctivost na jedné straně, ale i pohodlnost a nezájem vlastníků na druhé straně je výsledkem takových konců…" tahle věta KRÁSNĚ charakterizuje jednoznačně dění v SVJ a to nejvíce ta část POHODLNOST A NEZÁJEM VLASTNÍKŮ… Moc tomu nerozumím pracuji pro svj jako statutár cca 18 let ale líp vlastníky snad charakterizovat nejde: pohodlní, líní bez zájmu ale chytří jak rádio… Té opravdu menšině ale opravdu menšině co je na druhé straně se omlouvám.

  Vložil Nečlen (bez ověření), 10. Červen 2019 - 17:42

  Tak především „výsledek takových konců“ je:

  1. Zloděj ve Výboru
  2. Členové Výboru
  3. Revizor
  4. Účetní

  Vlastník tohle všechno platí a ještě je má kontrolovat? Aby byl označen za kverulanta apod.? Nebo aby se podkladů domáhal soudně?

  Každý Výbor by měl automaticky měsíčně předkládat:
  bankovní výpisy z účtu SVJ
  přehled uskutečněných hotovostních plateb
  zápisy jednání Výboru

  aby vlastníci mohli důstojně a v klidu kontrolovat své peníze. Ne shrbeni někde ve sklepě a pod dozorem „předsedy“.

  nezájem, pohodlnost a lenost vlastníků“ no a co?

  Vlastníci jsou páni a nadřízení Výboru tj.správci, takže tací klidně být mohou. Pokud se sluhovi jeho pán nelíbí, ať si najde jiného. Někteří statutáři zde neustále urážejí vlastníky. Přitom jde o obyčejné sousedské spory s tím rozdílem, že jeden soused povinně platí druhému, že jeden soused proti druhému sousedovi poštve právníka z jeho peněz atd. Soused ve Výboru nikdy nebude nestranný. Vždy bude někomu nadržovat a proti jinému štvát. Profesionální správce (předseda) by to mohl změnit, aby lidé bydleli a neřešily „cholerika lojzu ve Výboru, který pohrdá lidmi“.

  Vložil adviser, 12. Červen 2019 - 11:15

  Profesionální správce na tom moc nezmění. Když nebude cholerik Lojza ve výboru, budou další cholerici mezi vlastníky. Právě tito mají tisíce připomínek, ale o řízení toho cirkusu absolutní nezájem. „Von to bude někdo dělat, třeba profík“.

  Vložil Nečlen (bez ověření), 12. Červen 2019 - 14:42

  Jaké znalosti máme vyžadovat od profi předsedy?

  V neposlední řadě pak musí mít taková osoba psychologické znalosti, protože v některých případech je řízení shromáždění a jednání s vlastníky bytů značně složitý úkol, vyžadující velkou dávku diplomacie.

  Vložil TakyČlen (bez ověření), 12. Červen 2019 - 15:12

  Ve většině případů,soudě podle zdejších výpotků(příspěvků) dlouholetých členů samospráv,potažmo přecedů SVJ,úplně postačí, někdo mezi Anderem z Košic a Vladimírem Menšíkem.Ovce stejně nezajímá, o čem se vlastně jedná,ony jsou zvyklé pouze platit a hlavně, nikdo po nich nesmí chtít nějakou aktivitu ve prospěch správy jejich společného majetku nebo dokonce, jejich zapojení do vedení SVJ.

  Vložil člen SV (bez ověření), 11. Červen 2019 - 6:51

  Žijeme ve 21. století!! V době elektronizace a digitalizace!! Měsíční interval je málo!! Vše by mělo být on-line!!Když se po měsíci dozvím, že někam odešly peníze, co můžu dělat?? Jedině když všichni členové SV budou zároveň podepisovat příkazy do banky a pokladní doklady se tomu dá předejít!!

  Vložil adviser, 12. Červen 2019 - 11:24

  Představa, že ve společenství s několika desítkami vlastníků všichni autorizují bankovní transakce je utopie. Takový platební příkaz by v praxi nešel zrealizovat. V situaci, že se nejsou schopni sejít ani jedenkráte za rok na shromáždění.

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 12. Červen 2019 - 11:38

  Víte co je ironie?

  Vložil Nečlen (bez ověření), 11. Červen 2019 - 14:15

  Soukromé účty si také nekontrolujeme jednou ročně. Nevím, proč je problém zasílat vlastníkům měsíční výpis společného, tedy jejich, účtu. Fondu oprav apod. To by měla být povinnost.

  Vložil bflm (bez ověření), 11. Červen 2019 - 14:26

  Účet SVJ nepatří členům SVJ, ale patří SVJ. Pohyb na účtu SVJ kontroluje výbor případně kontrolní orgán. V tom je rozdíl od účtu jednotlivce, ten skutečně patří jednotlivci a ať si ho jednotlivec kontroluje kolikrát chce. Fond oprav neexistuje, to ví každý, kdo má alespoň základní vědomosti o SVJ. Z něčeho, co neexistuje, se obtížně dělají měsíční výpisy.

  Vložil Nečlen (bez ověření), 11. Červen 2019 - 15:42

  Odborník na SVJ v zápise ze shromáždění konstatuje: „SVJ má naspořenou na účtu Fondu oprav za uplynulé období …“.
  Pokud tedy nemá základní vědomosti o SVJ, proč je zde tak respektován?

  Právnickou osobu SVJ tvoří a prostředky na její účet posílá kdo?
  Za těmi penězi je lidská práce, důchody. Nejsou anonymní. A někteří si je vezmou, utratí a postěžují, jak se nadřeli.

  Pohyb na účtu SVJ kontroluje výbor případně kontrolní orgán.
  To je právě ten problém. Někteří ze svých zkrachovalých s.r.o. kde otáčeli tisíce přešli do Výborů a otáčejí miliony. Když dojdou … Kolik existuje nezadlužených SVJ?

  Vložil Antonín Vlastník (bez ověření), 14. Červen 2019 - 15:19

  „Někteří ze svých zkrachovalých s.r.o. kde otáčeli tisíce přešli do Výborů a otáčejí miliony.“

  Nechci, aby zapadla shora citovaná věta pana Nečlena. Je tomu bohužel tak. Moudrý zákonodárce nevyžaduje pro správu majetku v hodnotě desítek až stovek milionů Kč ani pro řízení shromáždění o desítkách hlav vůbec žádnou kvalifikaci!

  Vložil levape, 11. Červen 2019 - 16:11

  V našem okolí jsou desítky SVJ. Ale ani o jednom z nich jsem neslyšel, že by bylo zadlužené. Takže nezadlužených SVJ je asi velká většina.

  Vložil janica, 11. Červen 2019 - 10:59

  Vy asi žijete v jiném světě. Někteří vlastníci v domě nemají počítač, ani internet. Všichni členové SVJ budou podepisovat příkazy do banky? Např. 1/4 vlastníků jsou cizinci, další žijí v zahraničí nebo jinde v Česku. Úžasná věc, např. 200 vlastníků bude podepisovat platební příkaz nebo výdajový doklad. To by SVJ bylo v exekuci za chvíli. Byla to velice vtipná poznámka.

  Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 11. Červen 2019 - 11:11

  Víte co je ironie?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".