Teplá voda z kohoutku

Vložil Michal (bez ověření), 3. Duben 2021 - 7:57 ::

Dobrý den,

blíží se termín pro vyúčtování minulé sezóny. Studená „teplá“ voda z kohoutku mi připomněla, že bych asi měl reklamovat dodávku teplé vody netekoucí z kohoutku. Tedy já nevím, jakou by měla mít teplotu při výtoku z kohoutku v bytě, ale bývaly doby kdy jsem ještě nebyl vlastníkem bytu, a tehdy nám voda tekla sprchou tak horká, že nebyla-li ředěna vodou studenou, vytvářela prostředí sauny, kde se dýchat dalo tak 10 cm od země. Ty doby, kdy vlastníkem domu bylo město, jsou pryč. Pak bylo období, kdy se ruka nedala pod tekoucí vodou udržet a dnes by to potřebuje, abych si vodu na nádobí dohříval.

Nepochybně čím méně teplá voda se dodává, tím více si otevřu kohoutek teplý oproti studenému. Nyní jsem už v situaci kdy kohoutek studené vody mám zavřen zcela a voda teplá z něj neteče ani vroucí ani alespoň s nutností ji ředit vodou studenou, v žádný čas. Když v ní mohu udržet ruku, pak nebude mít asi ani 45°C. Nevím, zda se dá říct, že si tím dodavatel teplé vody (CZT od kterého SVJ teplou vodu i teplo nakupuje) snižováním teploty teplé vody přímo „mastí kapsu“, protože by měla klesnout spotřeba GJ/ZUJ. No jenže ta je už 15 let konstantně 1600 m3 ±200 m3 přičemž spotřeba „GJ/teplou vodu z kohoutku“ klesla jen asi o 5%.

Zajímalo by mne tedy kde je „zakopaný pes“? Nakupuje SVJ svévolně málo teplou vodu aby se ušetřilo? Lze smluvně určit, jak teplou vodu musí dodavatel dodat? Je někde nějaká vyhláška/zákon určující min teplotu teplé vody tekoucí z kohoutku. Je někde ve fakturaci/smlouvách uvedeny přesná data kdy byla jaká teplota vody poskytována (obdobně jako lze získat datumy, kdy dodavatel dodával vodu do radiátorů – protože jeho teploměr naměřil 2-dny po sobě teplotu <13°C – zde ale nevím zda mi to na něco může být, protože podle mých informací dodavatel nedělá odečty ve chvíli kdy začne/skončí s dodávkou tepla v důsledku změny teplot kolem 13°C … takže nepůjde zjevně reklamovat, že nám byla dodávka do radiátorů poskytována celé léto. Nevím sice jak „vlažná“ ale i kdyby to bylo jen 20% z roční spotřeby, dělalo by to cca 70.000 k rozúč­tování mezi vlastníky. Těm pak samozřejmě nepomůže mít radiátory vypnuté termo-hlavicemi – dodávku to nevynuluje, jen trochu sníží)? Je SVJ povinno mi poskytnout i tento dokument jako součást podkladů dle §8/1 zák. 67/2013, když to chci předat znalci k přepočítání? Je aby si většina ve společenství („hlasující většina“ u nás byty pronajímá) odsouhlasila dodávky služeb zcela dle své libosti, tak jak to gramaticky plyne z §3/2 zák. 67/2013 tzn. v krajním případě by se mohlo rozhodnout i pro odpojení od CZT bez náhrady? Pokud ano, co by proti tomu mohl jednotlivec udělat – byt bez dodávek tepla by šel prodat jen pod cenou, nicméně jsou-li vesnické domy kde není vytápění, jistě mohou být i SVJ, která v rámci „úspor“ nenakupuje přes léto ani vodu teplou ani teplo – což jsou právě ty služby dle zák. 67/2013 o jejichž rozsahu má dle §3/2 rozhodnout.

Poradíte, jak bych mohl řešit problém, aby mi z kohoutku teplé vody tekla skutečně voda TEPLÁ? Kdo by mohl být viník – SVJ že nenakupuje vodu „dost“ teplou nebo dodavatel nedodávající vodu „dost“ teplou?

děkuji Michal

PS: nic o těchto problémech nemáme ani ve stanovách ani v usneseních. Nevím, že by obsah smluv něco takového obsahoval. A podle projevů našeho SVJ-papalášstva – asi o tom technicky také neví NIC.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2021 - 5:22

  Pane Michale, možné příčiny problémů jsou (v pořadí podle toho jak často se vyskytují):

  1. nevyvážené cirkulační okruhy teplé vody,
  2. nefunkční cirkulační čerpadlo,
  3. svévolné vypínání čerpadla ve snaze ušetřit pár korun,
  4. ucpaná vratná trubka cirkulace,
  5. bastlení vlastníka bytu v nejvyšším patře, který zaslepil propojku cirkulačního okruhu.

  Přišel jste nenávratně o peníze, jestliže jste ihned nereklamoval vadnou službu. Teplá voda je podstatně dražší zboží než studená voda. Náklady se ovšem rozúčtují podle náměrů vodoměrů, bez ohledu na teplotu na výtoku. Proto Vám nikdo nedá slevu, když jste nic nereklamoval.

  A navíc Vám a Vaší rodině hrozí že zemřete na otravu z Legionelly.

  Justitianus

  Vložil P_V (bez ověření), 3. Duben 2021 - 11:45

  Měl jste to reklamovat ve chvíli, kdy jste shledal vadu. Ne až při obdržení vyúčtování. Na vyúčtování můžete reklamovat účetní vady a ne nekvalitu poskytované služby takto zpětně. Kdybyste to řešil dřív, tak by i řešení přišlo dřív, nebo byste aspoň mohl ostatní subjekty obviňovat opodstatněně a ne jen na základě bujné fantazie.

  Podle mě je chyba v cirkulaci. Může to být omylem zavřené, ucpané nebo zavzdušněné. Nebo je špatně seřízený cirkulační průtok, že některé stoupačky cirkulují naplno a berou tlak těm ostatním. Na základní diagnostiku stačí okometrie a pohmat popř. teploměr. My jsme před lety měli podobný problém, přizvali jsme projektanta v oboru topení, který to za úplatu proměřil, provizorně seřídil a napsal technickou zprávu, co chtít po teplárnách.

  Co se týče vlažného topení v létě, i to se dá řešit, prostě tím, že ten z výboru kdo má tyhle technické věci na starost, na léto zavře ventil od vratné větve. Tlak v topení zůstane ale teplou vodu do toho tlačit teplárna nebude.

  Vložil Měřil (bez ověření), 3. Duben 2021 - 9:33

  „Co je kohoutková výška. Kohoutek je místem, kde se hřeben lopatek dotýká páteře a jde tedy o nejvyšší bod v oblasti hřbetu psa. Kohoutková výška psa se tedy měří od země k nejvyššímu bodu hřbetní linie psa. Měření musí vždy probíhat na rovném povrchu a postoj psa by měl být přirozený.“ https://www.dogslife.cz/…-v-kohoutku/

  Vložil radka2222 (bez ověření), 3. Duben 2021 - 9:02

  Dle ČSN 060320: Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování – zařízení pro ohřívání užitkové vody má být navrženo a vybaveno tak, aby teplota teplé vody v místě odběru (na výtoku u uživatele v objektech) dosahovala teplotu 50 °C až 55 °C, výjimečně 45 až 60 °C. Vyhl. MZČR č. 252/2004 Sb., limit 55 °C Teplota teplé vody po odtočení by neměla klesnout pod 50 °C (optimálně nad 55 °C) z důvodu minimalizace rozvoje legionel v rozvodu vody. Odběr vzorků pro stanovení ukazatelů teplé vody se provádí po odpuštění vody po dobu 1 minuty. Vyhl. MPOČR č. 194/2007 Sb., na výtoku pro spotřebitele teplota 45 – 60 °C,

  Vložil Jan77 (bez ověření), 3. Duben 2021 - 8:59

  Jednoduchá odpověď: teplotu reklamujte.

  Vyhláška č. 194/2007 Sb.

  § 4 Pravidla pro dodávku teplé vody

  (1) Teplá voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele teplotu 45 °C až 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce3).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".