Tepelné čerpadlo, ale ne pro všchny byty

Vložil M.Sedlarova, 29. Červen 2018 - 11:49 ::

Dobrý den, ráda bych požádala přítomné o radu. V našem SVJ jsme odsouhlasili přechod z dálkového tepla na vlastni TČ (tepelené čerpadlo)hrazené z fondu oprav. Vše v pořádku proběhlo, odsouhlasilo a nyní se čeká na koloudaci zařízení. V našem dvojdomě je 18 jednotek a z toho dva byty – půdní vestavby nejsou již od svého počátku (r.1998 vznik bytových půdních bytů) napojeni na dálkový přívod tepla (mají svůj vlastní plynový kotel). Nyní na schůzi byl vznesen dotaz od majitelů těchto půdních bytů, zda bude možná jakási kompenzace jejich situace. Celá investice do TČ je hrazena z fondu oprav do kterého samozřejmě přispivali (dle své podlahové plochy) cca 30% z celkových příspevků do fondu oprav. Padl návrh, zda je možné snížit jejich povinný odvod do fondu oprav o částečnou procentuální slevu, která vznikne rozdílem nynější ceny tepla a ceny tepla budouci při TČ. Nemusím asi uvádět, že ne všichni jsou pro tuto drobnou slevu. Mají za to, že je chyba půdních bytů, že nejsou nyní napojeni na TČ (majitelé nemají zájem o napojeni na TČ a to i z technického důvodu). Argement typu: ale nás nezajímá, že jste z té největší části přispěli na nákup a realizaci TČ a vaše chyba, že toho nemůžete vyúživat. Má jakákoliv kompenzace oporu v zákoně? Jestliže byla odsouhlasena i těmito dvěma byty realizace TČ a nyní nemají žádnou výhodu ze svých odvedených příspěvku do fondů? Předem děkuji za případnou odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil * (bez ověření), 1. Červenec 2018 - 2:11

  Jak je stávající způsob vytápění řešen v prohlášení vlastníka? Jak bude řešen v prohlášení vlastníka nový způsob vytápění? Vznikne Vám nová součást společných částí domu.

  Pokud budou moci tuto novou součást využívat vlastníci všech bytů, bude tato nová součást společná pro všechny vlastníky a všichni budou hradit její pořízení (dle svého podílu na společných částech domu, pokud všichni neodsouhlasí písemně jiný způsob hrazení nákladů na pořízení nové součásti společných částí domu).

  Pokud novou součást společných částí domu budou moci využívat jen vlastníci některých bytů, pak bude tato nová součást společných částí domu společná jen pro ty vlastníky bytů, kteří ji mohou využívat. Jen ti pak také budou hradit náklady na její pořízení a její provoz. Toto musí být v novém prohlášení vlastníka ošetřeno. Jak si v takovém případě zajistí SVJ evidenci těchto nákladů je vcelku jednoduché – třeba samostatnými analytickými účty v rámci příslušných systematických účtů. To účetním nedělá problém. Ze zkušeností vím, že se kolikrát sledují na samostatných analytikách úplné zbytečnosti, jako spotřeba papíru, ale na podstatné záležitosti, které je zapotřebí samostatně sledovat, se jaksi zapomíná. Obdobně se pak mohou vypočítat výše zvýšení či snížení příspěvků příslušným vlastníkům (zvýšení těm, co hradí pořízení a provoz nové součásti společných částí domu; snížení těm, co nehradí pořízení a provoz nové součásti společných částí domu).

  Vložil petr123 (bez ověření), 29. Červen 2018 - 21:29

  Logika věci.....do dlouhodobé zálohy jsou odváděny příspěvky na správu a údržbu nemovité věci tohoto času. A jestli si někdo usmyslí, že tyto příspěvky profinancuje do zařízení , které nejsou potřebné pro správu a údržbu nemovité věci potřebuje souhlas všech členu společenství.

  Vložil M.Sedlarova, 30. Červen 2018 - 10:07

  Souhlas proběhl od všech vlastníků. Vcetně těch co nejsou napojeni na nynější dodávku tepla od Tepláren. Mělo se za to, že nemůžeme jaksi blokovat levnější vytápění ostatním bytům v domě, pokud se jim tato možnost nabízí. To by jaksi nebylo fér… Nicméně se ukazuje, že pak jakákoliv kompenzace byť drobná se najednou ostatním nelíbí a nechtějí ji poskytnout… Otazka zní: máme oporu v nejakém zákoně, který by říkal, že když také přispíváme do fondů (nemalou částkou) mám oprávněný nárok na nějakou slevu?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Červenec 2018 - 23:53

  Pořízení nové věci nelze hradit z peněz určených na opravu pokud se na tomto nedohodnou všichni vlastníci. Vy jste souhlasili a tak máte smůlu. Správně se totiž o pořízení nové věci uzavírá smlouva o výstavbě, Tam by jste si dohodli jako nezúčastnění kompenzaci. Nyní s křížkem po funusu nemáte na nic nárok. Ovšem máte nárok na vytápění TČ a to bych tvrdě vyžadoval. Že to není technicky možné Vás nemusí zajímat.

  Vložil petr123 (bez ověření), 2. Červenec 2018 - 8:42

  Dle mého názoru nemáte nárok na žádnou slevu. A proč taky? Jestli jste jim ty peníze VŠICHNI schválili, co potom chcete? A jak jste přišla na to, že teplo z tepelných čerpadel bude levnější? U nás jsme řešili to samé. Předseda společenství v našem domě navrhoval změnu dokončené stavby – odpojení od SZTE a vytápění řešit pomocí tepelných čerpadel. Při ceně 484Kč/Gj (od SZTE)nám tvrdil, že ušetříme cca 40% z ceny. Nevěřil jsem tomuto pánovi a udělal jsem si výpočet dle metodiky Ministerstva pro životní prostředí. Všem jsem tuto věc písemně předložil na shromáždění a jaký byl najednou údiv, že při změně vytápění by jsme platili cca o 90tis. korun ročně navíc. Do nákladů za vytápění se musí počítat se vším, né pouze s elektrickou energií – nic nevydrží věčně. Chtělo by to nezávislý energetický posudek, který není zadarmo, ale prokáže Vám, že tato změna bude přínosem.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 29. Červen 2018 - 19:42

  Jaký je způsob vytápění domu?

  Vložil M.Sedlarova, 30. Červen 2018 - 10:07

  dálkový přívod tepla od Tepláren.

  Vložil Jr. (bez ověření), 29. Červen 2018 - 18:17

  Píšete, že: (majitelé nemají zájem o napojeni na TČ a to i z technického důvodu).
  Jaký je ten technický důvod. Opravdu to nelze, nebo je to „jen“ o rozbourání nějakého úseku, což se nemusí moc líbit těmto majitelům bytů. Pokud je technicky možné dovést k nim teplo z TČ, tak to proveďte. Kdyby to opravdu nechtěli, pak to dáte na papír. Možná jen riskujete, že když byt prodají, tak se nový majitel možná bude ptát, proč není napojen na TČ..;-) No a pokud k nim teplo lze dovést, je jen na nich, zda se připojí. V domě máme stoupačky na plyn a to, že se někdo rozhodl/rozhodne, že si pořídí el. sporák a tedy vlastně vůbec přípojku nevyužije, je jeho volba a v případě rekonstrukce těchto stoupaček půjdou finance z FO a tedy i od něj.. Kompenzace je asi možná, ale spíše bych se k ní přikláněl v případě kompletní výměny oken na domě , kdy někdo z vlastníků již okna vyměnil a je samozřejmě škoda je vybourat, pokud splňují požadavky. Tedy se mu vyplatí poměrná část. Ve Vámi uvedeném případě bych volil opatrnost s kompenzací. Pokud někdo z vlastníků nesouhlasil a Vy nějakou tu kompenzaci uděláte, mohl by začít řešit, jak se propočítává teplo těm co mají TČ a těm co mají plynový kotel, a zda ti s plynovým kotlem „nehřeší“ na to, že je sousedi vyhřejí přes zeď. Pěkný den

  Vložil M.Sedlarova, 30. Červen 2018 - 10:18

  Technický problém: rozbourat koupelnu těm pod námi, rozbourat tu naši,prodloužit stupačku, napojit náš stavající rozvod na ten v domě. Možná ještě nějaké technické zasahy – nevím přesně. Toto napojení také nechce společenství proplatit. Další věc je ta, že ve zmíněných půdních bytech máme 3 roky staré plynové kotle, které bychom tímto odepsali až moc brzy.

  Půdní vestavby s plynovým vytápěním už od prvopočátku výstavby bytů (r.1998) nebylo možné napojit na dálkový přívod tepla. S tím nikdo v domě tenkrát nesouhlasil:o(. Myslím, že o vyúžívání sousedního tepla se zde vůbec nedá mluvit, protože jsme na tom ze všech nejhůře.

  Otázka zní: máme nějakou oporu v zákoně? Z peněz které přispíváme jako ostatní, tak nemít při miliónové investici vůbec nic i když jsme souhlasili, aby ostatní měli možnost mít levnější teplo?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Červenec 2018 - 23:58

  všichni odsouhlasili. Oporu v zákoně máte. Než jste vydali souhlas měli jste si vymoci ve smlouvě o výstavbě, že se nezúčastníte a proto se nebudete na investici podílet. Tu si musí zaplatit účastní vlastníci a samozřejmě ne z peněz určených na budoucí opravy domu.

  Vložil Jr. (bez ověření), 30. Červen 2018 - 16:19

  Na Vaši otázku, zda máte nějakou oporu v zákoně Vám bohužel neodpovím. Odpověď by se mohla začít hledat v tom roce 1998… Pokud se v té době řešili přístavby jako dnes, tak jste potřebovali souhlas všech vlastníků, řešili jste smlouvu o výstavbě a následně došlo ke změně prohlášení vlastníka. Možná jste tyto přístavby provedly v čase, kdy bytový dům vlastnilo město (obec), nebo družstvo. Každopádně projekt původního domu a projekt přístavby by následně mělo reflektovat prohlášení vlastníka. Tedy v prohlášení vlastníka bude například to, že rozvody tepla jsou v bytech 1 až 16 společné (a tedy jde případná rekonstrukce nebo změna způsobu vytápění z FO). A ve vašich přistavěných bytech bych se domníval, že nejen kotel, ale i rozvod do radiátorů bude Vaše vlastnictví.. Zkusím variantu s balkonem: pokud jsou balkony v prohlášení uvedeny jako společné a já budu jediný, který ho nemá, tak při rekonstrukci na ty ostatní přispěju a žádnou kompenzaci nedostanu.. Přeji příjemné bydlení, i když se to někdy zdá, že to není „fér“…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 4. Červenec 2018 - 0:01

  Balkony na domě byly od samého počátku a takto dům kolaudován. Tepelné čerpadlo v domě nebylo a jedná se o novou věc. Proto nelze srovnávat.

  Vložil Čtenář Jos (bez ověření), 30. Červen 2018 - 16:43

  Re:…pokud jsou balkony v prohlášení uvedeny jako společné, já budu jediný, který ho nemá, tak při rekonstrukci na ty ostatní přispěju a žádnou kompenzaci nedostanu..

  To není pravda. Když jsou společné a mají k němu přístup všichni, tak ho můžete používat a tudíž je povinností podílet se finančně na jejich opravách.

  Vložil Jr. (bez ověření), 30. Červen 2018 - 19:19

  Společné – myšleno tak, že v prohlášení vlastníka jsou v části „Určení společných částí budovy“. Přístup k jednotlivým balkonům je ale pouze z bytů jednotlivých vlastníků a tito vlastníci ho mají k výhradnímu užívání. Tedy balkon neřeším, ale přes FO na jeho opravu přispěji..;-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".