Sýrarna v bývalé kotelně

Vložil Michal KOUDAR (bez ověření), 14. Únor 2017 - 18:52 ::

Dobrý den, jsme SVJ o čtyřech bytech. Každý byt má vlastní sklep a kotelnu. Jeden vlastník se rozhodl vybudovat v kotelně sýrarnu na kozí sýry. Může tak učinit? Co hygiena, smrad ze síření, atd?! Co s tím jako SVJ můžem činit. Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Michal KOUDAR (bez ověření), 17. Únor 2017 - 14:31

  Tak nejen, že se rozhodl, ale již začal stavět. Dělá nové odpady, vodu, celou místnost kachličkuje. Vše bez našeho souhlasu, a to nemluvím o stavebním povolení a hygieně. A co teď? Domluva není nasnadě, majitelka je tzv. mírně řečeno komplikovaný člověk, který na druhý kašle. Bohužel.

  Vložil ik (bez ověření), 17. Únor 2017 - 17:25

  Jak jsem psala v tomto vlákně, je to vše ve vašich rukou. Jestliže v prohlášení vlastníka máte uvedeno, že se jedná o kotelnu, pak se v tomto konkrétním případě se jedná o změnu užívání a bez stavebního řízení to nelze provádět.A ke stavebnímu řízení se vlastníci či výbor (záleží jak to máte nastaveno) vyjadřují. Máte teď jen jedinou, ale nepopulární, možnost. Kdokoliv z vlastníků, případně i zvolený výbor, se obrátí na stavební úřad. Necháte-li to být a budete jen trpně koukat, tak pak zde pláčete v podstatě zbytečně. Možná i urychleně můžete svolat shromáždění s jediným bodem – sýrárna. U nás bychom to tak daleko zajít nenechali, ale možná je to tím, že velká část vlastníků se zajímá a „kontroluje“ co se v domě děje. Někdy je to k naštvání, někdy zase výhoda, záleží na konkrétní situaci.

  Vložil JaVa, 17. Únor 2017 - 15:16

  V ůvodním příspěvku jste uvedl,že každá bytová jednotka má svoji vlastní kotelnu a sklep.Pokud jsou tyto místnosti v prohlášení vlastníka uvedeny jako nedílná součást bytové jednotky,tak si je jejich vlastník může upravit jak chce,aniž by mu do toho mohlo SVJ jakkoliv kecat.Samozřejmě, pokud jejich stavební úpravou neporuší stavební zákon(bez stavebního povolení či ohlášení),hygi­enické,bezpeč­nostní nebo protipožární normy a předpisy.Co se šíření zápachu týče tak i v tomto případě platí při omezení vlastnického práva:

  § 1013/89/2012 Sb.,

  (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

  Myslím,že pokud bude mít vaše „komplikovaná“ sousedka vše v pořádku i po opakovaných kontrolách zmiňovaných institucí,tak s tím moc nenaděláte.

  JaVa

  Vložil Michal Koudar (bez ověření), 17. Únor 2017 - 17:03

  Dobrý den, dík za informace. Uvidíme co z toho vzejde, panují v domě obavy a my jako výbor sondujem co a jak. Tu paní stále řešíme, je to unavující a frustrující.

  Vložil JaVa, 17. Únor 2017 - 17:32

  Pokud jste členem výboru SVJ,tak máte zcela jistě k dispozici prohlášení vlastníka k budově.Můžete nám prosím,sdělit, co se tam píše o té inkriminované místnosti,kterou si vaše "komplikovaná "sousedka přestavuje na sýrárnu.Děkuji za doplnění informací.

  JaVa

  Vložil Michal KOUDAR (bez ověření), 25. Únor 2017 - 11:18

  No našel jsem papír o výměrách bytu a tam je definováno příslušenství byt, a to je samostatný sklep a kotelna. Pěkný den.

  Vložil JaVa, 25. Únor 2017 - 12:56

  Jestliže si váš soused vybudoval sýrárnu v kotelně,která je, jak uvádíte,příslu­šenstvím k bytové jednotce,tak se v tomto případě,nejedná o stavební zásah do společných částí domu a pozemku,ale pouze o přestavbu v prostorách patřících výlučně vlastníkovi bytové jednotky a Vy s tím opravdu moc nenaděláte.Ale to jsem Vám již napsal dne 17. Únor 2017 – 15:16.

  JaVa

  Vložil ik (bez ověření), 17. Únor 2017 - 17:27

  Co řešíte? Nastudujte si stavební zákon či se optejte na Vašem stavebním úřadě. Odpověď co s tím máte hned.

  Vložil Michal KOUDAR (bez ověření), 25. Únor 2017 - 11:21

  Trochu řeším, nicméně je mně jasné, že stavební úřad nám dá rozuzlení. Vám také pěkný den.

  Vložil Mango (bez ověření), 15. Únor 2017 - 17:09

  „SVJ o čtyřech bytech“

  se nejeví jako rozumné.

  Vložil Michal Koudar (bez ověření), 16. Únor 2017 - 7:54

  Jsem to popsal špatně. Jsme dvě bytovky se samotnými vchody a společnou střechou a každá bytovka má 4 byty.

  Vložil ik (bez ověření), 14. Únor 2017 - 20:49

  Vše je ve Vašich rukou, tím myslím v rukou všech vlastníků. Povolíte-li změnu užívání, zde zřejmě bude probíhat stavební řízení,a dáte souhlas, pak budete mít v domě sýrárnu a případné pachy (budou-li) čuchat. V našem domě teď probíhala rekonstrukce nebyt.prostoru (bourání příček,změna dosavadních parametrů nebyt.prostoru) a stavební úřad požadoval na počátku stavebního řízení souhlas vlastníků, do té doby z vlastníkem nic neřešil. Vyjadřovali jsme se k této rekonstrukci a naše připomínky byly zaneseny do vydaného stavebního povolení. Myslím, že i ve Vašem případě zřejmě bude stavební úřad takto postupovat.

  Vložil JaVa, 15. Únor 2017 - 9:24

  Vaši odpověď Vám dá příslušný Stavební odbor a stavební dokumentace k domu, ve které je přesně uvedeno, k jakému účelu jsou vymezené jednotky a místnosti zkolaudovány.Bez rekolaudace(sta­vebního povolení,vyjádření hygieny ,hasičů a příslušných revizních techniků) a změny v dokumentaci je nelze používat k jinému účelu.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".