Svolání shromáždění vlastníky (25%)

Vložil Anon (bez ověření), 2. Červen 2018 - 5:26 ::

Situace: 25% vlastníků (dle podílů) podá návrh na konáni shromáždění. Statutární orgán svolává shromáždění, které také řídí.

Dotazy:

 1. Může statutární orgán přidávat do programu další body (stávající stanovy to neřeší)?
 2. 15 dnů mezi svoláním schůze a datem konání shromáždění se rozumí: mezi datem doručení pozvánky s dokumenty vlastníkům a schůzí, nebo datem odeslání pozvánky s dokumenty vlastníkům a datem schůze.

Děkuji Vám předem za fundovanou odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kája_z_Brna (bez ověření), 2. Červen 2018 - 7:12

  ad 1) Určitě může. Bylo by neskonalým plýtváním času všech vlastníků, kteří se takového Shromáždění zúčastní, kdyby nemohl a musel by zařadit jen body, které navrhne oněch 25 % vlastníků, přitom kdyby potřeboval nějaké body zařadit, aby kvůli tomu svolával jiné Shromáždění na jiný termín. To nedává logiku, žádné takové omezení nikde v zákoně není, navíc kdyby bylo, mohl by statutární orgán svolat hned dvě Shromáždění na ten samý den, jedno by začínalo např. v 18 hod., druhé v 19 hod., musely by se pořídit dva zápisy, musely by být dvě pozvánky – takový postup přece nedává logiku. Když už se vlastníci sejdou, tak ať projednají vše, co je třeba projednat, bez ohledu na to, kdo body do pozvánky navrhl a zařadil.

  ad 2) Shromáždění se svolává pozvánkou, která musí být doručena všem vlastníkům. Dle judikatury okamžik doručení nastává tehdy, dostane-li se pozvánka do sféry dispozice adresáta. Tj. termínem doručení se nemyslí např. termín faktického převzetí doporučené zásilky na poště v průběhu úložní doby, ale již první den, kdy byla danému vlastníku, jehož poštovní doručovatel nezastihl, vhozena do schránky výzva k vyzvednutí zásilky. Řekl bych tedy, že pozvánka musí být odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tak, aby byla tímto provozovatelem nejpozději 15 dní před konáním schůze doručována. V praxi tedy postačuje 1–2 pracovní dny předem, z opatrnosti je však lepší zásilku podat k přepravě již 3 pracovní dny předem. Tomu v podstatě odpovídá i formulace § 573 NOZ v oddíle Právní jednání vůči nepřítomné osobě, který uvádí: „Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.“

  Čili shrnuji, že „15 dnů mezi svoláním schůze a datem konání shromáždění se rozumí:“ 15 dnů mezi termínem, kdy se pozvánka s dokumenty, které se mají na Shromáždění projednat, dostala do sféry dispozice všech vlastníků, a termínem Shromáždění.

  Vložil Vlastik (bez ověření), 2. Červen 2018 - 11:06

  Píšete, že staturární orgán může přidávat do programu další body. To ano, ale pouze pokud je uvede v pozvánce na shromáždění, niko-li však, pokud by je chtěl přidávat až na samotném shromáždění (k tomu by byl potřebnýc souhlas všech vlastníků).

  Vložil Kája_z_Brna, 2. Červen 2018 - 11:38

  Tazatel nenapsal, v jakém okamžiku statutární orgán přidá body do programu. Vzhledem k tomu, že nelze dodatečně přidávat body do programu, který byl na pozvánce (to je všeobecně známá a jasná věc), měl jsem za to, že tazatel se ptá na situaci, kdy 25 % vlastníků žádá statutární orgán o svolání Shromáždění spolu s návrhem bodů, které chtějí projednat; v takovém případě je logické, že statutární orgán může do pozvánky zařadit i další body programu, než ty, které požaduje oněch 25 % vlastníků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Červen 2018 - 17:14

  pro nečinnost SVJ pak na samotném shromáždění nelze měnit program pokud by s tím nesouhlasili všichi vlastníci. Všiochni, nejen přítomní.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".