SVJ a stavební povolení

Vložil jarobilk, 22. Září 2017 - 16:39 ::

Musí SVJ dostat od majitele bytu který přestavuje byt stavební povolení a souhlas statika? Nebo do toho nikomu nic není. Bouralo se v nosné zdi. O stavbě jsme se dozvěděli až když se domem šířil prach a duněly bourací stroje.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil * (bez ověření), 22. Září 2017 - 22:55

  Nosná zeď by měla být společnou částí domu ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek – ověřte si to ve vašem prohlášení vlastníka. Její bourání by bez souhlasu spoluvlastníků stavební úřad vůbec neměl povolit. Jste si jisti, že stavební povolení bylo vydáno? V našem městě stavební úřad v jednom domě nařizoval odstranění černé stavby a až po doložení souhlasů spoluvlastníků pak povolení vydal.

  Vložil JaVa, 22. Září 2017 - 17:57

  Právnická osoba SVJ, není odborně způsobilá, vydávat jakékoliv stavební povolení k přestavbě/re­konstrukci bytové jednotky, ve vlastnictví člena SVJ!

  Naopak, člen SVJ je dle z.č. 89/2012 Sb., povinen :

  Práva a povinnosti vlastníka jednotky

  § 1175

  (1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

  § 1182

  Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

  Právnická osoba SVJ má dle § 7 písm.d), z.č.366/2013 Sb.,možnost ověřit si,zda přestavba probíhá v souladu s povolením SU,vyjádřením statika, předem dodané stavební dokumentace aj. a to:

  uplatněním práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

  Otázkou je ,zda se ve statutárním orgánu SVJ, najde autorizovaný odborník,který je schopen porušení stavebních či jiných zákonů,popř.správ­ných technologických postupů profesionálně posoudit.

  V každém případě, je vhodné statutární orgán SVJ, písemně předem o jakékoliv větší přestavbě ve své jednotce informovat a předat kopie všech nezbytných povolení.To platí i o délce časového úseku k rekonstrukci potřebného.SVJ žádné povolení k přestavbě v bytové jednotce nevydává,pouze může prostřednictvím statutárního orgánu,písemně potvrdit ,že bylo s rekonstrukcí,po­voleními a jejím termínem předem seznámeno.

  Slušnost také velí,dopředu se omluvit všem obyvatelům domu za dočasně ztížené podmínky, z důvodu bouracích prací,vyvěšením oznámení na nástěnce domu.

  JaVa

  Vložil Novák (bez ověření), 23. Září 2017 - 11:40

  JaVa,

  sám jste citoval § 1175, ve které je uvedeno, že vlastník nesmí měnit společnou část domu.

  Dále jste uvedl „Otázkou je ,zda se ve statutárním orgánu SVJ, najde autorizovaný odborník,který je schopen porušení stavebních či jiných zákonů,popř.správ­ných technologických postupů profesionálně posoudit.“

  Jestliže vlastník boural v nosné zdi, tak jde o zcela jasné porušení § 1175 a nepotřebujete to posuzovat autorizovaným odborníkem. Pokud byste chtěl jako statutární orgán platit autorizovaného odborníka, aby posoudil, zda je bourání nosné zdi změnou společné části, tak by šlo o zcela zbytečný výdaj a SVJ by mělo po vás vyžadovat dle § 159 náhradu škody za porušení péče řádného hospodáře.

  Vložil JaVa, 23. Září 2017 - 12:17

  Zdravím pane „Novák“a děkuji za Vaši připomínku.Ze zdejších příspěvků jsem nabyl dojmu,že v drtivé většině statutárních orgánu sedí „odborníci“,kterým pohled do stavební dokumentace k domu, nic neříká a tudíž, nejsou schopni sami 100 % určit, zda se jedná o o zeď nosnou, či pouze o stavební příčku.Spousta z nich neví,že v panelovém domě se ani nenosná příčka,pokud je z panelu, nesmí bourat pomocí pneumatického kladiva,ale musí být odborně vyřezána atd.. Pokud má vlastník jednotky vyjádření statika o možnosti omezeného zásahu do nosné zdi,je vše již pouze na písemné dohodě mezi vlastníkem budovy a vlastníkem jednotky.Neopráv­něný zásah do společných částí domu a pozemku,samozřejmě řeší Vámi zmiňovaný §.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".