Stanovy - hospodaření společenství

Vložil SVJ515, 1. Listopad 2016 - 14:45 ::

Dobrý den, v nových stanovách máme v části hospodaření bod „Vlastníci jednotek společenství RUČI za závazky spol. v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu“. Při hlasování o nových stanovách jeden vlastník jednotky s tímto nesouhlasí, a chce aby se tento bod změnil na „Vlastník jednotky spol. NERUČÍ za závazky na spol. částech domu, pokud je finančně uhradil“. Chtěla bych se zeptat zda jeho návrh má nějakou oporu v zákoně a zda toto vůbec lze do nových stanov dát.

Děkuji

  • stanovy
  • Nový Občanský zákoník

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Petr87, 2. Listopad 2016 - 18:53

Věta je zcela nesmyslná. Nelze uhradit závazek za SVJ před okamžikem, kdy Vás věřitel společenství vyzve, ať splníte svůj ručitelský závazek. Po výzvě k splnění ručitelského závazku a uhrazení se předpokládá automaticky, že již ručitel nic dalšího platit nebude muset.

Tedy do chvíle, než se objeví další veřitel, samozřejmě.

Vložil provlada, 2. Listopad 2016 - 14:36

NOZ §1130 Přehlasovaný spoluvlastník, jemuž rozhodnutí hrozí těžkou újmou, zejména neúměrným omezením v užívání společné věci nebo vznikem povinnosti zřejmě nepoměrné k hodnotě jeho podílu, může soudu navrhnout, aby toto rozhodnutí zrušil. Ustanovení § 1128 odst. 3 platí obdobně.

§1131 Rozhodne-li většina spoluvlastníků o opatření potřebném pro zachování nebo zlepšení společné věci a zaváže-li se vůči přehlasovanému spoluvlastníku, že po něm nebude požadovat, aby se na nákladech podílel, nebo že mu nahradí veškerou újmu způsobenou přijatým opatřením a poskytne dostatečnou jistotu, nemá přehlasovaný spoluvlastník právo podle § 1130.

Spíše než vložení bodu do stanov půjde o konkrétní rozhodnutí shromáždění – tedy, že spoluvlastník dostane záruku, že po uhrazení svého podílu nebude platit víc.

V.Procházka

Vložil hospodář (bez ověření), 1. Listopad 2016 - 17:58

Zdá se, že ani jeden z vás neví, jak je to uvedeno v zákonu.

Vložil JaVa, 1. Listopad 2016 - 19:01

Pokud máte na dotyčného vlastníka e-mail,tak mu přepošlete odkaz na všechny zákony,kterými se vaše SVJ musí řídit a požádejte ho,aby Vám v nich vyhledal §, jehož znění odpovídá textu,který chce do vašich stanov vložit.Jinak by mu měl stačit odkaz na § 1194 odst.2 z­.č.89/2012 Sb.

Poněvadž všechno, co bude ve shromážděním schválených stanovách odporovat platným zákonům,je právně nevymahatelné,tudíž neplatné.

JaVa

Vložil ter (bez ověření), 1. Listopad 2016 - 15:03

To je tak, když se do sepisu právního dokumentu zapojuje lid. Co znamená věta „pokud finančně uhradil závazek“? Velmi bych varoval před metodou lidové tvorby, viděl jsem mnoho stanov a přesně poznáte, kterou větu psal právník, a kterou větu psal neprávník. Hrozí, že určité části stanov stejně nebudou platné.

Vložil Jan77 (bez ověření), 1. Listopad 2016 - 20:10

Další věc je „…závazky na spol. částech domu…“ Co to je ?

Návrh skutečně smysluplný není.

Také proto, že prostor pro změkčení zřejmě není. Zákon je, zdá se, jasný : § 1194 (2) „…Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.“

Vložil jpinkava, 1. Listopad 2016 - 18:37

… no to jste nám to „lidu“ nandal …
právníci také sepisují zákony, kterým nerozumí ani sami (viz NOZ bytové spoluvlastnictví :-)

Vložil VN (bez ověření), 1. Listopad 2016 - 14:55

přesné znění v zákoně je…, že člen ručí za závazky společenství… Pokud byste tam dali to , co daný vlastník navrhuje , bude to stejně neplatné , protože zákon říká něco jiného…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".